28. svečanosti - Pasionska baština 2019. (6. – 17. travnja)

Subota, 6. travnja 2018.

Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5, u 12,00 sati

Svečano otvorenje:

Karin Grenc - Leila Michieli Vojvoda: O ISUSE IZRANJENI, izložba
odabir: Stanko Špoljarić
postav: Stanko Špoljarić i Tehnička služba Muzeja Mimara

***

Glazbeni program:

BUNJEVAČKI PUT KRIŽA, pasionska baština bačkih Hrvata
(pjevanje starih korizmenih napjeva uz tekst iz knjige
Tomislava Žigmanova: Bunjevački put križa)
izvode: Ženska pjevačka skupina „Prelje“ Hrvatskog kulturnog centra
„Bunjevačko kolo“ Subotica, Vojvodina
voditeljica: Senka Horvat
tekst čita: Lazar Cvijin

***

Crkva sv. Katarine, Katarinin trg bb u 20,00 sati

O RES MIRABILIS, koncert
(L. Bárdos, Z. Kodály, N. Telfer, I. Lukačić, H. Purcell,
J. Busto, V. Sunko, J. S. Bach, J. Magdić, K. Odak)

logotip1

izvode: Komorni zbor Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
Cappella Odak
Mihovil Buturić, orgulje
dirigentica: red. prof. art. Jasenka Ostojić

Nedjelja, 7. travnja 2019.
Crkva sv. Ivana Krstitelja, Nova Ves 64A, u 19,00 sati

O ČOVJEČE TUŽNI, koncert
Korizmeni i pogrebni napjevi i molitve iz Donjih Andrijevaca

izvodi: KUD „Tomislav“, Donji Andrijevci
glazbeni voditelj: Damir Butković
odabir građe: Matej Vinarić, Miroslava Hadžihusejnović–Valašek
autor programa: Matej Vinarić

***

Crkva sv. Martina Vlaška 36, u 20,00 sati

MISERERE, koncert
(T. L. da Victoria, W. Byrd, T. Tallis, J. Gallus, A. Lotti, J. S. Bach, W. A. Mozart,
A. Vidaković, E. Cosetto, J. degl' Ivellio, B. Duda, D. Kurilovčan, B. Vlahek, Z. Kodaly,
U. Pieroni)

izvodi: Ansambl Gospodnetić singers Glazbenog kluba LISINSKI
dirigentica: Heda Gospodnetić

Josip Botteri Dini Procesija 1990

Ponedjeljak, 8. travnja 2019.
Crkva sv. Petra, Vlaška 93, u 20,00 sati

PASIONSKE SKLADBE, koncert
(H. Purcell, J. S. Bach, L. Boccherini)

izvode: Ingrid Haller, sopran
Croazzolla Concertante, komorni ansambl

***

Bazilika Srca Isusova, Palmotićeva ul. 33, u 20 sati

JADNA STAZA ADAMOVA, koncert
Korizmeni napjevi iz Bača, Aljmaša, i Bogdanovaca

izvode: Ženska pjevačka skupina Udruge Tragovi Šokaca, Bač (Vojvodina),
Pjevačka skupina KUD-a Seljačka sloga, Bogdanovci
voditelj: Tomislav Livaja
Ženska pjevačka skupina Seke, Aljmaš
voditeljica: Snježana Lakotić
narator: Tomislav Filić

odabir i animacija: Krunoslav Šokac
suradnici: Stanka Čoban (Bač), Lara Mujakić (Aljmaš), Mario Kiš (Bogdanovci)

Utorak, 9. travnja 2019.
Stara gradska vijećnica, Galerija Kristofor Stanković, Ul. sv. Ćirila i Metoda 5, u 18,00 sati

Izidor Popijač Žiga, Petar Popijač, August Popijač: PASIJA SPASITELJA, izložba
postav i odabir: Stanko Špoljarić

***

Crkva sv. Katarine, Katarinin trg bb u 20,00 sati

VIA CRUCIS OMNIUM PECCATORUM MISSERIMI, koncert
(Križni put najjadnijega između sviju grješnika)

(A. Vivaldi, G.F. Händel, P. Mascagni, E. Grieg, C. Debussy, F. Parać, F. Chopin, D. Šostakovič, J. S. Bach, F. Schubert, G. Faure uz stihove Vladimira Nazora)

izvode: Gudački komorni orkestar Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
solistice: Veronika Čiković, harfa
Eva Šulić, violina
Lana Lucija Horvatić, violončelo
recitator: Toma Medvešek, student Akademije dramskih umjetnosti
umjetnički voditelj: Jože Haluza, red. prof. art.

Srijeda, 10. travnja 2019.
Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5, u 19,00 sati

Joseph Haydn: SEDAM POSLJEDNJIH KRISTOVIH RIJEČI NA KRIŽU Hob XX:1c,
koncert

izvodi: prof. Ante Milić, klavir, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu

***

Zagrebačka katedrala, Kaptol 31, u 20,00 sati

KORIZMENO-USKRSNI KONCERT, orgulje
(S. F. Kovács, J. S. Bach, J. Arcadelt, F. Liszt, F. Schubert)

izvodi: Szilárd Kovács, orguljaš pečuške katedrale, Mađarska

Četvrtak, 11. travnja 2019.
Knjižnica Marija Jurić Zagorka, Krvavi most 2, u 13,00 sati

Slaven Miličević: MUKA - reljefi, izložba
o izložbi govori: Barbara Vujanović

***

Crkva sv. Ivana Krstitelja, Nova Ves 64A, u 19,30 sati
KORIZMENI GLAZBENI VIJENAC, koncert
(uz 100-tu obljetnicu izdanja Hrvatske crkvene pjesmarice, a. D. 1919.)

izvodi: Udruga A-dur:
tekst čita: Ivica Ivanković
odabir i animacija: Matija Podnar, Ivica Ivanković

***

Crkva sv. Martina, Vlaška 36, u 20,00 sati

O, DAJ MI SNAGE, BOŽE MOJ, koncert
(Lj. Kuntarić, J. S. Bach, Kamilo Kolb)

izvode: Eva Kirchmayer Bilić, orgulje
Henrik Šimunković, bas bariton

Petak, 12. travnja 2019.

Crkva sv. Antuna Padovanskog, Ul. Sveti Duh 31, u 20,00 sati

SVITLA NOĆ -
VII. korizmeno-glagoljaški koncert Zagrebačkih klapa
organizacija: Joško Ćaleta, Davor Capković

***

Crkva sv. Katarine, Katarinin trg bb, u 20,00 sati

AH, MOJ KRIŽU, GORKA ŽELJO“, koncert
izvode: Muški pučki pjevački sastav župe. Sv. Jure - Žeževica,
Mješoviti pjevački zbor iz župe Zadvarje –
(ženska klapa „Kostela“ i muška klapa „Duare“)
pučki pivači Župe Uznesenja BDM- Blato na Cetini
odabir i animacija: Joško Ćaleta, Marijo Krnić, Jure Šaban-Stanić

Subota, 13. travnja 2019.
Studentski centar, Francuski paviljon, Savska 25, u 17,00 sati

Dražen Trogrlić: KRIŽNI PUT, izložba
postav i odabir: Dino Milinović

***

Bazilika Srca Isusova, Palmotićeva ul. 33, u 20 sati

JA SAM USKRSNUĆE I ŽIVOT, koncert
(Lj. Stipišić, F. S- Vilahr-Kalski, M. Demović, D. Bortnijanski, S. Klanac-Tulić,
Š. Marović, te korizmeni pučki napjevi solinskog kraja)

izvode: Vokalisti Salone, Solin
umjetnički voditelj: mo. Mirko Jankov

***

Crkva sv. Blaža, Prilaz Gjure Deželića 64, u 20,00 sati

GOSPIN PLAČ, koncert

izvodi: Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO
dirigenti: Bojan Pogrmilović

Nedjelja, 14. travnja 2019.
Crkva sv. Katarine, Katarinin trg bb, u 20,00 sati

SVI KRŠĆANI, PLAČITE..., koncert
Kajkavske korizmene pjesme okolice Zaprešića i korizmeni napjevi podunavske Baranje

izvode: KUD Kupljenovo, - Kupljenovo (Zaprešić)
Mario Kambić, orgulje
odabir i animacija: Ivica Ivanković, prof.
organizacija: Filip Golubov Car
Marija Ivanković

Ponedjeljak, 15. travnja 2019.
Knjižnice grada Zagreba, aula Gradske knjižnice, Starčevićev trg 6, u 13,00 sati

PASIONSKO BLAGO GRADSKE KNJIŽNICE: MUKA I USKRSNUĆE U KNJIŽEVNIM I LIKOVNIM DJELIMA, izložba

autori izložbe: Igor Pugelnik, Željko Vegh

***

Dvorana Vijenac, Kaptol 29, u 18,00 sati
Iva Čuvalo: GRLITI NEBO, promocija zbirke pjesama

***

Crkva sv. Katarine, Katarinin trg bb u 20,00 sati

STABAT MATER, koncert
(J. Haydn, A. Dvořák, L. Boccherini, J. S. Bach, F. B. Mendelssohn, D. Buxtehude, A. Vivaldi, G. Böhm)

izvode: Željka Martić, sopran
Neda Martić, mezzosporan
Mirta Kudrna, orgulje

Utorak, 16. travnja 2019.
Galerija Šira, Prerdovićeva 13,u 18,00 sati

MOJ DOŽIVLJAJ MUKE,
izložba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu

koordinacija na ALU: izv. prof. art. Tomislav Buntak

***

Crkva sv. Petra, Vlaška 93, u 20,00 sati

Gabriel Fauré: REQUIEM op. 48/ MESSE BASSE, koncert

izvodi: Zbor Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, BiH
Omer Blentić, orgulje
dirigentica: Alma Aganspahić

Srijeda, 17. travnja 2019.
Društvo hrvatskih književnika, Trg bana J. Jelačića 7, u 12,00 sati

LIRIKA VELIKOG PETKA -
Dragica Vranjić–Golub: Riječ za Riječ
odabir: Đuro Vidmarović

Proglašenje nagrađenih na VIII. trienalnom književnom natječaju
Pasionske baštine i DHK

***

Crkva sv. Katarine, Katarinin trg bb, u 20,00 sati

SOLI DEO GLORIA, koncert
(J. S. Bach, J. B. Lully, G. F. Händel, J. Bull)

izvode: Marica Vilibić, violina
Dora Draclin, oboa
Katarina Javora, orgulje

PREPORUČUJEMO
(U SURADNJI SA PASIONSKOM BAŠTINOM)

Nedjelja, 24. 3. 2019., u crkvi Svetište Gospe od Utočišta, Aljmaš, u 17,00 sati

JADNA STAZA ADAMOVA, koncert
Korizmeni napjevi iz Bača, Aljmaša, i Bogdanovaca

izvode: Ženska pjevačka skupina Udruge Tragovi Šokaca, Bač (Vojvodina),
Pjevačka skupina KUD-a Seljačka sloga, Bogdanovci,
voditelj: Tomislav Livaja,
Ženska pjevačka skupina Seke, Aljmaš,
voditeljica: Snježana Lakotić,
narator: Tomislav Filić

odabir i animacija: Krunoslav Šokac
suradnici: Stanka Čoban (Bač), Lara Mujakić (Aljmaš), Mario Kiš (Bogdanovci)

***

Subota, 30. 3. 2019., Crkva sv. Ante, Bistrik, Sarajevo, BiH, u 19,00 sati
Nedjelja, 31. 3. 2019., oratorij sv. Pavla, Franjevačka teologija Sarajevo, BiH, 9.30 sati
Nedjelja 7. travnja, katedrala Sv. Terezije Avilske, Bjelovar, u 19,00 sati

O RES MIRABILIS, koncert
(L. Bárdos, Z. Kodály, N. Telfer, I. Lukačić, H. Purcell,
J. Busto, V. Sunko, J. S. Bach, J. Magdić, K. Odak)

izvode: Komorni zbor Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu,
Cappella Odak,
Mihovil Buturić, orgulje
dirigentica: red. prof. art. Jasenka Ostojić

***

Nedjelja, 31. 3. 2019., crkva sv. Andrije apostola, Donji Andrijevci, u 19,00 sati,

O ČOVJEČE TUŽNI, koncert
Korizmeni i pogrebni napjevi i molitve iz Donjih Andrijevaca

izvodi: KUD „Tomislav“, Donji Andrijevci
glazbeni voditelj: Damir Butković
odabir građe: Matej Vinarić, Miroslava Hadžihusejnović–Valašek
autor programa: Matej Vinarić

***

Subota, 6. travnja 2019. crkva sv. Barbare, Draž, u 19,00 sati
Nedjelja, 7. travnja 2019., crkva sv. Križa, Branjin Vrh, u 19,00 sati
Petak, 12. travnja 2019., crkva sv. Ivana Krstitelja, Zaprešić, u 19,30 sati

SVI KRŠĆANI, PLAČITE..., koncert
Kajkavske korizmene pjesme okolice Zaprešića i korizmeni napjevi podunavske Baranje

izvode: KUD Kupljenovo, - Kupljenovo (Zaprešić)
Mario Kambić, orgulje
odabir i animacija: Ivica Ivanković, prof.
organizacija: Filip Golubov Car
Marija Ivanković

(hkv)

Uto, 4-08-2020, 12:58:37

Najave

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Komentirajte

Zadnji komentari

Kolumne

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

1 klik na Facebooku za hkv.hr

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)91/728-7044

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2020 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.