57. rođendan dr. Vlatka Mačeka

O proslavi 57. rođendana dr. Vlatka Mačeka opširno su izvještavali (20. VII. 1036.) dva splitska dnevna lista. Jadranski dnevnik na naslovnici uvodnikom s portretom "Živio dr Vladko Maček", na četvrtoj stranici članak "250.000 Hrvata i Hrvatica pozdravilo je u Zagrebu Vođu hrvatskog naroda dra Vladka Mačeka", a na petoj "Hrvatski Split oduševljeno je pozdravio svoga vođu" (taj reportažni članak prenosim u cijelosti). Novo Doba naslovnicom "Narodne počasti dr. Mačeku u Zagrebu i Kupincu" te na petoj stranici "Veličanstvena proslava dr. Mačeka u Splitu". To svjedoči koliko se značenje pridavalo političkom djelovanju tadašnjeg predsjednika HSS te koliko je njegova osoba bila omiljena u hrvatskom narodu. Moram primjetiti da je toliko oduševljenje Splićana idejama Mačekova h r v a t s t v a u okviru nekadašnje Jugoslavije sasvim prešućeno (očito namjerno!) u tv-nizanki "Velo misto" koju se inače običava predstavljati kao "kroniku grada Splita" između dva rata...

Hrvatski Split oduševljeno je pozdravio svoga vođu

"GRAD U ZASTAVAMA: Silna vreva ljudstva po gradskim ulicama, vedro i svetačno raspoloženi narod navještavali su već u toku prije podneva dane narodne slave i početak velikog narodnog blagdana. Već izjutra rano počeše se kititi kuće u gradu, jedna za drugom počeše vješati zastave, na prozorima stanova pojaviše se sagovi u narodnim bojama, u gradskim predgrađima osvanuše na težačkim kućicama u lovor ili maslinovo lišće ovijene slike našeg narodnog vođe. Čitav grad plivao je u valu velikog narodnog oduševljenja; spremao se je da i što dostojnije i što ljepše proslavi rođendan i imendan predsjednika dr Mačka. Na licima građana, težaka i radnika jasno se vide nepatvoreni znakovi iskrene razdraganosti i osjećajne nježnosti. Svi hoće i svi nastoje da što svečanije proslave ovaj veliki hrvatski narodni praznik. Što je dan više odmicao, to je život na ulicama bio življi, narod se je sve više gomilao da dođe na vrijeme, da može učestvovati u velikoj povorci i bakljadi koju Hrvati Splita priređuju vođi hrvatskog naroda. U SUTONU ZASJAŠE PRVE VATRE uz čitavu obalu splitsku, od romantičnog Sustjepana pa do velikog lukobrana, goruće vatre — vječni znamen vjere i ljubavi. S južne strane Marjana, sa vrhova Kozjaka i Mosora, sa obronaka naših otoka, sa Šolte, Brača, Hvara i Visa planuše krijesovi i njihov žarki plamen dojavljivao je selo selu, a ova svome gradu, kako su svi čvrsto sjedinjeni u ljubavi, kako su nerazdruživo povezani u odanosti i ljubavi prema svome vođi i predsjedniku, kako su odlučni da ustraju u borbi za jednakost ravnopravnost. Predznak za povorku bio je impozantni disciplinirani prolaz 300 REDATELJA koje je predvodila seljačka glazba Viteza sv. Jurja iz Kaštel Sućurca, pred kojom je išao noseći zastavu poznati hrvatski omladinac Paško Fradelić rečeni Gale.

Macek dnevnik444

Redatelji, koji su veoma zaslužni za uspjeh današnjeg slavlja, stupali su u četveroredovima mirno i disciplinirano prošavši kroz Varoš, Grad i Lučac, oduševljeno i spontano pozdravljeni od velike mase naroda. Redatelji su prolazili mirno, bez ijedne riječi, kao da su htjeli kazati da današnji svečani dan treba da proteče i prođe samo u mislima na onoga koji svojom požrtvovnošću, svojom borbom i svojom istrajnošću sprema čitavom hrvatskom narodu i čitavoj Hrvatskoj bolje dane. Baš taj prolaz 300 mladih hrvatskih omladinaca doprinio je da je i red u glavnoj, manifestacionoj povorci bio uzoran, i onakav kakav se samo može zaželiti na današnji svečani dan. Jer treba odmah ustanoviti i utvrditi činjenicu, da još nikad u Splitu nije izvršena jedna velika narodna manifestacija koja je pokrenula čitav grad, u takvom potpunom redu i disciplini kao ova, bez i najmanjeg incidenta. Redatelji, hrvatski omladinci, pokazali su se na potpunoj visini svog zadatka, a velika je zasiu ga i cjelokupnog splitskog građanstva, koje se potpuno i sa pravom sviješću pokoravalo ovim narodnim čuvarima reda. Ne ćemo pojedince da ističemo, jer svi su pokazali da su svijesni svoje zadaće, svi desetari i njihovi zamjenici shvatili su važnost ove svečanosti, uložili najveći trud da ona ispadne onako kako se to očekivalo i kako je to moralo da bude. SAKUPLJANJE NARODA Već u 7 sati počeo se da okuplja na Trumbićevoj obali brojan narod. Sve je tamo vrvilo, kao u punoj košnici. IMPOZANTNA POVORKA Tačno u 8.30 s. od crkve sv. Frane uputila se je povorka koju je predvodila Vatrogasna glazba u civilu.

Odmah do nje smjestio se je zastavnik g. Jakov Matošić hrvatski borac još iz puntarskih vremena kad je trebalo doprinijeti najveće žrtve da se ovom historijskom gradu dade pravi hrvatski karakter. Pred njim su išli: Paško Gale i Srećko Singolo, predstavljajući mlađu hrvatsku seljačku generaciju našeg grada. S desne i s lijeve strane zastave stajali su: Duje Krstulović, Paško Jurašin, Ante Tomić i Lovre Reić stari hrvatski puntari. Odmah za njima dolazilo je vodstvo na čelu kojeg su stajali narodni zastupnici Paško Kaliterna, dr Josip Berković, Jozo Mratinović te dr Edo Bulat a za njima ostali hrvatski prvoborci i predstavnici hrvatskih političkih, gospodarskih i kulturnih društava u Splitu. Slijedila je zatim duga povorka hrvatskih zagoraca nastanjenih u Splitu, koje je predvodio seljak Mate Bašić iz Prugova noseći veliku zastavu. Nakon toga u uzornom redu predvođeni od uprave na čelu sa podpredsjednicima gg. prof. Antom Belasom i Kajom Dvornikom slijedile su naše Tomislavke i naši Tomislavci. Iza njih išli su predstavnici naših privrednih ustanova, koje se sve nalaze u hrvatskim narodnim rukama na čelu sa g. Marinom Ferićem, predsjednikom Trgovačke i industrijske komore, g. Josipom Perićem predsjednikom Zanatske okmore, Antom Kuzmanićem predsjednikom Udruženja zanatlija, g. dr Urošom Kraljevićem predsjednikom Udruženja trgovaca i g. Ivanom Pejkovićem predsjednikom Udruženja ugostitelja. U toj skupini bili su i brojni vijećnici obiju komora i članovi uprava privrednih udruženja iz našeg grada. Nakon toga stupale su članice Hrvatske žene sa ostalim Hrvaticama Splita u impozantnom broju na čelu sa predsjednicom Hrvatske žene Anom Katunarić, te sa podpredsjednicama gđa: Vinkom Bulić i Olgom Roje te sa svima članicama odbora. Ova skupina u povorci bila je zaista zastupljena u neobično velikom broju. Zatim su u povorci išli hrvatski akademičari našega grada sa zastavom kojih je bilo nekoliko stotina. Seljačka glazba Viteza sv. Jurja iz Kaštel Sućurca predvodila je u uzornom redu delegacije organizacija b. HSS iz sela splitske općine, b. HSS iz Splita, SS, HRS, ostala hrvatska društva, te na koncu građanstvo. U ovoj manifestaciji učestvovalo je i mnogobrojno radništvo.

Macek Dnevnik2

Ova impozantna manifestaciona povorka kakvu naš grad još nikad nije doživio, iznimkom povorke prigodom »Lijepe naše« kretala se u uzornim redom ovim ulicama: Ban Jelačićevom, Matošićevom, Klaićevom poljanom, Zagrebačkom, Beogradskom, preko mosta iza realke, Zvonimirovom, preko Lučkog prilaza, Wilsonovom, Strosmajerovom, Mletačkom, Dioklecijanovom i Francuskom obalom, dok se konačno nije slegla na Botićevoj poljani, čitavim putem nepregledni špalir naroda bez razlike staleža oduševljenim pljeskanjem: poklicima pozdravljao je učesnike ove manifestacione povorke i tako manifestirao svoju suglasnost sa mislima i željama onih koji su u četveroredima neobično mirno i disciplinirano stupali. Naročito jak kordon i aplauz koji je teško opisati bio je kada je povorka stigla na obalu. Impozantno je bilo promatrati nastup ove manifestacione povorke na obalu tim više šta su krijesovi iz Splita bližnjih otoka i brda splitske zagore obasjavali ovaj prolaz šaljući svojim krijesovima i plamenovima najbolje i najljepše želje za dugotrajni život onoga, koji je znao kroz najveće teškoće da povede čitav hrvatski narod u borba za bolje dane vedrije budućnosti.

NA BOTIĆEVOJ POLJANI Više od jednog sata nadolazio je narod na Botićevu poljanu, a sada možemo slobodno kazati da se šta u povorci a šta u špaliru našao čitav Split, gdje je željno očekivao riječ narodnih prvaka. U tačnom redu smjestile su se pred govornicima sve napred spomenute skupine, a kad se je čitav narod slegao na Botićevoj poljani uzeo je riječ narodni zastupnik G. PAŠKO KALITERNA koji je, burno i oduševljeno pozdravljen rekao: »Hrvatska seljačka, građanska i radnička braćo! Zahvaljujem na ovakovom odazivu što ga vidimo na današnji dan koji čitav hrvatski narod štuje, a to je dan 57 godino života velikog borca i velikog vođe hrvatskog seljačkog naroda dr Vladimira Mačka (burni poklici: »Živio!)« Ovaj dan treba da se slavi i treba da se zna da je on jedini vođa hrvatskog seljačkog naroda koji je svoj život i svoju dušu dao čitavu za ovaj hrvatski narod. Prijatelji bit ćemo vrlo kratki, pa vas lijepo molim da saslušate zastupnika g. dr Josipa Berkovića koji ima riječ. G. Dr JOSIP BERKOVIĆ također spontano i oduševljeno pozdravljen, održao je dulji govor u kome je između ostalog rekao: Draga hrvatska braćo i sestre! Udes, koji je prije trinaest stotina godina doveo naše pradjedove u ovu našu lijepu domovinu, namijenio je hrvatskom narodu osobitu ulogu na ovoj raskrsnici između zapada i istoka. Bilo je u našoj povijesti vrlo svijetlih dana za vrijeme naših slavnih hrvatskih kraljeva (poklici: Slava im!) Za vrijeme nrodnih hrvatskih kraljeva hrvatski je narod izvršio dostojno svoju dužnost prema čovječanstvu. Zadesili su ga nekoji teški dani, a ti teški dani slijedili su najviše zbog nesloge onih koji su trebali da budu najsložniji. Ali kod svega toga hrvatski narod nikada nije izgubio kontinuitet svoje državne suverenosti i svog narodnog induvidualiteta. Bilo je, draga braćo, tako sve do velike katastrofe, do velikog svjetskog rata. Draga braćo, On je digao borbu za pravicu hrvatskog naroda i zato, jer je stupao onim putem koji je nosio koristi cijelom hrvatskom narodu, morao je da podnese onu mučeničku smrt sa svojim saradnicima.

Macek Dnevnik3

Poslije Stjepana Radića nastali su teški dani, nastala je teška kušnja po hrvatski narod i trebalo je da politika hrvatskog naroda dođe u čvrste i odlučne ruke da može da izvrši sve ono što je bilo namijenjeno. I zaista, sudbina je htjela da je na čelo hrvatskog naroda stupio čovjek koji je bio kadar da odoli svim navalama nepoštenja. Taj čovjek koji sutra slavi dan 57 godine rođenja jeste naš dični vođa i predsjednik dr Vladimir Maček (Burni i dugotrajni poklici: Živio!) U dr Vladimiru Mačku oličena je ne samo borba i borbenost i odlučnost hrvatskog naroda, nego i sve plemenite strane koje odlikuju hrvatski narod od vijekova. Dr Vladimir Maček, koji nosi teški križ ide pred nama, stupa neustrašivo i odlučno. On je i zaslužio da mu hrvatski narod dade svoje povjerenje i da ga slijedi ovako odano i disciplinovano (poklici: Hoćemo!) Zato, draga braćo, jer dr Maček predstavlja danas borbu hrvatskog naroda, njegove zahtjeve i želje, zato smo mi svi ujedinjeni u jednu misao, želju i molitvu da ga dragi Bog sačuva živa i zadrži na životu još mnogo godina. Nama je svima poznato, da dr Maček ne vodi samo borbu u ime hrvatskog seljačkog naroda, ne vodi samo političku borbu, nego hoće da preko političke borbe i uporedo sa političkom borbom, vodi i kulturnu i ekonomsku borbu preko koje jedino hrvatski narod može da ostane jak i da dođe do svog cilja.

Dr Vladko Maček je skoro na skupštini Gospodarske sloge rekao: »Što će nam Hrvatska, ako u njoj nema i socijalne pravde!« Ne vodi dr Maček samo politčku borbu da možemo sa muzikama i fanfarama po gradovima obilaziti, da možemo samo svoje barjake razvijati. On je vodi zato da pod tim barjacima bude hrvatski narod sretan i zadovoljan. Draga braćo, budite uvjereni da nije daleko dan kad će hrvatski narod doći do svoje potpune političke pravice. Ali tu političku pravicu hrvatski narod neće zloupotrebit protiv nikoga. On će svakome dati pravo mjesto koje mu pripada, ali traži od svakoga da ga poštuje. Jer ono što dr Maček danas traži u ime hrvatskog naroda je nešto najelementarnijega, nešto najpoštenijeg i najčistijeg: da hrvatski narod bude svoj na svome, a hrvatski narod će bit svoj na svome ako Bog da naskoro i hrvatski narod preko svog vođe nije ni do danas htio da ruši ono što postoji, ali uvjet da- može u tom okviru da ostane je taj, da hrvatski narod dođe do svoga. Onaj koji radi treba da živi, a onaj koji ne radi treba da crkne. Ako želimo da se ovo u djelo provede, treba da ostanemo kao vojska čvrsto zbijeni u bojne falange nepokolebivo uz svog vođu. Uskoro će nas vođa pozvati na manerve i kad to bude treba da svaki izvrši svoju dužnost. Treba da vodite računa da uspjeh naše borbe zavisi jedino o našoj kompaktnosti, o našoj slozi i o našoj disciplini koja treba da bude kao u vojsci. Jedino ukoliko tako nastupimo možemo dati dovoljno snage našem vođi da sa uspjehom nastupi. Zato vas pozivam da svi kao jedan ostavljajući potpuno po strani sve sitne, lične i lokalne razmirice, stupate kako vojska za svojim vođom pod barjakom đr Vladka Mačka. Ako tako bude onda nam je blizu Hrvatska. Neka nam Bog požive našeg dičnog vođu! Oduševljeni poklici dočekali su govor g. dr Berkovića, a onda g. Paško Kaliterna najavio je da je s ovim završena svečanost i moli da se svi raziđu mirno i da na taj način pokažu svoju disciplmu. Otpjevana je nakon toga "Lijepa naša". I sav onaj ogromni narod, pa se malo zatim u najvećem redu i miru razišao.

NAPOMENA:

Skrećem pozornost na odlomak iz govora dr. Josipa Berkovića (1885. Stari Grad – 1968. Rosario) koji je kao jedan od rijetkih HSS-ovaca - a na temelju višegodišnjeg lošeg iskustva - zaključio "da s velikosrpskim hegemonistima i unitaristima treba imati oštrije pristupe". Ovdje citirani ulomak njegova inače podužeg programatskog i proročanskog govora o "pravicama hrvatskoga naroda" dotiče temeljna pitanja h r v a t s t v a koja su aktualna i danas. S Paškom Kaliternom pokrenuo je splitski dnevni list Hrvatski glasnik (1938.-1940.) O njegovom djelovanju kao liječnika, političara, novinara i diplomata vidi opširnije u wikipediji.

Frano Baras

Pet, 12-07-2024, 13:08:40

Potpora

Svoju članarinu ili potporu za Portal HKV-a
možete uplatiti i skeniranjem koda.

Otvorite svoje mobilno bankarstvo i skenirajte kod. Unesite željeni novčani iznos. U opisu plaćanja navedite je li riječ o članarini ili donaciji za Portal HKV-a.

barkod hkv

Komentirajte

Zadnji komentari

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

AKT

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)91/728-7044

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2024 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.