Nenad PiskačNenad Piskac karikatura 02

Brisani prostor

Tako je govorio agresor godine 1991.

U rujnu godine 1991. Hrvatska je bila na mukama. Od krajnjega istoka do juga. Svugdje gdje su u nešto većem broju živjeli Srbi, osim u Gorskom Kotaru. Velikosrpski agresor pokrenuo je svoje paradržavne tvorevine suprotive ustavnopravnom položaju hrvatske države. Aktivirao je svoje memorandumovski zacrtane planove i na tezi o vječnoj srpskoj ugroženosti podigao veliku većinu Srba u Hrvatskoj na pobunu u kojoj nisu birali sredstva.

Bilo je to 1. rujna 1991. u Belom Manastiru

Zanimljiva je u tom pogledu fašistička „Oluka Izvršnog saveta Skupštine Opštine Beli Manastir" od 1. rujna. Zašto je ona fašistička? Zbog toga što je riječ o Odluci Beli Manastir„o prestanku radnog odnosa i zabrani povratka i ostanka u Baranji, svih lica koja su se nalazila u neprijateljskim snagama i lica koja su im pomagala, kao i članovima njihove uže porodice". Velikosrpski fašizam je ovom odlukom iz Baranje etnički očistio, među ostalim nesrbima, i sve Piskače. To im nisam zaboravio, ako već jesu hrvatske vlasti, koje se po pitanju fašizma velikosrpskog agresora prave neke više, a neke malo manje, bedastima. Odluku Broj: S-66/1-1991. potpisao je „predsednik vlade Borivoje Živanović, v. r.".

Krajem istoga desetljeća svi moji istjerani Piskači iz sela Branjina, vratili su se, pa i ostarjeli stric Franjo. Preminuo je ovoga ljeta ne dočekavši da itko odgovara za fašističke zakone koje su pobunjeni Srbi u Baranji donosili i provodili tijekom višegodišnje okupacije. Strikane, evo još se skromnim snagama hrvam kako i ja ne bih otišao na onaj svijet ne dočekavši da četnici stanu pred lice ovozemaljske pravde. U navodno slobodnoj i pravnoj državi, državi Hrvatskoj. Ako ne stanu pred lice pravde, znaš li što to znači? Da nemamo Hrvatsku, a mislimo kako je imamo. Kužiš? Oni to jako dobro kuže.

Bilo je to 5. rujna 1991. u Kninu

Dvije opcijePod ustavnim položajem Krajine Milan Babić kaže: „Ustavni položaj Krajine može biti uređen na više načina, i to: jedna mogućnost je ujedinjenje SAO Krajine s Bosanskom Krajinom i obrazovanje posebne federalne jedinice Ujedinjene Krajine. Ostali dio Bosne bio bi federalna jedinica za sebe. Druga mogućnost je da Krajina uđe u sastav Srbije".U sobi „br. 5" u zgradi „Skupštine opštine" 5. rujna 1991. „Vlada SAO Krajine" održala je Knin5. sjednicu. Nazočni: „predsjednik Vlade dr. Milan Babić, te ministri: Matković Risto, Macura Lazar, Vještica Dušan, Šimpraga Branko, Bauk Milan, Babić Vukašin, Badža Dušan i Ležaić Vaso". Osam točaka dnevnoga reda. Najvažnije točke: 1. Usvajanje teksta pisma koje će se uputiti Mirovnoj konferenciji o Jugoslaviji u Hagu. 2. Razmatranje Platforme ustavnog položaja Krajine... 5. Donošenje Odluke o primjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije na teritoriji SAO Krajine". Ima i točaka koje su za puknuti od smijeha. Primjerice: „6. Donošenje Odluke o osnivanju Fudbalskog saveza SAO Krajine". Zapisnik je dugačak i dostupan široj uglavnom nezainteresiranoj hrvatskoj javnosti. Važno je da je objavljen i kao takav čeka neki novi nacionalno potentniji i odgovorniji naraštaj.

Pod ustavnim položajem Krajine Milan Babić kaže: „Ustavni položaj Krajine može biti uređen na više načina, i to: jedna mogućnost je ujedinjenje SAO Krajine s Bosanskom Krajinom i obrazovanje posebne federalne jedinice Ujedinjene Krajine. Ostali dio Bosne bio bi federalna jedinica za sebe. Druga mogućnost je da Krajina uđe u sastav Srbije. Tako bi se Srbija sastojala iz dva dijela među kojima ne bi postojala međusobna teritorijalna veza. Treća mogućnost je da Krajina dobije poseban status, te bi ona predstavljala posebnu federalnu jedinicu. Za diskusiju nije se nitko javio. Jednoglasno je usvojena Platforma o ustavnom položaju Krajine". Sve je to na kraju otpuhala Oluja, a ustavni položaj „zečevi" (S. Milošević) su zaboravili tijekom „bežanije", ali mu i dalje streme kako u „rasejanju" tako i u „ustaškoj" Hrvatskoj.

Bauk velikosrpstva kruži Hrvatskom

Aktualan je bio i ministar Bauk. Ne ovaj današnji Bauk, Arsen (dolazi od imena Arsenije) iz Milanovićeve vlade, već ondašnji ministar Bauk, Milan, zadužen, slično kao i sadašnji Arsen, za funkcioniranje aparata, onda paradržavnoga, sada državnoga. Ministar financija Milan Bauk dao je „obrazloženje" za jednodušno prihvaćenu „Odluku o uvođenju dodatnog poreza na promet". Bauk je obrazlagao i pod osmom točkom dnevnoga reda i to tako dobro da je jednoglasno zaključeno „da se uputi poziv svim poreznim obveznicima da se pridržavaju zakonske obaveze o uplati poreza i doprinosa". Ako vas vladanje Vlade SAO Krajine podsjeća na stil vladanja aktualne Vlade Republike Hrvatske, što ja tu mogu? Ništa. Ovaj pasos ionako sam napisao kao fusnotu.

I da ne „promašim ceo fudbal" moram podsjetiti i „naše i vaše" i na ovo: „jednoglasno je donesena odluka o osnivanju Fudbalskog saveza SAO Krajine".

Shvatite i vi u Haagu – Ne želimo živjeti u Hrvatskoj

Vratimo se na prvu točku u kojoj je prihvaćeno pismo Mirovnoj konferenciji o Jugoslaviji u Haagu. U tom pismu hrvatska je vlast na više mjesta „neofašistička", a Mlan Babićvlast pobunjenih Srba u Hrvatskoj je „demokratska". Ilustracije radi evo jednoga pasosa odmetničke vlade pobunjenih Srba: „Koristeći svoje pravo na samoopredjeljenje, pravo koje ni jednog trenutka nije sporio drugim narodima, srpski narod neopozivo je odlučio da ne živi ni u kakvoj hrvatskoj državi, a za komunističkog režima silom je bio natjeran da živi unutar administrativnih granica Hrvatske kao federalne jedinice FNRJ/SFRJ proteklih četrdeset pet godina". Evo, dakle, prvih službenih i međunarodnoj zajednici poznatih stajališta o planiranom i uvježbavanom i provedenom samoegzodusu pobunjenih Srba iz Hrvatske. Otišli su dakle zato što od 1918. ne žele živjeti u Hrvatskoj, a ne zbog nepostojećega prekomjernoga granatiranja hrvatskoga Knina. Ta je isključiva, fašistička, velikosrpska politika starija od nadnevaka rođenja generala Gotovine i Markača.

Jesu li Linićeva rješenja nadahnuta zapisnicima Vlade SAO Krajine?

Teroristička vlada više manje nekažnjenih zločinaca održala je 18. rujna 6. sjednicu, ovaj put u sobi Linićbroj 51 u kojoj su prema zapisniku sjedili uz Milana Babića i ovi likovi: „Macura Lazar, Bauk Milan, Šimpraga Branko, Ležaić Vaso, Martić Milan, Matković Risto i Badža Dušan". Samo tri točke dnevnoga reda. U prvoj prihvaćaju odluku „o upućivanju zahtjeva predsjedavajućem Konferencije o Jugoslaviji u Hagu Lordu Karingtonu za punopravno učešće Srpske Autonomne Oblasti Krajine na Konferenciji o Jugoslaviji".

U drugoj točki opet je briljirao jedan od najkvalitetnijih ministara, onaj Bauk (Milan, ne Arsen, napomena N. P.). Bila je riječ o „razmatranju zahtjeva Opštine Korenica i Obrovac za dodjelu finansijskih sredstava za osnovno i srednje obrazovanje". Ministar Bauk se požalio da privatni i društveni sektor ne plaća u proračun „svoje dažbine". Samo su „Knin, Korenica i nešto malo Gračac podmirili svoje obaveze prema Krajini, a ostale ništa". Evo, tu je negdje zametak ideje o objavljivanju liste poreznih dužnika. Bit će da je i ministar Linić čitao zapisnike sa sjednica Vlade Srpske Autonomne Oblasti Krajine. Linićeva rješenja korespondiraju s Baukovim jadikovkama.

Odluka o pljački na „sopstvenom teritoriju"

Točka broj tri. „Ministar za unutrašnje poslove predložio je da se uputi apel svim izbjeglicama da se vrate na svoje područje i pomognu u izgradnji Krajine. Zatim Map of Republika Srpska Krajinapredlaže da se donese odluka o preuzimanju svih napuštenih pokretnih i nepokretnih stvari, stanova u DanasSami su priznali agresiju, okupaciju i svesrpsku potporu. A što mi radimo? Sudimo hrvatske branitelje, rasprodajemo sve što imalo vrijedi, dižemo poreze, povećavamo nezaposlenost, tjeramo Hrvate iz Hrvatske i pretvaramo Hrvatsku u ono u što bi je pretvorili velikosrpski agresori da su je uspjeli rascijepati i u cjelini okupirati.društvenoj svojini, te preduzeća u društvenoj svojini i pokretnosti koje se u njima nalaze u svojini opština na teritoriji Srpska Autonomna Oblast Krajina". Naravno, „jednoglasno je donesena gore navedena odluka". Riječ je o odluci o svekolikoj pljački hrvatske imovine, privatne i društvene.

Takva pljačkaška i teroristička banda piše Konferenciji o Jugoslaviji u Haagu „Zahtjev za punopravno učešće". Pročitao sam i taj tekst. I da čitateljima prekomjerno ne skoči tlak, citirati ću samo jedan dio: „Naš zahtjev počiva na tome što SAO Krajina ispunjava sve neophodne uslove da joj se prizna status u sukobu, a time i pravni i politički subjektivitet, jer ima: - sopstvenu teritoriju koju kontroliše; - legalnu na osnovu Ustavnog zakona SAO Krajine, obrazovanu Vladu Krajine, koja de fakto vrši suverenu vlast na svojoj teritoriji i koju podržava cjelokupno stanovništvo; - legalne oružane snage SAO Krajine organizovane i potčinjene vrhovnoj komandi i vojnoj disciplini uz strogo poštovanje zakona i običaja međunarodnog ratnog prava; - osnovni konstitutivni akt SAO Krajine, Ustavni zakon SAO Krajine; - Skupštinu SAO Krajine konstituisanu od poslanika izabranih na slobodnim i višestranačkim izborima na osnovu odredaba pravnih propisa SAO Krajine".

Tako. Sami su priznali agresiju, okupaciju i svesrpsku potporu. A što mi radimo? Sudimo hrvatske branitelje, rasprodajemo sve što imalo vrijedi, dižemo poreze, povećavamo nezaposlenost, tjeramo Hrvate iz Hrvatske i pretvaramo Hrvatsku u ono u što bi je pretvorili velikosrpski agresori da su je uspjeli rascijepati i u cjelini okupirati.

Do okončanja jugoslavenske krize

Agresor je bio aktivan i 25. rujna 1991. „Srpska Oblast Baranja i zapadni Srem" toga je dana u Belom Manastiru usvojila Ustavni zakon, jer su tamošnji Srbi odlučili Jugoslavijaživjeti „zajedno s narodima Republike Srbije, Republike Crne Gore i drugim narodima koji žele živeti u istoj državi Jugoslaviji". Ustavni zakon Srpske Oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem usvojilo je terorističko tijelo „Velika Narodna Skupština". U toj velikosrpskoj „oblasti" službeni je „srpski jezik i ćirilično pismo". I tako dalje. Šteta je da uz tekst zakona od 40 članaka nije objavljen i kompletan sastav Velike Narodne Skupštine. Zločinački zakon potpisao je predsjednik Velike Narodne Skupštine Srpske Oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem stanoviti Ilija Končarević. Gdje je danas? Možda se kandidira za šefa HRT-a?

Predzadnji članak kaže: „Ovaj ustavni zakon važi privremeno, do raspleta jugoslovenske krize i konačnog utvrđenja Ustavnog statusa Srpske Oblasti u Jugoslaviji". Da smo u Jugoslaviji pričinja mi se gotovo svaku večer uz HTV-ov Dnevnik pod vodstvom Zorana Šprajca. Naime, trebao je dobiti otkaz kad je u Dnevniku pustio prilog režiran u specijalnoratovskim laboratorijima velikosrpskog agresora. Za nagradu je dobio nekoliko mjeseci odmora, a onda opet po starom uređuje partijski tv dnevnik u kojemu danomice gostuju provjereni partijski kadrovi na vlasti.
„Jugoslovenska kriza" u Hrvatskoj još traje.

Nenad Piskač

Pon, 13-07-2020, 04:31:54

Najave

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Komentirajte

Zadnji komentari

Kolumne

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

1 klik na Facebooku za hkv.hr

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)91/728-7044

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2020 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.