Na konferenciji za medije koja će se 10. ožujka 2011. s početkom u 11,00 sati održati u zgradi Hrvatskog doma u Markuševcu, Trg Sv. Šimuna 3. u Zagrebu, bit će predstavljena Politička akcija za bolju Hrvatsku - Pokret za spas Hrvatske (ABH). Mr. sci. Željko Sačić u ime Inicijativnog odbora na konferenciji će hrvatskoj javnosti obznaniti političku platformu i ciljeve djelovanja ove nove političke inicijative. U nastavku tekst načelne političke platforme ABH-a donosimo u cjelosti.

 

Akcija za bolju Hrvatsku (ABH)

Temeljna načela

ABHAkcija za bolju Hrvatsku-pokret za spas Hrvatske,(dalje:ABH) je svehrvatski narodni pokret, pokret za spas Hrvatske, koji okuplja sve društvene snage koje su spremne djelovati u cilju našeg izlaska iz duboke i sveobuhvatne gospodarske, financijske i duhovne krize. ABH će vratiti optimizam i osmijeh na naša lica, te će se zalagati za učinkovitiji gospodarski rast, kao i razvoj Republike Hrvatske u svim područjima njenog gospodarskog i društvenog života. ABH poštuje tradicionalne vrijednosti hrvatskog društva, a svoja gledišta i stavove temelji na hrvatskoj kršćanskoj tradiciji, povijesnom i kulturnom naslijeđu hrvatskog naroda, te posebno na vrijednostima proizašlim iz Domovinskog obrambenog rata, koji je temelj hrvatske slobode, suverenosti i neovisnosti.

ABH se zalaže za modernu Republiku Hrvatsku u kojoj će pristojno i dostojno od svojeg rada živjeti svi njeni građani, u kojoj je sloboda pojedinca najveće dobro. ABH smatra da su pojedinac i obitelj središnja ishodišna točka svih društvenih procesa. ABH se zalaže za istinsku i snažnu demokraciju, socijalno osjetljivu i pravičnu državu, tržišno gospodarstvo te vladavinu prava. ABH smatra da naša monetarna vlast i čitav bankarski sustav mora biti u službi poticanja našeg gospodarstva, a ne financijskog uništavanja i upropaštavanja naših građana, posebno pauperizacije radnika, seljaka, malih i srednjih poduzetnika, obrtnika i drugih slojeva našeg društva, ,što je sada na djelu. Dok strane banke izvlače iz Hrvatske enormne profite u milijardama kuna, većini običnih ljudi, državljanima Republike Hrvatske,ugrožen je goli opstanak jer su već i pretvoreni u "financijsko roblje".

Prema stajalištu ABH, osim kvalitetnih, stručnih i znanstveno utemeljenih programa političkog djelovanja, za ostvarenje proklamiranih političkih ciljeva nužna je odgovorna, stručna, učinkovita, odlučna i poštena vlast, što sada nije slučaj. ABH daje obećanje da ne će izigrati povjerenje našeg naroda i svih naših građana ,a ako bude na izborima zadobila to povjerenja, da će tu vlast obnašati, bolje rečeno služiti, na demokratski način izabrani hrabri, odlučni, stručni, tolerantni i humani narodni zastupnici, kao i ministri, te svi drugi državni dužnosnici, koji će uvijek djelovati na korist našeg naroda i svih građana Republike Hrvatske i štititi temeljne nacionalne interese.

Gospodarstvo

Gospodarska politika

ABH se zalaže za trenutnu promjenu gospodarske politike koja se u zadnjih deset godina očitovala u prekomjernom uplitanju države u gospodarske tokove te prekomjernom zaduživanju koje nas je dovelo do samog ruba ekonomskog sloma. ABH se protivi politici koja tekući proračunski deficit pokriva rasprodajom državne imovine te stalnim zaduživanjem u inozemstvu. ABH se zalaže za reindustrijalizaciju Hrvatske, kroz implementaciju nove energetske politike koja svoj temelj ima u proizvodnji nafte, plina i poticanje obnovljivih izvora energije. Modernizacija željeznice, razvoj luka Rijeka, Split i Ploče, gradnja novih energetskih objekata, djelomično poticana , ali i tržišno orijentirana brodogradnja, malo i srednje poduzetništvo, obrti, turizam ,ugostiteljstvo i poljoprivreda moraju biti u sinergiji, jer naša poljoprivreda može i mora biti funkciji turizma, što treba biti zamašnjak u pokretanju novog i bržeg rasta našeg cjelokupnog gospodarstva. Reindustrijalizaciju treba pratiti odgovarajuća promjena u obrazovnom i znanstvenom sustavu; hrvatska sveučilišta trebaju "proizvoditi" više inženjera i stručnjaka informacijske tehnologije, a manje politologa, što zahtijeva i reformu našeg školstva. Smanjenjem jedinstvene porezne stope poreza na promet na 21 %, uz smanjenje poreza na dohodak i poreza na dobit, omogućit će porast stranih investicija, priliv svježeg novca i dugoročno pokrenuti ciklus održivog gospodarskog rasta..

Trenutno veliki problem hrvatskog društva je visoka nezaposlenost. Otvaranje novih radnih mjesta je prioritetni cilj ABH koji je moguće postići paralelnim procesom državnih i privatnih investicija. Za privlačenje novih domaćih ili stranih investicija treba donijeti žurne mjere u području porezne politike i radnog zakonodavstva, kako bi Hrvatska bila konkurentna zemljama u okruženju. Paralelno s time država i javna tvrtke u većinskom vlasništvu države trebaju ciljano investirati u energetske projekte i projekte od strateškog nacionalnog značaja. Također treba žurno provesti reformu javne uprave koja mora biti servis građanima, a to je moguće ukoliko ona bude manja, učinkovitija i fleksibilnija. Hrvatska je preregulirana država, šuma nepotrebnih propisa, zakona i pravilnika usporavaju rad državne uprave, a samim time izravno štete i gospodarstvu.

ABH se zalaže za poštenu privatizaciju svih tvrtki koje nisu od nacionalnog interesa. Nema nikakve potrebe da je i 20 godina nakon osamostaljenja Republika Hrvatska vlasnik hotelskih kuća, tekstilnih tvrtki ili npr. metalske industrije.

ABH podržava otvorenu, pažljivo pripremljenu privatizaciju koja će rezultirati rastom ulaganja, boljim managementom, novim tehnologijama i očuvati što više radnih mjesta. ABH se protivi privatizaciji koja će stvoriti nove povlaštene i politički podobne poduzetnike. Hrvatske šume i Hrvatske vode moraju ostati u 100% vlasništvu Republike Hrvatske, bez mogućnosti privatizacije. Tvrke kao što su INA, HEP, JANAF, HŽ i Hrvatske autoceste su od strateškog nacionalnog značaja te je većinsko državno vlasništvo nad ovim tvrtkama nacionalni interes. Strateški partner u njima je poželjan i potreban ali pod uvjetom da država zadrži većinsko vlasništvo. ABH se zalaže i za uspostavu jake domaće banke u većinskom vlasništvu države koja bi bila podrška hrvatskom gospodarstvu i hrvatskim izvoznicima.

Hrvatsko selo

Obzirom da su pregovori o članstvu RH u EU pri samom kraju, a da hrvatska javnost o detaljima tih pregovora nije informirana, ABH konstatira da poseban problem u hrvatskom gospodarstvu predstavlja domaća poljoprivreda i selo. Hrvatski seljaci su usitnjeni i tehnoloski zaostali, izloženi sve većoj konkurenciji visokosubvencioniranih proizvoda iz svijeta, s rastućim cijenama domaćih inputa, od gnojiva do goriva, s nedovoljnim sredstvima proračunskih potpora, s loše riješenim pitanjem veletržnica, otkupa i kreditiranja. Riješenje je poticanje proizvodnje ekološki zdrave hrane te suradnja hrvatskih seljaka, najvećih trgovačkih centara i hotelskih kuća. Turizam je gospodarska grana od našeg strateškog značaja, koja naše hrvatske seoske proizvode nedovoljno koristi. Hrvatsko selo mora biti trajna i strateška skrb svake hrvatske vlasti.

Domovinski obrambeni rat

ABH nepokolebljivo smatra kako je Domovinski obrambeni rat bio pravedni, obrambeni i oslobodilački rat od velikosrpske agresije te predstavlja najsvjetljiju točku u višestoljetnoj borbi hrvatskog naroda za svoju slobodu. Domovinski obrambeni rat simbolizira jedinstvo hrvatskog nacionalnog bića koje je ostvarilo pobjedu kojom je povraćen suverenitet i teritorijalni integritet Republike Hrvatske. Stoga se ABH protivi svim pokušajima obezvrjeđivanja vrjednota Domovinskog obrambenog rata, te takvu, puzajuću pravnu agresiju doživljava izravnim napadom na same temelje naše moderne države - Republike Hrvatske. Osobito se protivimo sve izraženijoj tenedenciji izjednačavanja agresora i Hrvatske , kao žrtve te agresije.

Trenutni odnos prema Domovinskom obrambenom ratu, kao i prema hrvatskim braniteljima koji su tu pobjedu izvojevali, govori o teškoj moralnoj i etičkoj krizi hrvatskih političkih elita, koje su gotovo u potpunosti iznevjerile opravdano povjerenje i očekivanja najvećeg dijela hrvatskih branitelja.

ABH se zalaže za trenutni prestanak kriminalizacije naših branitelja, za njihovo temeljno pravo da u svojoj domovini, koju su branili i oslobađali, žive dostojno, kao slobodni ljudi. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ne smije kriminalistički istraživati svoje branitelje na temelju nezakonitih dokaza, dobivenih torturom, što je samo po sebi ratni zločin tih "islednika", a koji su pokrenutih u pred sudom u Republici Srbiji, protivno elementarnim pravnim, ali i moralnim te humanim načelima prihvaćenim u svim međunarodnopravnim poveljama, deklaracijama i konvencijama o zaštiti ljudskih prava i sloboda.

ABH se protivi povlačenju tužbe za genocid ,koju je Republika Hrvatska podnijela pred Međunarodnim sudom u Haagu protiv Republike Srbije,kao pravne slijednice bivše SFRJ, te se zalaže za traženje nadoknade materijalne ratne štete od Republike Srbije i Crne Gore, koja je ugrubo procijenjena na iznos od 32 milijarde eura.

Vanjska politika

ABH se zalaže za konzistentnu i principjelnu politiku Republike Hrvatske u međunarodnim odnosima. Vanjska politika je ključna u procesu koji u konačnici mora rezultirati snažnim prodorom hrvatskog gospodarstva na međunarodna tržišta. Sukladno tome ABH vanjsku politiku dijeli na četiri ključne razine.

Željko SačićPrvo, politika prema susjedima, koja mora biti dobrosusjedska, aktivna i zasnovana na obostranom interesu. Hrvatska posebnu pažnju treba posvetiti odnosima s Bosnom i Hercegovinom obzirom na činjenicu da su Hrvati konstitutivni narod u BiH, da s BiH dijelimo stoljetnu zajedničku povijest, da je BiH naš najveći vanjskotrgovinski partner, da imamo najdulju granicu, da je RH supotpisnik Daytonskog sporazuma.... BiH je država od strateškog značenja za Republiku Hrvatsku te se stoga ABH zalaže za istinsko partnerstvo s BiH. Odnose s Republikom Mađarskom također je moguće definirati kao strateški prioritet te će se ABH zalagati za proubljivanje i unaprjeđenje tih odnosa. Hrvatska i Mađarska su vezane višestoljetnom povijesnom suradnjom koju treba iskoristiti za jačanje naših odnosa na svim područjima. Odnose s Republikom Srbijom treba prvenstveno razvijati u području gospodarstva, jer su naša gospodarstva komplementarna, no, na te će odnose u velikoj mjeri utjecati stav Srbije i srbijanske javnosti prema njenoj ulozi u raspadu bivše države. Posljednji događaji oko hrvatskih branitelja te istrage koje srbijansko državno odvjetništvo vodi protiv hrvatskih branitelja pokazuju neiskrenost i demaskira stvarne namjere srbijanske politike. ABH će biti partner samo s demokratkom Srbijom koja će imati hrabrosti suočiti se sa svojom nedavnom prošlošću. Posebnu pažnju ABH pridaje svojim odnosima s Republikom Kosovo i Republikom Makedonijom kao nekadašnjim partnerima u bivšoj državi. Hrvatske tvrke trebaju intenzivirati svoje marketinške aktivnosti prema ovim dvjema državama.

Drugo, odnos Hrvatske prema Europskoj Uniji treba biti podvrgnut kritičkoj analizi, i sveobuhvatnoj, stručnoj, znanstvenoj i javnoj kritici, kako bi hrvatski građani sami mogli procijeniti što dobivaju, a što gube možebitnim ulaskom u EU. Naime, u procesu pregovaranja hrvatska javnost nije upoznata s detaljima pregovora, te se stekao dojam da je RH samo pokorno, podanički ispunjavala sva mjerila ,bez obzira na naše strateške nacionalne interese, dajući sve, a zauzvrat nije dobila ništa, osim velikih frustracija gotovo svih slojeva našeg društva. Što je i kako ispregovarano znaju vjerovatno samo ljudi koji su na tim sastancima sudjelovali. Hrvatski građani će na referendumu odlučiti jesu li za članstvo u EU ili nisu, a ABH će svaku odluku hrvatskog naroda prihvatiti.

No, ABH se na temelju stručni , znanstvenih analiza i projekcija protivi navrat-nanos ulasku u EU, kao ulasku "gusaka u maglu", i ponavljanju pravnopolitičke nacionalne zablude iz 1918 godine. Sve dok se za to ne stvore gospodraski i financijski uvjeti, koji sada ne postoje, naš ulazak u EU pod nedefiniranim uvjetima bi u ovom trenutku hrvatske građane koštao dodatnog pada životnog standarda, kao što to imamo prilike vidjeti u Sloveniji, Slovačkoj, Češkoj i drugim državama., a povrh toga,izgubili bi i pravni suverenitet, kao i svoju krvlju plaćenu neovisnost.

Treće, Republika Hrvatska mora razvijati partnerski odnos sa SAD, temeljen na interesu jedne i druge strane. SAD su naši saveznici i prijatelji, najveća i jedina svjetska supersila, hrvatsi iseljenici u SAD predstavljaju značajni ljudski potenicjal, vojno-vojni odnosi su temelj svake buduće suradnje..

Sa našim prijateljima iz Rusije također treba razvijati prijateljske odnose, temeljene na međusobnom uvažavanju i punoj gospodarskoj suradnji.

Četvrto, Republika Hrvatska mora voditi aktivnu politiku i prema tzv. trećim zemljama poput Kine, Indija, zemalja Afrike... jer će se samo na taj način otvoriti nova velika tržišta za hrvatsko gospodarstvo. U kontekstu toga ABH se zalaže za što snažniju politiku prema zemljama u kojima živi hrvatsko iseljeništvo.

Nacionalna sigurnost

ABH prepoznaje činjenicu kako je sigurnost građana, roba, materijalnih dobara...ugrožena u čitavom svijetu.

S obzirom na okruženje Republika Hrvatska mora težiti što boljoj suradnji s tzv. arapskim svijetom i ne smije donositi ishitrene dnevnopolitičke odluke koje bi dugoročno mogle ugroziti njezinu sigurnost i stabilnost. S druge strane, ABH se zalaže za što bržu modernizaciju Hvatske vojske i policije, te obavještajnih službi u svakom pogledu (oprema, kadrovi, stučnost....) kako bi Republika Hrvvatska bila spremna odgovoriti na sve moguće neželjene izazove.

Osim toga, ABH prepoznaje i činjenicu kako je nacionalna sigurnost sve ugoženija i iznutra. Korupcija, koja razara sve vrijednosti jednog društva, postaje sveprisutna i zbog toga valja odlučno nastaviti pravnu bitku protiv tog društvenog zla. U kontekstu toga ABH drži kako je nužno što prije postići konsenzus na razini čitave države oko izrade i primjene sveobuhvatnog antikorupcijskog programa, te oblikovati posebne institucije u tu svrhu.

Nadalje, na isti način valja krenuti u obračun s organiziranim kriminalom kako bi se postigla opća sigurnost, tj. u potpunosti uspostavila vladavina prava u Republici Hrvatskoj.

NATO pakt je garant naše vanjske i globalne sigurnosti i ABH u potpunosti podržava platformu njegova djelovanja na području Republike Hrvatske, sa svim međusobnim pravima i obvezama.

Državna uprava

ABH drži kako je organizacija stručne, obrazovane, poštene, otvorene i učinkovite državne uprave važan preduvjet za gospodarski razvoj i modernizaciju Republike Hrvatske. Zbog toga podržava pojednostavnjivanje svih birokratskih postupaka, šire korištenje novih informatičkih tehnologija i primjenu zamisli (e-vlade, e-uprave), kako uprava ne bi bila prepreka ostvarivanju poduzetničke inicijative. Nadalje, ABH se zauzima za uklanjanje ozračja antipoduzetništva, posebice kada ona dolazi iz središta moći državne birokracije. ABH će se zalagati da državna uprava bude otvorena prema građanima, te da im služi.

Državnu upravu se mora smanjiti, racionalizirati, i to na svim razinama, zabraniti njeno daljnje "bujanje", a lokalnu upravu i samouporavu orgnizarati na samoodrživi način, što znači da se sa sadašnjih 500-tinjak općina i gradova moramo u bliskoj budućnosti složiti oko znantno manjeg broja jedinica lokalne uprave i samouprave, ali i da takve, reformirane jedinice i dalje budu najbolji i najpristupačniji servis građana.

Ljudska prava

ABH drži kako su ljudska prava neotuđiva i pripadaju pojedincu koji ih slobodno udružuje na način kako je to zajamčeno Općom deklaracijom o ljudskim pravima, te drugim međunarodnim konvencijama, deklaracijama i poveljama.

Zalažući se za jednakost i ravnopravnost svih građana Republike Hrvatske ABH se protivi bilo kakvom obliku diskriminacije zasnovane na rasi, vjeri, boji kože, spolu, te socijalnom podrijetlu. U kontekstu toga ABH drži kako i pripadnici manjina ne mogu imati niti veća , a niti ni manja, prava od ostalih državljana Republike Hrvatske, sukladno standardima u drugim državama u našem bliskom ili daljnjem okruženju.

Socijalna politika

ABH se zalaže za tako uređeno društvo u kojem će se svaki građanin Republike Hrvatske osjećati zaštićenim. Upravo stoga socijalna skrb mora postati odgovornost svih, a ne samo države. U tom kontekstu ABH prihvaća i socijalni nauk Crkve kao temelj za svoju socijalnu politiku. U svom djelovanju ABH će posebnu pozornost posvetiti svim ugroženim društvenim skupinama, u skladu sa državnim mogućnostima.

Demografska politika

ABH prepoznaje činjenicu da je demografska slika Republike Hrvatske poprimila dramatične i preteške razmjere, a za čiju promjenu nabolje dosadašnje vlasti, unatoč naporima još nisu učinile dovoljno. ABH drži kako su se neprestano donosili planovi i strategije, te ishitrene polovične odluke u dnevnopolitičke svrhe, koje su redovito rezultirali još većim štetama. U kontekstu toga ABH želi upozoriti kako Republika Hrvatska sve brže i brže izumire, te želi učiniti svoje ideje stvarnima kako bi se taj proces zaustavio. Pritom je ključno ubrzati razvitak zemlje, te njezinu modernizaciju.

Hrvatsko iseljeništvo

ABH smatra kako je za postizanje ovakvog iznimno složenog razvojnog cilja potrebno pronaći i nove primjerene načine kako bi i iseljeništvo svojim znanjem, iskustvom i ulaganjima sudjelovalo u procesu razvoja i modernizacije hrvatskog društva i gospodarstva, jer bez široke mogućnosti njihovog sudjelovanja u gospodarskom i društvenom životu zemlje neće biti moguća njezina brza modernizacija. ABH vidi razvitak hrvatskog drustva, države i gospodarstva kroz razvoj njegovih mogućnosti suradnje i komunikacije s državama, kulturama i gospodarstvima u svijetu, Europi, našem bliskom susjedstvu, posebice Bosni i Hercegovini. Osim toga, ABH drži kako iz europskih iskustava treba uzeti najbolje demografske programe koji su primjenjivi u Republici Hrvatskoj i to odmah danas.

Obrazovanje

ABH drži kako je hrvatski obrazovni sustav i institucije potrebno prilagoditi zahtjevima što ih donose svjetski procesi razvoja novih tehnologija, interneta i razvojne paradigme "nove ekonomije". Obrazovanje za sutra a ne za jučer, te obrazovanje kroz čitav život, važan su dio politike novog zapošljavanja. Stoga ABH podsjeća na staru izreku "tko misli godinu dana unaprijed sije pšenicu, tko misli deset godina unaprijed posadit ce voćnjak ali onaj tko misli stotinu godina unaprijed gradit će škole i ulagati u odgoj i obrazovanje".

Uređeno i moderno školstvo za ABH je izvor općeg napretka, sastavni dio gospodarstva, izvor zaposlenosti i vrijedan izvozni proizvod. Sukladno tome, ABH drži kako bi Vlade umjesto smanjenja sredstava i pogrješne "štednje" trebale stvoriti uvjete kako bi hrvatsko zdravstvo i školstvo, koristeći kapital akumuliran u znanju svojih djelatnika, moglo ponuditi svoje usluge i zainteresiranima izvan Republike Hrvatske. Samo na taj način može se spriječiti nastanak "nove iseljene Republike Hrvatske", tj. odlazak mladih visokoobrazovanih stručnih kadrova iz zemlje. Na posljetku, ABH podržava sve jači proces oblikovanja konkurencije privatnih i državnih škola.

Ekologija i očuvanje prirodnih ljepota Hrvatske, naših blaga, raznolikosti biljnog i životinjskog svijeta na ovom svetom tlu, naša je trajna obveza i zadaća.

Akcija za bolju Hrvatsku (ABH)

Sri, 12-05-2021, 04:54:21

Komentirajte

Zadnji komentari

Kolumne

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)91/728-7044

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2021 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.