PROGRAM
Hrvatskoga kulturnog vijeća


1.
Hrvatsko kulturno vijeće (HKV) u svome djelovanju zahvaća u cjelinu hrvatske zbilje, s težnjom da afirmira vrijednosti koje su utkane u hrvatsku tradiciju i čine izvorište hrvatskoga kulturnog i nacionalnog identiteta.

2.
Hrvatsko kulturno vijeće promiče kulturu života i zalaže se za dostojanstvo, zaštitu i pravo na život svakoga ljudskog bića od začeća do naravne smrti.

3.
HKV njeguje kulturu poštovanja djela predaka i teži da hrvatski mučenici, žrtve ratova i totalitarnih režima, ostanu u sjećanju naroda.

4.
HKV se zalaže za toleranciju, za stvarno prihvaćanje ravnopravnosti žena u hrvatskom društvu, za zdravu i sigurnu obitelj, za prava djece i njihovu zaštitu od svih oblika tjelesnog i duševnog zlostavljanja.

5.
Hrvatsko kulturno vijeće ističe pravo mladih na naobrazbu, rad i stvaranje u krilu matice zemlje. HKV promiče poštovanje ljudskoga rada i stvaralaštva, uz pravo na otpor nehumanim metodama, socijalnoj neosjetljivosti i sustavu lažnih vrijednosti neoliberalnog kapitalizma.

6.
Hrvatsko kulturno vijeće sustavno ističe ulogu hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu, bez čije hrabrosti i žrtve ne bi bio moguć slobodni narodni, državni i kulturni život Republike Hrvatske.

7.
HKV smatra okoliš dijelom hrvatske baštine, te se protivi rasprodaji hrvatske zemlje i drugih trajnih dobara, držeći da se na taj način dovodi u pitanje hrvatski kulturni i nacionalni opstanak.

8.
Hrvatsko kulturno vijeće zalaže se za samostalan kulturni razvitak Republike Hrvatske, za prihvaćanje stvarnih vrijednosti iz drugih kultura, te za odlučno odbacivanje svih oblika kulturnog imperijalizma.

9.
Hrvatsko kulturno vijeće drži da su hrvatski jezik i njegova neupitna posebnost ugaoni kamen hrvatskog identiteta. HKV daje potporu modernim jezikoslovnim djelima temeljenim na hrvatskoj jezičnoj tradiciji, i suprotstavlja se tendencijama razaranja hrvatskoga jezika.

10.
HKV se djelatno protivi tuđinskom prisvajanju hrvatske kulturne i znanstvene baštine, te svim oblicima prešućivanja i krivotvorenja hrvatske kulturne, znanstvene i političke povijesti.

11.
Hrvatsko kulturno vijeće se suprotstavlja ideološkoj arbitraži, te pristranom pristupu temama iz kulturnog i znanstvenog života.

12.
Hrvatsko kulturno vijeće smatra da hrvatska država treba jasno iskazati sposobnost vlastitoga razvitka. HKV daje potporu onim usklađenim strategijama na polju kulture, znanosti, naobrazbe i gospodarstva, koje su usmjerene prema plodnim inicijativama i razvoju ljudskih potencijala.

13.
HKV se suprotstavlja korupciji, kao jednoj od temeljnih zapreka uvažavanju izvrsnosti na putu u moderno, inovativno hrvatsko društvo.

14.
HKV se zalaže za bitna poboljšanja sustava opće naobrazbe i promicanje dostojanstva učitelja i nastavnika. HKV želi da se u sustavu visoke naobrazbe formalne prilagodbe europskim standardima dopune usvajanjem najviših kriterija sveučilišne izvrsnosti, u skladu s hrvatskom sveučilišnom tradicijom.

15.
Hrvatsko kulturno vijeće smatra da hrvatska znanost, uz temeljnu ulogu stvaranja novih znanja, treba putem visoke naobrazbe sudjelovati u formiranju najnadarenijih mladih stručnjaka, te u usvajanju i razvoju visokih tehnologija u hrvatskom gospodarstvu.

16.
HKV zastupa punu slobodu kulturnoga života manjina u Republici Hrvatskoj, te se zalaže za istovjetan položaj hrvatskih nacionalnih manjina u državama u kojima postoje.

17.
Hrvatsko kulturno vijeće se iz kulturnih i povijesnih razloga odlučno protivi federalizaciji Republike Hrvatske.
HKV promiče njegovanje posebnosti zavičajnih tradicija koje su sastavni dio hrvatskoga kulturnog identiteta.

18.
HKV teži ravnomjernom kulturnom razvitku hrvatske države, smatrajući neprihvatljivim da malobrojna snažna kulturna središta apsorbiraju cjelokupnu hrvatsku kulturnu kreativnost i aktivnost.

19.
Hrvatsko kulturno vijeće drži da službeni djelatnici u području kulture i znanosti, na svim razinama, mogu biti samo osobe koje uživaju ugled u kulturnoj i znanstvenoj javnosti.

20.
HKV smatra da zakoni iz područja kulture i znanosti trebaju biti usklađeni s promišljanjem onih na čiji se život i stvaranje odnose.

21.
Hrvatsko kulturno vijeće podupire pokretanje istinski nezavisnih javnih glasila koja povezuju hrvatsko društvo u ostvarivanju ciljeva moderne hrvatske države.
HKV daje potporu hrvatskim novinarima koji su izloženi bilo kojem obliku nasilja u domaćim i međunarodnim okvirima.

22.
Hrvatsko kulturno vijeće brine se za očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta Hrvata u Bosni i Hercegovini.
HKV također nastoji na očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta zajednica Hrvata koji žive izvan granica Republike Hrvatske.

23.
HKV teži novom i kreativnijem odnosu Hrvata u domovini i izvan domovine, te snažnim i trajnim kulturnim, znanstvenim i gospodarskim vezama.

24.
Hrvatsko kulturno vijeće, zastupajući punu državnu i kulturnu samostalnost Republike Hrvatske, protivi se bilo kojem obliku nametanja kulturnih i inih integracija u jugoistočnoj Europi.

25.
HKV osnažuje svijest o pripadnosti hrvatske kulture zapadnoeuropskom kulturnom i civilizacijskom krugu, čija je povijest duboko prožeta kršćanstvom.

26.
Hrvatsko kulturno vijeće zalaže se za budućnost Europe kao zajednice samostalnih i suverenih država koje povezuju demokratska načela, kulturno i povijesno nasljeđe, te suvremeni gospodarski interesi.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.