Podsjetnik na h r v a t s t v o Splita između dva svjetska rata (12)

Dok se o "orjunaškom i crvenom" Splitu mnogo pisalo i govorilo, snimalo tv dokumentarce i nizanke, o onom trećem - koji je ostao vjeran ideji hrvatstva - pisalo se malo, a snimilo ništa! Tako su ostali prešućeni mnogi zaslužni pojedinci te brojna društva i organizacije. Zaboravu su prepušteni nekoć značajni politički, vjerski i kulturni skupovi... Na ovom portalu (Podsjetnik br. 9) već sam prikazao kako su Splićani proslavili 57. rođendan dr. Mačeka. Ovoga puta sažeto ću podsjetiti kako su 15. i 16. srpnja 1939. slavili njegov 60. rođendan. Taj splitski kontinuitet manifestiranja podrške politici HSS značajan je tim više, jer se odvijao neposredno prije proglašenja Banovine Hrvatske (28. kolovoza) i početka Drugog svjetskog rata (1. rujna) iste godine.

Macek Split3

Te subote (15. srpnja.) grad je bio okičen hrvatskim zastavama. Navečer je čitava Riva svečano rasvijetljena girlandama bezbrojnih žarulja. Isticale su se tri neuobičajeno velike hrvatske zastave. Na Samostanu sv. Frane žaruljama su istaknuta slova ŽVM. U 20.30 sati 21 hitcem mužara i zvonjenjem svih crkava najavljen je početak "velike pučke zabave". Limene glazbe Vatrogasaca i Željezničara te Tamburaški zbor "Stjepan Radić" raspoređeni ispred kavana zasviraše "Lijepu našu" koju gromoglasno prihvati prisutno nepregledno mnoštvo. Istovremeno planuše krijesovi uokolo luke te na Marjanu, Turskoj kuli... Kao usputnu zanimljivost napominjem da se u luci slučajno zatekao talijanski putnički parobrod "Marko Polo" koji je unajmljen od amerikanskih turista obilazio Jadransku obalu. Kada su Amerikanci saznali razlog svečanosti, nagovore posadu neka i oni uzvrate svečanom iluminacijom. Zatim se korporativno iskrcaju i pridruže razdraganom mnoštvu. Na Rivi se odvijao prigodni program (pjesme, recitiranje) zaplesalo se narodno kolo, zatim se nastavilo plesnom svirkom i pjevanjem sve do ponoći.

Sutradan (16. srpnja) rano ujutro dvije glazbe obilazile su grad svirajući budnice. Vanjski sudionici otprije najavljenog skupa pristizali su kopnom i morem. U 8 sati služena je svečana misa s Tebe Boga hvalimo u Crkvi na Dobrome. Tijekom dana u kancelariji HSS stotine potpisivahu "knjigu čestitaka" namijenjenih dr. Mačeku. Predvečer započe okupljanje sudionika svečane povorke. Da bismo saznali tko je sve sudjelovao prenosim proglas objavljen u Novom dobu:

* * *

MJESTO SAKUPLJANJA I RASPORED U POVORCI:

1) Biciklisti u četveroredovima (Bulatova poljana uz zidine).
2) Konjica (Bulatova poljana kod kuće Jelaska),
3) Vatrogasna glazba (pred Kazalištem).
4) Zastave organizacija HSS te 2 historijske zastave Hrvatskog Sokola sa počasnim odredom mladih pristaša HSS (Bulatova poljana ispred crkve).
5) Mladi pristaše HSS iz Splita, Solina, Klisa, Mravinaca, Žrnovnice, Omiša, Kaštela ltd, (Teutina ulica),
6) Predstavnici HSS: Hrvatski narodni zastupnici, hrvatski načelnici, predsjednici, podpredsjednici, tajnici i blagajnici kotarskih organizacija HSS (iza kazališta),
7) Hrvatske sindikalne organizacije; Hrvatski radnički savez, Stručni savez pomoraca, Savez hrvatskih privatnih namještenika, Hrvatska radnička mladica (ulica Zrinjskog do Hajdukova igrališta).
8) Seljačka Sloga, Gospodarska Sloga, Prijatelji Seljačke Sloge (Zrinjska kod kuće Montan),
9) Željezničarska glazba JS (Zrinjska, kod kuće Montan).
10) Hrvatska ženska društva alfabetskim redom: HKD Danica, Kolo Domaćica, Hrvatsko Srce, Hrvatska Žena, Ženska grana HSS (kod kuće Montana do igrališta »Majstora s mora«).
11) Glazba SS, »Kosa Klis" (pred igralištem »Majstora s mora«),
12) H.A,K.D. Stjepan Radić (pred Sjemeništem)
13) Križarsko bratstvo (pred Sjemeništem).
14) 14) H.O.T.S.D. Stjepan Radić (pred Sjemeništem).
15) Stjeg Hrvatskih skauta (pred Sjemeništem).
16) H.O.D. »Mladost« (pred Sjemeništem),
17) Omladina HSS (pred Sjemeništem),
18) Predstavnici hrvatske privrede: Sloga Hrvata privrednika, Trgovinska industrijska komora. Zanatska Komora, Zadružni savez, Zadružna matica, Inžinjerska komora, Liječnička komora, Napretkova zadruga, Zadruga Hrvatskog radiše, Udruženje trgovaca. Udruženje zanatlija, Udruženje ugostitelja. Udruženje autobusnih poduzeća, Turistički savez, Savez udruženja trgovaca, Merkur, Društvo kućevlasnika itd, (početak Svačićeve ulice kod firme Aljinović Kraljević),
19) Hrvatska glazba »Kaštel Sućurac« (kod dvorane bivšeg Hrvatskog sokola do Kninske ulice),
20) Hrvatska Zagorska Zajednica (kod dvorane bivšeg Hrvatskog sokola do Kninske ulice),
21) Hrvatska pjevačka društva: H.K.D. Tomislav, H.K.G.D. »Zora«, H.C.P.D. Sv. Cecilija (kod nove zgrade Penzionog zavoda).
22) Udruženje državnih samoupravnih i privatnih činovnika te penzionera sa dr. samoupravnim činovnicima i penzionerima: Nabavljačka Zadruga drž. službenika, Kreditna zadruga drž. službenika, Udruženje opć. činovnika i namještenika, Udruženje samoupravnih činovnika, Udruženje penzionera, Zadruga »Poštanski Dom«, Udruženje poštanskih i t. d. činovnika, Udruženje dlpl. tehničara. Udruženje agronoma, Udruženje dipl. ekonom. i komercijalista itd, (kod nove zgrade Pensionog zavoda do Starčevićeve ulice).
23) Hrvatska glazba iz Postrane (Kod Okružnog ureda).
24) Hrvatska Sportska društva: Hrvatski Veslački Klub, S. K. Hajduk, Akademski športski klub, Splitski Nogometni Podsavez, S. K. Majstor s mora, I.ovačko udruženje ltd. (kod Okružnog ureda).
25) Vanjske organizacije HSS,
26) Članovi Gradske organizacije HSS.
27) Ostalo rodoljubno građanstvo (od Okružnog ureda do Vatrogasnog Doma).
28) Automobili sa djecom (ulica Kraljice Marije),

Na svim gore spomenutim mjestima stajati će velike table sa odgovarajućim brojevima, pa se umoljavaju učesnici da se raspoređuju prema gornjem rasporedu i da se u svemu pokoravaju redateljima koji će biti proviđeni naročitim znakom na lijevoj ruci. Sakupljanje učesnika povorke trajat će od 8-8½ sati na večer.

Split hrv

KRETANJE POVORKE: Bulatova poljana, Sinjska ulica, Manuška poljana, Dubrovačka ulica preko mosta kod Realne gimnazije, Zvonimirova ulica, Kraj Sv. Petra, Lučki prilaz, Nova obala, Dioklecijanova obala. Francuska obala, Botićeva poljana.

Hrvati Splita i okolice učestvujte svi do jednog u velikoj manifestacionoj povorci sa bakljadom koja se priređuje u počast predsjednika i vođe dr. Vladka Mačka, pa se tako barem donekle odužite za njegovu požrtvovnost i neustrašivu borbu, koju vodi za slobodnu Hrvatsku, Živio Dr. Vladko Maček, vođa hrvatskog naroda i predsjednik HSS.

ZA ODBOR ZA PROSLAVU Kotarska organizacija HSS u Splitu"

* * *

Čelo povorke formiralo se na Bulatovoj poljani isred Kazališta. Oko 20.30 sati fanfare najavljuju početak kretanja. Pale se bezbrojne baklje koje se nose na čelu te s obiju strana povorke. Reporter je zabilježio:
"Baklje su gorile kao vjesnici novog dana slobode i pravde, koji već sviće, ponosni hrvatski omladinci nosili su ih kao lučonoše, koji smjelo i spremno stupaju naprijed, da razagnaju tminu... Lica nepreglednog mnoštva u špalirima s obiju strana ulica kojima je povorka prolazila, kao i onih u samoj povorci, planula su neopisim oduševljenjem i iz stotina tisuća grla zaorilo se složno kao iz jednoga poklici ŽIVILA SLOBODNA HRVATSKA! ŽIVIO DR. MAČEK! Glazbe su svirale hrvatske koračnice, dok je mnoštvo pjevalo, klicalo i orkanskim oduševljenjem pozdravljalo sve skupine u povorci, kllčući naročito oduševljeno predsjedniku dr-u Mačku i narodnim zastupnicima gg. Pašku Kaliterni, dr-u Josipu Berkoviću i Ivanu Petru Mladineu, koji su stupali u prvom redu povorke, zatim mladim pristašama HSS i hrvatskim omladincima, svijesnim hrvatskim ženama, seljacima iz okolice, brojnim radnicima i djeci koja su se na začelju povorke vozila u automobilima i autobusima..."

Parobrod Marko Polo

Nakon obilaska grada povorka se postrojila na Botićevoj poljani (Prokurativama) gdje su narodni poslanici, HSS-ovski prvaci Paško Kaliterna (1890.-1944.), Ivan Petar Mladineo (1989.-1972.) i dr. Josip Berković (1885.-1968.) pred nepreglednim mnoštvom održali političke govore. Navodim karakterističan odlomak iz govora dr. Berkovića:

"...Dr. Maček došao je na vodstvo hrvatskog naroda u najtežim i nacrnijim trenucima naše povjesti. On je, prednjačeći u borbi hrvatskog naroda, prkosio toj diktaturi. Davao je teške žrtve, a narod hrvatski ga je razumio i bio je ponosan s njime. Hrvatski narod je osjećao s njim i kad je bio na slobodi i kad je bio u tamnici. A pokazao je osobito privrženost svome vođi i predsjedniku poslije toliko teških žrtava, poslije tako teškog i živinskog maltretiranja i dao je onako lijepo svjedočanstvo o svojoj slozi o svojoj nepokolebivoj odanosti svome vođi na izborima 5. maja. A poslije 5. maja došao je na kormilo države onaj hazarder, koji je upravljao preko tri i po godine ovom državom, i koji je mislio da će mu uspjeti da prevari i Dr. Mačka i hrvatski narod, valjda sa nekoliko ministarskih stolica. Dr. Maček je odolio tome, Suprostavio se i načinu podmukle politike g. Stojadinovlća, Hrvatski narod je bio spreman da za tu svoju slobodu žrtvuje i svoje živote, ali da ne dozvoli nikakovog fašizma, jer hrvatski narod, koji imade ovakav program kao što ga predstavlja hrvatski pokret, ne treba ni fašizma ni komunizma. Mi smo izdržali kroz sve to vrijeme sve te diktature. Mi smo izdržali i pod pritiskom naše pobjede prošlih izbora morao je otići g. Stojadinović. Došao je današnji predsjednik Vlade g. Dragiša Cvetković koji je od prvog nastupa izjavio, po prvi put u ovoj državi, da dolazi da riješi hrvatsko pitanje, jer da je to stožerno pitanje ove države. I ukoliko se ono ne bi riješilo, da dolazi u pitanje i opstanak države..."
Pojedine riječi dr. Berkovića popraćene su odobravanje, a kada je završio "pozdravljen je dugotrajnim klicanjem".

Na kraju mladi pristaše HSS izvrše po zapovijedi zajednički pozdrav dr. Mačeku, glazba zasvira hrvatsku himnu, koju prisutni prihvate gromoglasno pjevati. Razilazeći se sudionici "klicahu predsjedniku dr. Mačeku, narodnom vodstvu i slobodnoj Hrvatskoj".

NAPOMENA:

Prethodne godine (1938.) na državnim izborima u Splitu je većinu osvojila oporbena lista dr. Vlatka Mačeka sa 78.55%, dok je vladina lista dr. Stojadinovića dobila 20,95%. U splitskom kotaru Mačekova lista osvojila je čak 92,53%, a Stojadinovićeva tek 7,34%. Unatoč tome, zahvaljujući "čudnim izbornim pravilima" mandat je bio dodijeljen Stojadinovićevom JRZ-u, a ne Mačekovom HSS-u.

Frano Baras

Sub, 11-07-2020, 19:21:33

Najave

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Komentirajte

Zadnji komentari

Kolumne

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

1 klik na Facebooku za hkv.hr

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)91/728-7044

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2020 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.