Podsjetnik na h r v a t s t v o Splita između dva svjetska rata (10)

Splitsko Hrvatsko glazbeno društvo "Tomislav" osnovano u jesen 1935. prekrio je sveopći zaborav; zato sam odlučio podsjetiti na njegov kulturno-umjetnički, ali i politički značaj tridesetih godina 20. stoljeća. U pomanjkanju druge građe, prenosim nekoliko novinskih članaka objavljenih u Jadranskom dnevniku i Novom dobu koji bi ujedno mogli poslužiti istraživačima kao izvor podataka o nastanku, svrsi i djelovanju tog pjevačkog društva. Osim toga spomenuti članci osvjetljavaju inače — autonomaštvom i orjunaštvom — zamračene poglede na hrvatstvo nekadašnjih Splićana.

VELIKIM ODUŠEVLJENJEM IZABRANA JE NOVA UPRAVA SA HRVATSKIM

UMJETNIKOM IVOM TIJARDOVIĆEM NA ČELU

Jučerašnja konstituirajuća skupština HGD »Tomislava« pokazala je upravo idealnu slogu i jednodušnost hrvatskih pjevača. Čitava skupština prošla je bez i najmanjeg incidenta, što može služiti na čast promicateljnom odboru kao znak osobite pažnje i priznanja. U dupko punoj dvorani bratovštine sv. Križa skupštinu je otvorio ing. Jozević, jedan od članova promicateljnog odbora, koji je za privremenog pretsjednika predložio g. Jakova Čulića, što su članovi primili aklamacijom. Stari borac u borbama za hrvatski karakter Splita toplim govorom pozdravio je skupštinare, koji su burno aplaudirali njegovom govoru. Za zapisničara je izabran dr. Zoković, a za ovjerovitelje zapisnika Poduje Šime i Ivo Franković. Zatim je u ime promicateljnog odbora ing. Petar Jozević dao iscrpan referat označivši lijepim crtama važnost hrvatske pjesme za hrvatski narod. Govor g. Jozevića može da posluži kao odličan novinski članak, jer su u njemu iznesene mnoge zgodne misli i sugestije. Njegov govor bio je često puta prekidan frenetičnim odobravanjem. Na koncu je ing. Jozević kazao ovo:

»Pjesmo naša, lijeku boli naših, otvori zakopčana srca i onima koji ne vide i koji su hladni prama tebi, kaži im otvoreno da nema slađeg napoja, nema većeg bogatstva do Ii ljubavi prama rođenoj grudi. Iz ljubavi prama svom ognjištu uščuvajući tradicije koje samo narod u svojim kolibama čuva, ušćuvati ćemo ove krajeve potomcima za bolje i ljepše dane, a snagu našeg »ja« crpit ćemo iz stihova: Kuda šumiš svakom reci / Da svoj narod Hrvat ljubi."

Dalmativca

Zanimljiv je bio izvještaj o radu promicateljnog odbora, koji je bio nadasve uspješan i plodan. »Tomislav« već sada ima oko 650, Što izvršujućih, a što podupirajućih članova, od kojih je 50 utemeljitelja tako, da je »Tomislavu« osim moralne osigurana i materijalna podloga. G. Jozević prikazao je nastupe »Tomislava« u Zagrebu prigodom otkrića spomenika blagopokojnom Don Frani Buliću kao i nastupe prigodom proslave hrvatske himne u Splitu. Govornik se osvrnuo i na perspektive za budući rad, te je spomenuo predstojeće turneje u Sarajevo i Suboticu kao odvraćanje posjete »Trebeviću« i »Nevenu«. »Tomislav« će ove godine posjetiti i Zagteb, te će upriličiti nekoliko izleta u bližu i dalnju okolicu Splita. Nakon ovog referata dr. Zoković pročitao je pravila, nakon čega je g. Lovre Vidak predložio listu nove uprave, koja je primljena velikim odobravanjem. Nova uprava glasi ovako: Predsjednik: maestro Ivo Tijardović. I podpredsjednik: Kajo Dvornik, II podpredsjednik:

Koceić Frane, I tajnik: dr. Zoković, II tajnik Ivo Radić, blagajnici: Kukoč Tomislav i Dujko Šegvić, odbornici: Ing. Jozević, Mladinić Fabjan, Ružić Petar, Manola Rudolf, zamjenici odbornika: Alujević Andrija, Franković Ivo, Jurišić Zvonko. — Časni sud: Dr. Miho Poduje, Jakov Čulić, Lovre Vidak, dr. Ivetta, dr. Giunio. — Nadzorni odbor: Jelić Ante, Stude Srećko, Vugler Slavko, zamjenici: Kragić Ante, Matković Augustin. — Zborovodstvo: Dr. T. Bulat, Tijanić Albert. Nakon ovog jednodušnog i složnog izbora nove uprave novi predsjednik g. Ivo Tijardović sa ostalim članovima uprave zauzeo je mjesto predsjedatelja. Ponovno su se ponovile oduševljene manifestacije čitavoj upravi, a naročito novom predsjedniku, kojemu neka ova ljubav i privrženost Hrvata i Hrvatica Splita bude najbolja satisfakcija za sve ono, Što je u posljednjih nekoliko godina doživio samo zato, jer je uvijek ostao čvrst, karakteran i dosljedan jednoj velikoj ideji. S naše strane g. Tijardoviću i ostalim članovima uprave iskreno čestitanje, a »Tomislavu«, mezimcem Splita, najbolje želje u budućem radu. Na koncu je zapjevana »Lijepa naša« čime je zaključena ova skupština, koja može da posluži kao hvalevrijedan primjer što može da učini sloga i jednodušnost splitskih Hrvata. Još da spomenemo da je skupštini prisustvovao i g. Paško Kaliterna, koji se prije izbora nove uprave sa par prigodnih riječi osvrnuo na slogu hrvatskog naroda, koja mora da donese željene rezultate.

Poslije podne održana je uobičajena zabava »Tomislava« na Bačvicama, koja je bila uprav rekordno posjećena. Oko 8 sati došao je u dvoranu novi ptedsjednik sa gospođom. Frenetički aplauz" najboljim je dokazom spontanih simpatija, koje uživa ovaj naš hrvatski miljenik svjetskog glasa. Novoizabrana uprava održala je već jučer svoju prvu sjednicu, na kojoj su utvrđene smjernice budućeg rada.

(Jadranski dnevnik 13, I. 1936.)

TURNEJA TOMISLAVACA PO HRVATSKIM KRAJEVIMA

HGD »Tomislav« koje je osnovano tek pred par mjeseci pokazuje već sada veliku aktivnost. Hrvatski pjevači nastupit će sa nekoliko rodoljubnih pjesama na velikom hrvatskom narodnom plesu b. HSS 1. veljače a tako jsto i prigodom njihovog veljkog plesa koji se održaje 15. veljače u svim prostorijama općinskog kazališta. HGD »Tomlislav« se također ozbiljno sprema za nastup u kazalištu 9. veljače prigodom velike smotre hrvatskih seljačkih zborova koja će biti priređena u počast uspomene seljačkog ideologa dra Ante Radića i hrvatskog seljačkog velikana Matjje Gubca.

Nakon ovih nastupa spremat će se HGD »Tomislav« pod rukovodstvom odličnog Mo. g. Parača za veliki vokalni koncerat u općinskom kazalištu. Poslije ovog velikog koncerta poći će »Tomislav« na turneju po svim hrvatskim krajevima. Turneja, za koju se već vrše pripreme, imala bi uslijediti u mjesecu svibnju a koncerti će se prirediti u Karlovcu, Zagrebu, Sisku, Slavon. Brodu, Sarajevu, Mostaru i Metkoviću. Marljivim pokusima kroz ova tri mjeseca sigurno je da će odlični glasovni materijal koji posjeduju pjevačice i pjevači HGD »Tomislav« biti potpuno dotjeran i da će tako ova turneja i umjetnički stajati na velikoj visini. Vijest o ovoj turneji proizvela je razumljivo zadovoljstvo i veselje među članovima ovog mladog hrvatskog društva koji u našem gradu uživa sveopće simpatije.

(Jadranski dnevnik 27. I. 1936.)

NAKON SINJA I HVARA, »TOMISLAV« ĆE PRIREDITI KONCERTE U TROGIRU, MAKARSKOJ I DUBROVNIKU
HGD »Tomislav« započelo je svoju prvu turneju: bilo je u Sinju i Hvaru, pa će zatim u Trogir, Makarsku i Dubrovnik. »Tomislav« je mlado društvo po dobi, ali po imenu staro. Njemu nema ni godina dana. ali njegovom imenu preko hiljadu godina. HGD »Tomislav« okrstilo se je imenom prvog hrvatskog kralja Tomislava, onoga kralja, koje usred tada romanskog Splita ustao na obranu hrvatske narodne kulture koji je po zemlji putovao da ju učvrsti i duh otpornosti uzdiže. Njegovo ime sadržava njegov rad. Njegovo ime kao ime ovoga društva označuje društveni program: gojenje, uzdržavanje, jačanje i širenje hrvatske narodne kulture koja sadrži sva duševna dobra koja čine čovjekom: čovještvo, sloboda i socijalna pravda.

Tomislavci2

»Tomislav« putuje po zemlji da svoj program u djelo provodi. Na svojim ustima nosi hrvatsku pjesmu istrgnutu iz hrvatske narodne duše. Hrvatskom pjesmom raspiruje u dušama ljubav prema hrvatskoj kulturi, pozivlje da ga se slijedi, da se pristupi čistom i bistrom izvoru hrvatske narodne muzike, te da tako svako doprinese svoj udio u jačanju hrvatske kulture. Hrvatska kultura prožeta istinama katoličke vjere; vezana narodnom slogom, požrtvovnošću i ustrajnošću spasila je hrvatski narod u dalekoj i nedalekoj prošlosti, uzdržala ga je na cijelom onom teritoriju koji je zauzeo pri svojem dolasku. Ta i takova kultura spasiti će i uzdržati hrvatski narod i u budućnosti, dovesti će ga do ostvarenja njegovih ideala koji duboko leže u njegovoj duši. Tu kulturu promiče, učvršćuje i širi »Tomislav«. To je plemenit i uzvišen rad na koji se je »Tomislav« dao sa velikom požrtvovnošću i samoprijegorom. U tom radu treba »Tomislava« pripomoći, jer su materijalne žrtve velike, a sam ih ne može da podnese. I za to neophodno je potrebito da se u tom radu »Tomislava« materijalno pripomogne, a pripomoći se mu se, ako se svi građani, koji odobravaju njegov rad, upišu u društvo kao utemeljitelji ili podupiratelji. Doprinos je tako neznatan da ga svaki građanin podnijeti može. Znamo da je hrvatski Split ponosan sa svojim mladim društvo: »Tomislav«; znamo da svaki splitski Hrvat govori o »Tomislavu« kao o svojem mezimčetu, da se veseli i raduje svakom njegovom uspjehu, u nj polaže nade kao u svoje rođeno dijete.

»Tomislav« idući svojim određenim putem prema svojem postavljenom cilju, ide sigurno i sa uspjehom, što je dokazao sa održanim koncertom u Sinju i Hvaru. Ali da može i dalje ići tako sigurno i uspješno, treba mu pomoći. Tu pomoć pak može dobit samo od onoga koji ga voli i ljubi, koji se s njim diči i ponosi, a to je splitski Hrvat. Kako se hrvatski Split nije razočarao u »Tomislava«, jer je isti odgovorio njegovim željama i nadama, tako se i »Tomislav« ne će razočarati u svoje građane, jer će i oni odgovoriti njegovim željama i nadama. Splitski Hrvati pripomoći će svoga »Tomislava«, te će se upisati u društvo da uzmogne isto napredovati, provađati svoj program na korist hrvatskog naroda. Splitski Hrvati upišite se u HGD »Tomislav« da uzmogne živjeti, napredovati i cvasti na diku i ponos grada Splita.

(Jadranski dnevnik, 1.VII. 1936.)

TOMISLAV U TROGIRU VELIKO HRVATSKO KULTURNO SLAVLJE

Jučer u 4 sata poslije podne parobrodom »Bakar« krenuo je H. G. D. »Tomislav« da održi svoj najavljeni koncerat. Parobrod je bio prepun putnika a mnogi su se morali vratiti jer više nije bilo mjesta. Tako je bila zamoljena uprava Sapa koja je stavila na raspolaganje nekoliko autobusa tako da je u Trogir došao i veliki broj Splićana i stranaca autobusima.

Još prije nego se je parobrod približio trogirskoj obali, na obali je bilo okupljeno mnoštvo Trogirana sa trogirskom glazbom koje je gostima iz Splita priredilo spontane ovacije. Predsjednik b. HSS g. Slade održao je toplu dobrodošlicu »Tomislavcima« a odgovorio mu je podpredsjednik »Tomislava« prof. g. Belas, a »Tomislav« je otpjevao »Hrvatski pozdrav«. Nakon toga formirala se je duga povorka predvodjena glazbom. U povorci su »Tomislavci« nosili lovor-vijenac sa trobojkom i natpisom »Hrvatskom banu Petru Berislaviću — H. G. D. »Tomislav« 12 VII 1936«. Povorka se je zaustavila ispred rodne kuće bana Berislavića i tu je podpredsjednik »Tomislava« prof. Belas održao zanosan govor polažući lovor-vijenac na spomen-ploču banu Petru Berislaviću. Izmedju ostalog prof. g. Belas je rekao:

»Hrvatski bane, u času kad »Tomislav« stupa na tlo tvog rodnog grada, da budi i širi s pjesmom hrvatsku narodnu kulturu, smatra za svoju prvu dužnost da se ovdje pred tvojom rodnom kućom pokloni tvojoj sjeni, koja će uvijek ispunjati njegovu dušu«. Nakon govora g. Belasa nastale su spontane ovacije i klicanje Slava Banu Berislaviću! »Tomislav« je tom prilikom otpjevao »Hrvatski pozdrav« a poslije toga »Tomislavci« predvodjeni od svog podpredsjednika razgledali su grad i njegove historijske znamenitosti. »Tomislavcima« su se pridružili i brojni stranci.

Navečer je priređen koncerat kojemu je pored velikog broja gostiju prisustvovalo gotovo čitavo mjesto. Osobito lijep broj otočana prisustvovao je koncertu a naročito iz sela Arbanije. Sve tačke programa izvedene su na opće zadovoljstvo sa velikom preciznošću. Koncertu su se osobito divili brojni stranci koji su kasnije podpredsjedniku čestitali na postignutom uspjehu. Prije završetka koncerta trogirski građjani poklonili su »Tomislavu« krasan lovor-vijenac. Sinoć u 11 sati »Tomislav« i gosti otputovali su iz Trogira, oduševljeno pozdravljeni od čitavog Trogira.

(Jadranski dnevnik, 13. VII. 1936.)

PLODAN RAD U PROŠLOJ GODINI — IZABRANA NOVA UPRAVA

Jučer u 11 sati prije podne održana je glavna godišnja skupština HGD Tomislava u društvenim prostorijama u Sinovčića ullci. Skupštinu, kojoj je osim uprave prisustvovao veliki broj članova, otvorio je g. JAKOV ČULIĆ govorom u kojem ju među inim rekao: »Otvarajući današnju glavnu godišnju skupštinu »Tomislava«, dužnost nam je, da se u prvom redu sjetimo onih, koji se više ne nalaze među živima, a koji bi danas bili toliko potrebni, dužnost nam je da se sjetimo milog i dragog našeg prvog počasnog člana, nezaboravnoga velikana i dičnog sina Hrvatske blgpk. dra Ante Trumbića — Doktor Ante Trumbić bio je jedan od prvih pokretača za osnivanje našeg »Tomislava« i uvijek se zanimao za naše društvo, te davao upute i preporuke, kako da se u našem radu držimo. On je veoma dobro cijenio važnost i zadatak našeg društva, i radi toga nije bilo prigode, a da se nije interesirao za razvitak i stanje našeg društva.«

Tomislavci3

G. Čulić jc zatim govorio o veličanstvenom ispraćaju smrtnih ostataka dra Trumbića, koji je najbolje dokazao što je bio hrvatskom narodu. Na koncu je pozvao sve da mu kliknu tri puta Slava! (Slava!). Zatim je komemorirao smrt dugogodišnjeg predsjednika lHrv. pjevačkog saveza. zaslužnog glazbenika Ma Nikole Fallera, a onda vrijednog člana društva Jerka Tomića. I njima skupštinari kliču: Slava! Zahvalio je vrijednom i marljivom Mo. Simonitiju na požrtvovnom radu u društvu, te svim pjevačima i pjevačlcama na marljivom pohađanju pokusa i na disciplini, te je izrazio nadu da će takvim radom »Tomislav« postati jedan od najboljih pjevačkih zborova u hrvatskom narodu. Zahvalio je i svima drugima koji su doprinijeli uspjehu društva napose gg, kritičarima koji su dobrim savjetima bodrili društvo na rad, te mjesnoj štampi koja je podupirala društvena nastojanja. Govor g. predsjednika bio je pozdravljen dugotrajnim odobravanjem, pa je onda TAJNIK G. DR. TOMISLAV BULAT podnio tajnički izvještaj, prikazujući rad društva u prošloj godini, pri čemu je, između ostaloga naročito istakao slijedeće momente: U god, 1937. društvo je imalo 512 članova od kojih jednog počasnog (sada na opću našu tugu pokojnog hrvatskog Velikana dr-a Antu Trumbića), 27 utemeljitelja, 418 podupiručih te 65 izvršujućih članova. Društvo je javno nastupilo 22 puta od kojih na dvama svjetovnim i jednom duhovnom koncertu u Splitu, te na 5 koncerata po srednjoj Dalmaciji i zapadnoj Bosni.

Rad uprave bio je vrlo intenzivan. Naročiti uspjeh je u tome što je društvo dobilo svoj dom, što treba zahvaliti predsjedniku g. Jakovu Ćuliću, kojemu izrazuje u ime cijelog društva zahvalnost. Već na prvoj sjednici Uprava je uglavila ugovor sa vrijednim maestrom Simonitiem koji je tom prilikom izložio program artističkog rada društva kroz ovu godinu. Gosp, Simoniti došao je iz jednog velikog muzičkog centra, u kojemu se naročito goji vokalna reproduktivna umjetnost, odmah nakon svog dolaska posvetio se je sa njemu svojstvenim elanom i žarom proučavanju naše hrvatske glazbene literature. Usvojivši potpuno stanovište našeg najvišeg foruma Hrvatskog Pjevačkog Saveza, u pogledu davanja prednosti izvođenju skladba komponiranih na elementima naše bogate i zdrave samonikle hrvatske kulture, on jc već u početku ove godine odredio u suglasju sa društvenim artističkim odborom dva stilska programa, koje je savjesno izučio i izveo G. dr. Bulat ističe uspjeh dvaju velikih društvenih koncerata, koji su u kritici bili vrlo ozbiljno ocijenjeni, te se njima društvo vanredno afirmiralo pred kulturnom javnošću. Osim toga. društvo je u prošloj godini nastupilo i u više drugih prilika, uvijek s uspjehom.

Tajnički izvještaj prikazuje još i druge razne momente društvenog rada, a onda završava: "Redoviti rad Uprave baš koncem njenog perioda, bio je za preko mjesec dana prekinut teškim dogođajem koji je zadesio čitav Hrvatski narod, a posebice naše društvo. Dne 18 studenoga prošle godine preminuo je u Zagrebu veliki hrvatski patriota dr. Ante Trumbić. Naše je društvo, čiji je osnivač i počasni član bio Veliki Pokojnik, uzelo inicijativu oko organiziranja što veličanstvenijeg posljednjeg ispraćaja tog velikog muža, Osnovan je bio Odbor svih hrvatskih splitskih političkih nacijonalnih i kulturnih društava, kojemu je na čelu bio naš »Tomislav«, u kojem društvu su okupljeni najintimniji i najvjerniji dugogodišnji saradnlcl Velikog Pokojnika. Taj je Odbor u zajednici sa narodnim vodstvom t.j. sa HSS organizirao onako veličanstven sprovod, nikad viđen u vjekovnoj historiji našega grada. Dne 4 prosinca ove godine priređene su zadušnice Velikom Pokojniku, pak jc tada opet naše društvo uzelo najvidnijeg učešća. Hrvatsko Pjevačko Društvo »Tomislav« gajit će i u buduće kult ovog Velikog Sina naše Hrvatske Domovine, čije rodoljublje i katonska čestitost ima da bude vječni primjer sadašnjim i poznijim generacijama. Neka je vječna slava dr-u Anti Trumbiću!" (Slava!).

Zatim su podnijeli BLAGAJNIČKI IZVJEŠTAJ blagajnici gg. Ante Bokotić i Andrija Krstulović. Iz tog izvještaja se vidi, da su troškovi društva veliki, te se pokrivaju velikom darežljivošću predsjednika g, Jakova Čulića, prinosima prijatelja i članarinama. Društvo je uspjelo obogatiti svoj arhiv, namještaj itd. Blagajnici su izrazili nadu, da će darežljivi prijatelji društva i dobrotvori i nadalje u svakoj prilici potpomagati novčanim prinosima HGD Tomislav, koji je pozvan da u našoj sredini izvrši svoju važnu kulturnu misiju. Apsolutorij dosadašnjoj upravi podijeljen je uz jednodušno odobravanje članstva, koje je time odalo priznanje upravi na nesebičnom i požrtovnom radu, koji je urodio tolikim zavidnim uspjesima Tomislava. LISTA NOVE UPRAVE primljena je aklamacijom. Za predsjednika je ponovno izabran g. Jakov Čulić, prvi potpredsjednik je g. prof, Vojmil Rabadan, drugi potpredsjednik g. Kajo Dvornik, tajnik g. dr. Tomislav Bulat, blagajnici: gg. Ante Bakotić i Andrija Krstulović, kao i veliki broj članova upravnog odbora. U EVENTUALIJAMA govorilo još nekoliko društvenih članova i predsjednik Hrvatske pjevačke župe Hektorović g. Ivo Čulić, koji je istakao naročito korisno djelovanje HGD Tomislava, te rad Ma. Simonitia i dra Tomislava Bulata na promicanju glazbe u našoj sredini. Ističe nadu da će HGD Tomislav, koje je učlanjeno u Hrvatsku pjevačku Župu Hektorović i u buduće nastaviti s istim uspjehom svoju veliku kulturnu aktivnost. Predsjednik g. Jakov Čulić je na svršetku zahvalio članstvu na brojnom odazivu i izrazio čvrsto uvjerenje da će Tomislav pod vodstvom nove uprave još intenzivnije nastaviti plodni rad u društvenom i umjetničkom pogledu, Time je završena skupština, u kojoj se kao misao vodilja isticala žalost za izgubljenim počasnim članom dr-om Antom Trumbićem i želja da se sačuva svijetla uspomena na njega, da bude putokazom društvu u njegovom rodoljubnom radu.

Ovom prigodom je manifestirana i čvrsta volja da se ojačaju nastojanja oko propagiranja istinske hrvatske kulture muzikom apsolutne umjetničke vrijednosti.

(Novo doba, 2. I. 1939.)

NAPOMENA: O splitskim pjevačkim društvima Zvonimir (1884–1941.) i Guslar (1919.- ?) ima ponešto objavljene znanstvene građe (o Zvonimiru sačuvan je čak dio arhivske!) Međutim, o djelatnosti HGD Tomislav ostala je zabilježena tek ona u novinskim člancima. Naime, njegovu pismohranu poharao je vrtlog Drugog svjetskog rata i partizanskog poraća.

Frano Baras

 

HKV.hr - tri slova koja čine razlikuAgencija za elektroničke medijePrilog je dio programskoga sadržaja "Događaji i stavovi", sufinanciranoga u dijelu sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

 

 

 

 

Uto, 18-02-2020, 08:43:53

Najave

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Komentirajte

Zadnji komentari

Kolumne

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

1 klik na Facebooku za hkv.hr

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)1/481-0047

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2020 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.