Podsjetnik na h r v a t s t v o Splita između dva svjetska rata (3)

Karnevalsko razdoblje u Splitu je odavnine bilo nezamislivo bez krabuljnih plesova. U 19. stoljeću najraskošniji bal održavao se u Teatro Bajamonti (izgorjelo 1881!) kada je autonomaški gradonačelnik običavao pozvati i pokojeg velovaroškog uglednijeg težaka sa ženom koji su znali plesati kvadrilju. Pošto je u tom kazalištu bilo zabranjeno govoriti "rvacki" pozvani težaci-tolomaši po nekoliko sati ne bi prozborili ni riječi, osim ‘bonavanšera’ (to su jedino znali izgovoriti na talijanskom!) Najviše ih je impresionirala jarka plinska rasvjeta, pak su poslije govorili "svitu moj, bilo je za oćorit!".

U tom razdoblju narodnjaci su plesove priređivali u prostorijama Napretka i Čitaonice na Obali. Ostala pak gospoda u Plemićkom Casinu (palača Milesi), te po privatnim palačama (Cambi, Cindro) ili u kavani Trocolli. Međutim, kada je općinska vlast prešla u ruke hrvatskih narodnjaka, a otkako je godine 1893. otvoreno novosagrađeno kazalište na Dobrome, uslijedilo je demokratsko razdoblje plesova u kazališnoj zgradi. Iznad sjedala u parteru podigao bi se prostrani plesni podij u visini pozornice. Sviralo bi po nekoliko plesnih orkestara. U potkrovlju se nalazila dobro opskrbljena restauracija, a jela su se posluživala u foyeru i po ložama. Mnogi stari Splićani baš tim pokladnim plesovima duguju svoje sretno ili nesretno uplovljenje u bračnu luku...

Seriju plesova obično bi otvorilo Dobrovoljno vatrogasno društvo, zatim bi slijedili ostalih staleža i društava. Budući da država tada nije subvencionirala sportske klubove, dobrovoljni prilozi prikupljeni na pokladnom plesu predstavljali su im glavno vrelo prihoda.

Split 4

Početkom veljače 1936. splitski HSS priredio je "Veliki hrvatski narodni ples" u kazališnoj zgradi koji je prema pisanju dnevnoga tiska nadmašio sve do tada viđeno u Splitu. Prenosim u cijelosti iscrpnu reportažu objavljenu u Jadranskom dnevniku, Ona zorno svjedoči o oduševljenu idejom h r v a t s t v a koje je tada vladalo u gradu pod Marjanom i ostaloj Dalmaciji.

"SJAJAN USPJEH VELIKOG HRVATSKOG NARODNOG PLESA B. HSS — NAJUSPJELIJI PLES KOJI JE IKAD PRIREĐEN U SPLITU — MNOŠTVO KRASNIH ŽENSKIH NARODNIH NOŠNJA — NA PLESU JE BILO PREKO 5000 HRVATICA l HRVATA — VELIKI MORALNI I MATERIJALNI USPJEH PLESA — POD U ATRIUMU ULEGNUO SE ZA 20 CM.

U subotu je u svim prostorijama Narodnog kazališta održan veliki hrvatski, narodni ples b. HSS, koji je u posljednje vrijeme bio glavni predmet razgovora u Splitu i okolici. Svako je očekivao da će ples uspjeti u svakom pogledu, ali ono što su prekjučer doživjeli posjetioci premašuje očekivanja i najvećih optimista. Možemo mirne duše da ustvrdimo da još nikada, od kad Split postoji, nije nijedan ples imao takav uspjeh kao što je to bio prekjučerašnji. Ne pretjeravamo ništa kad kažemo i utvrdimo da je prekjučerašnji ples značio za Split pravu senzaciju. To je još jedan dokaz više kolike simpatije uživa ne samo u Splitu nego svagdje gdje Hrvati živu b. HSS, koja se nalazi pod vodstvom dr. Vladimira Mačeka.

UKRAS PROČELJA KAZALIŠTA

Pročelje kazališta bilo je vrlo lijepo i ukusno uredjeno, zahvaljujući stručnoj spremi inž. Bulića koji je zato uložio toliki trud. Svi rubovi pročelja i pobočnih strana kazališta zgrade bili su obasjani erveno-bijelo-plavim žaruljama. Isto tako bili su obasjani veliki balkoni. Na koplju bila je takodjer narodna zastava. Pogled na pročelje kazališta davalo je pravu velegradsku sliku koja je značila veliko i ugodno iznenadjenje za sve one koji su posjetili ples, a i za mnoge hiljade onih koji su došli da to vide.

ŠPALIR NARODA OD ZAGREBAČKE ULICE DO KAZALIŠTA

Već u 7 sati kad su se otvorila kazališna vrata počeli su da pridolaze Hrvatice i Hrvati. Redatelji nisu imali možemo kazati skoro nikakve muke, jer je samo gradjanstvo učinilo s desne i s lijeve strane puta gusti špalir puštajući kroz sredinu one koji su ulazili u kazalište. Pojava narodnih zatupnika i prvaka hrvatskog seljačkog pokreta bila je primljena od prisutnih pravim entuziazmom j oduševljenjem. Te manifestacije ponavljale su se sve db 11 sati navečer. Najveća navala bila je od 8 sati kada su posjetioci u pravoj povorci četiri po četiri ulazili kroz glavna vrata kazališne zgrade. Sve se odvijalo u potpunom redu i nije bilo nikakve gužve ni stiske. Pogled sa balkona fovera kazališta bio je vanredno lijep te je izgledalo, kao da se pred' kazalištem održava kakav veliki politički zbor.

KAKO JE BILO UKRAŠENO KAZALIŠTE

Samo kazalište bilo je ukrašeno vrlo lijepo i ukusno, prema idejnim skicama našeg umjetnika g. Iva Tijardovića koje je vrlo uspjelo izradio g. Sikavica. Svi stupovi u atriumu bili su obavijena u bijeli drap papir. Oko njih su bile omotane narodne zastave. Urešenje glavne kazališne dvorane predstavljailo je posebnu atrakciju. Na pozornici bile su postavljene slike blagopokojnog vodje i učitelja Stjepana Radića, dr. Vladimira Mačeka i dr. Ante Trumbića. Jednako su se isticale dvije velike grane bajamovog cvijeta, koje su davale vrlo lijepu sliku. Na svim ložama na izmjenično bio je postavljen grb grada Splita. U prvom redu loža, od lože do lože postavljene su narodne zastave, dok je drugi red bio obavijen zelenilom. Sam strop bio je pokriven, a narodne zastave bile su spuštene od galerije pa do grba. Sve ovo skupa predstavljalo je krasnu sliku, a naročito zato jer se u svakom festonu nalazila po jedna žarulja. Kazalište je bilo tako ukrašeno da je to oduševljavalo posjetioce.

Split novine

PREKO PET HILJADA HRVATA I HRVATICA

Nećemo pretjerati ako ustvrdimo da je prekjučer posjetilo ples preko pet hiljada Hrvata i Hrvatica ne samo iz Splita nego i iz bližnje i daljnje okolice. Na plesu smo opazili osim g. Paška Kaliterne, pretsjednika kotarske organizacije b. HSS i narodnog zastupnika dr. Berkovića, još i dr. Karla Žunjevića, narodnog zastupnika za kotar Preko, Stipu Matijevića, narodnog zastupnika za kotar Makarsku i Jozu Mratinovića drugog poslaničkog kandidata za kotar Split, g. Nikolu Buška, zamjenika narodnog zastupnika za kotar Dubrovnik nar. zastupnika g. Ivana Mladinea, g. Josipa Silobrčića, narodnog zastupnika za kotar Biograd na moru, Antu Mijića, zamjenika zastupničkog kandidata za kotar Split, Danu Škaricu, zastupničkog kandidata za kotar Šibenik, uz mnoge istaknute funkcionere raznih organizacija b. HSS. Na plesu su bile razne delegacije skoro svih kotareva dalmatinske Hrvatske, a u lijepom broju došli su takodjer Livanjci. Posjtioce su dočekivali gg. Paško Kaliterna, dr. Josip Berković, Marin Ferić, Marko Kvesić, dr. Edo Bulat, i članice »Hrvatske žene«. U atriumu bio postavljen špalir. S desne strane bili su seljaci Splita u svojim narodnim nošnjama sa tradicionalnim crvenim kapama, a s lijeve strane Hrvatice Splita, članice »Hrvatske žene« u raznolikim vrlo lijepim i ukusnim narodnim nošnjama. Iako je na plesu bio u velikoj većini siromašniji svijet, nijedan posjetioc nije prošao a da se svojim milodarom ne sjeti seljaka dalmainske Hrvatske postradalih od suše.

POČETAK PLESA

Ples koji je u glavnom bio koncentriran u glavnoj: kazališnoj dvorani počeo je tačno u 9 sati, a otvorio ga je g. Paško Kaliterna sa »Seljančicom«. Bilo je krasno vidjeti naročito iz lože onu raznolikost boja i narodnih nošnja, a naročito je sve veselilo što je na plesu bila pretstavIjena skoro sva mladost našeg grada. U prvim satovima bilo je vrlo teško plesati, jer je navala bila takva da se je teško bilo okretati. Ne samo sve lože i glavna kazališna dvorana nego i atrium, hodnici, foyer sa svim nusprostorijama, kao i sala restauracije bili su dupkom puni. Tek oko 2 sata poslije pola noći plesanje je bilo nešto olakšano, ali u 6 sati ujutro kad je ples bio završen bilo je toliko još svijeta u kazalištu kao sigurno još na nijednom plesu.

KRASNE NARODNE NOŠNJE

U čitavom kazalištu dominirale su hrvatske narodne nošnje iz svih krajeva u kojima Hrvati živu, pa možemo kazati da je prekjučer preko narodnih nošnja u kazalištu bilo pretstavljena čitava Hrvatska. Razumljivo je da je najviše bilo splitskih i kaštelanskih narodnih nošnja t. j. kurtina, od kojih su neke bile vrlo skupocjene. Osim splitskih nošnja isticale su se nošnje iz dalmatinske Zagore, iz Sinja i sjeverne Dalmacije, iz Kona-vala i Župe, a velikim brojem bila je pretstavljena banska Hrvatska ; Slavonija. Naročito je mnogo bilo narodnih nošnja iz Šestina, iz okolice Siska, iz Bosanskog Broda, a bila je i pogdjekoja narodna nošnja bunjevačkih Hrvata, zapaženo je takodjer i nekoliko Šokačkih narodnih nošnja. Još moramo spomenuti i krasne narodne nošnje iz Bosne i Hercegovine. Najljepše narodne nošnje imale su gospodjice Divna i Dea Grgurić, kćerke narodnog zastupnika dr. Grgurića, čije su nošnje bile vrlo skupocjene. Daleko bi išli kada bi sve te narodne nošnje poimenično spomenuli. Bilo ih je mnogo, premnogo krasnih i ukusnih, te sumnjamo da je na ijednoj zabavi koje su priredjivane po hrvatskim krajevima više dominirala hrvatska nošnja nego je to bio slučaj prekjučer.

NASTUP ČLANSTVA »TOMISLAVA«

U 11.30 sati naši Tomislavci pod dirigiranjem g. Iva Tijardovića otpjevali su vrlo skladno »Marjane, Marjane«, »Hrvatski pjevački pozdrav« i »Lijepu našu«. Impozantna je bila slika kad je čitavo kazalište stojeći saslušalo hrvatsku narodnu himnu. Razumljivo je da su se poslije toga razvile oduševljene manifestacije dr. Mačeku, dr. Trumbiću i ostalim prvacima hrvatskog seljačkog pokreta, kao i hrvatskim narodnim idealima. Buru oduševljenja pobrali su naši Tomislavci, koji 15 veljače priredjuju svoj veliki ples takodjer u svim prostorijama narodnog kazališta.

LUTRIJA

Lutrija, koja je tehnički bila vrlo dobro organizirana, započela je oko 10.30 sati. Kroz nepunih pola sata članice »Hrvatske žene« prodale su mnogo hiljada brojeva. Puni i prazni listići nalazili su se u malim kuvertama koje su bile obavljene narodnom trakom. Lutrija je bila vrlo bogata, a darovi su bili tako sortirani da je skoro svako dobio protuvrijednost. Bilo je tu i nekoliko vrlo skupocjenih darova. Sa lutrijom je bio svako zadovoljan, te se ona odvijala potpuno normalno. Tako isto bile su odmah razgrabljene i brojne raznobojne ruže, kao i prigodne spomen-značke za ovaj veliki hrvatski narodni ples.

POD U ATRIUMU ULEGNUO SE ZA 20 CM.

Tijekom plesa dogodila se jedna vrlo nezgodna stvar. Oko 11.30 sati opazili su članovi glavnog odbora da se pod u atriumu od početka ulaska u kazalište pa skoro sve do djačkog partera ulegnuo za punih 20 cm. Ova činjenica mogla je da izazove i zbrku naročito zbog prenatrpanosti u kazalištu, tim više, što se povrh atriuma nalazi foyer. Stvar je prošla skoro nezapaženo. Izmedju četiri kolone postavljeni su konopi i tu je bilo zabranjeno kretanje dok se zabava odvijala i dalje potpuno normalno. Imali smo prilike razgovarati sa nekim koji se sjećaju vremena kad se kazalište gradilo. Kazali su nam da je na mjestu gdje se danas kazalište nalazi bila jedna velika lokva koju je trebalo nasuti da se dobiju temelji za kazališnu zgradu. Vrlo vjerojatno da je uslijed ovih kišnih vremena, koja traju već nekoliko mjeseci, te uslijed vlage podnožje popustilo tim više što je navala svijeta bila ogromna. Danas će komisija ispitati uzroke ovog ulegnuća.

NA PLESU JE VLADAO UZORAN RED I DISCIPLINA

Čitav ples, iako je kazalište bilo prenatrpano, prošao je u potpunom redu i miru bez ikakvog i najmanjeg incidenta, koji se često puta uz najbolju volju a naročito na zabavama ne dadu izbjeći. Pristaše b. HSS pokazale su se i ovog puta na visini zadatka, svijesni svoje dužnosti koju imaju naročito u ovim momentima. U svim dvoranama kazališta vladao je uzoran red, tako da ni članovi glavnog odbora, a ni brojni redatelji nisu trebali ni jedanput da interveniraju. Raspoloženje je bilo doduše veselo, ali ono nije nikad prešlo dozvoljene granice.

ODLIČNA ORGANIZACIJA BUFFETA I RESTAURACIJE

Pitanje buffeta i restauracije koje na svim plesovima prestavlja najveće teškoće bilo je ovog puta vrlo sretno rješeno. Buffeti su bili postavljeni na devet mjesta, dok je na pozornici bio bar. Čitavo ogromno mnoštvo posjetilaca bez ikakve gužve moglo je na taj način da bude brzo, dobro, a što je glavno i jeftino posluženo. Najveću zaslugu za ovo ima g. File Muljačić, kojemu je ta zadaća bila povjerena a koju je obavio na sveopće zadovoljstvo. Za ovaj veliki uspjeh nećemo nikoga posebno isticati, jer su svi članovi glavnog plesnog odbora — a i ostali koji nisu u odboru — pripomogli koliko su god mogli da ovaj veliki ples uspije što bolje. Njihovi napori nisu ostali bez rezultata, jer je veliki hrvatski narodni ples b. HSS bio nauspjeliji ples koji je ikad do sada priređen u Splitu, a sumnjamo da se nešto ljepšega i uspjelijega može uopće prirediti.

(Jadranski dnevnik, Split, 3. veljače 1936.)

Napomena: Uleknuće u atriju zabrinulo je Splićane, pak je idućih dana ustrojena posebna komisija koja je trebala istražiti njegov uzrok. Nakon što je otkopan pod "u dužini od 14 metara i u širini od preko 3 metra" otkrilo se da se ispod teraca i podne betonske ploče nalazila šupljina "od preko 10 cm." Pritisnuta velikom težinom posjetitelja ploča se ulegla i napukla. Naime, zemlja nasuta u vrijeme izgradnje prije postavljanja betonske ploče, tijekom vremena se slegla i prouzrokovala spomenutu šupljinu. K tome utvrdili su da je betonska ploča bila salivena od lošeg materijala. Međutim, nije bilo tragova vode, kao što se pretpostavljalo, budući da je prije izgradnje zgrade tu bilo močvarno tlo. Sva oštećenja ubrzo su bila sanirana te je pod atrija poprimio svoj raniji izgled.

Frano Baras

Pet, 23-08-2019, 09:55:42

Najave

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Komentirajte

Zadnji komentari

Kolumne

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

1 klik na Facebooku za hkv.hr

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)1/481-0047

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2019 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.