Izmjene KZ-a i novinarski posao

Nama je narod na demokratskim izborima povjerio upravljanje državom teza je koje se drži i jedna i druga opcija bivšeg SK i kojom sve svoje propuste i pogreške brane, ali i opravdavaju. Međutim, to njihovo upravljanje - vladanje državom koje temelje na povjerenju građana nije kao takvo podvrgnuto demokratskom nadzoru, ne drže se ustavnih odredbi, a u praksi nitko nema mogućnosti upozoravati i pozivati na red one, posebno državne i javne službenike i dužnosnike koji se ne drže normi i odredbi kako bi se spriječila i onemogućila očita samovolja tih malobrojnih i medijiimoćnih ne samo državne vlasti, nego i društvene moći općenito, a sve to stečeno na povjerenju građana.

Zato samo povjerenje i vjera u vlast, u njihovu dobronamjernost nije dostatna u ostvarenju sreće jedne zajednice. Najbitnije od svega u demokraciji je stoga polaziti od načela nepovjerenja prema svakoj vlasti i njezinim nositeljima, jer svaka vlast povjerena da bi se unaprijedila javna dobrobit može biti korištena na pogrešan način ili pak biti izravno zloupotrebljavana kako to pokazuje i primjer u RH.

U pravilu čovjek ni sam sebi ne može bez ograde vjerovati kad se radi o odlučivanju o svojim interesima nasuprot interesima drugih. Stoga je od osobite važnosti ograničavanje i nadzor, pa kontrola i kritika vlasti ključno pitanje funkcioniranja društva kao demokratskog, a i najteže pitanje političke i ustavne teorije.

Ovdje će ovaj put biti govora o kontroli i kritici javne vlasti od strane "četvrte vlasti" to jest medija i novinara koja, ali samo kao istinski čimbenik, omogućuje djelotvornu vlast i osposobljava istu kako bi se zloporabe svele na minimum, odnosno istu onemogućile da postane nedjelotvorna da postane tiranska, apsolutna, jer svaka vlast općenito gledajući bez nadzora, kritike i kontrole, ali i sama vlast, kvari svoje nositelje, a apsolutna vlast kvari ih apsolutno što pokazuje primjer premijera Zorana Milanovića i njegove vlade, koje je takva vlast toliko iskvarila da su postali prava tiranija i apsolutna sramota Hrvatske.

Uloga novinara i medija u ostvarenju sreće

Sastoji se među ostalim i u tome da budu protuteža, odnosno nadzorna instanca triju ostalih vlasti - zakonodavne, izvršne i sudske. Njihova uloga je i da kontroliraju i kritiziraju i nadziru i preispituju i medijiKritikaSistematska kritika se tolerira u manjim dozama, sve dok predstavlja eksces i dok na neki način sudjeluje u legitimaciji samog sustava, dajući mu privid demokratičnosti, ali da dođe stani - pani, jasno je da bi se i najmanja mogućnost takve ozbiljne kritike uklonila.otkrivaju nepravilnosti te ograničavaju zloporabu moći. Da brzo i točno informiraju da objave skriveno, tajne ili prešućene društveno relevantne informacije i sve nepoznate nepravilnosti u životu politike i gospodarstva. Da na nezavisan način izvještavaju objektivno i profesionalno o događajima i prilikama. Takvo jedno djelovanje je i u skladu s profesionalnim standardima novinarskog posla i zanimanja.

Hrvatski novinari i mediji danas

To su psi čuvari sustava kaže između ostalog Mate Kapović pa čak i kad su prividno kritični. Samo su sluškinja kapitala ili kapitalu podvrgnute države. Oni djeluju kao "proroci" državnih struktura najavljujući nove poteze vlasti ("reforme" privatizacije itd.) čime se sami ispipava puls javnosti te ju se priprema za buduće poteze. Sistematska kritika se tolerira u manjim dozama, sve dok predstavlja eksces i dok na neki način sudjeluje u legitimaciji samog sustava, dajući mu privid demokratičnosti, ali da dođe stani - pani, jasno je da bi se i najmanja mogućnost takve ozbiljne kritike uklonila. Slobodna kritika ovisi o dosta okolnosti, govori Kapović, ona ovisi o pojedinim novinarima gdje su etabliraniji novinari puno slobodniji od neetabliranih, a kolumnisti su slobodniji od običnih novinara.

Važno je upozoriti

Da je u djelovanju hrvatskih državnih i javnih institucija i njihovih članova danas previše tajnovitosti, previše je pitanja o kojima Kz zjavnost nije na prikladan način obaviještena. Sam govor politike nerazumljiv je običnim građanima, ponekad sa svrhom i u cilju zamagljivanja pitanja o kojima se odlučuje. Pravo javnosti je da zna, a tu su mnogi novinari nemoćni, jer da javnost ne bi znala sve tajne državnih tijela i tijela koja obavljaju javne ovlasti oslonac nalaze u ekstenzivnom tumačenju Zakona o tajnosti podataka (2008.). Međutim od prava javnosti da zna oni koriste i druga sredstva. Pojačavaju represiju donoseći razne zakone. Od početka ove godine tako je na snazi izmijenjeni Kazneni zakon. Tu se radi o pomračenju cijelog sustava iznošenja informacija.

O toj sramoti sramotne vlasti jedan etablirani hrvatski novinar između ostalog piše: Riječ je o kaznenom djelu protiv časti i ugleda koje se naziva "sramoćenjem" i pridruženo je odredbama "uvrede" i "klevete" koje su i prije postojale. To sramoćenje po hrvatskim zakonodavcima, prevedeno na pučki jezik, znači da novinar može napisati potpunu istinu i sami istinu o nekome i nečemu, a sudac može procijeniti da je osoba osramoćena i novinara kazniti čak i kaznom zatvora.

Ta odredba potpuno denegira istinitost informacije ... novinari su time sada onemogućeni da prokazuju nepravilnosti, korupcije, nepravde, pljačke i bilo kakva druga zlodjela, pa je pravo pitanje kome koriste ovakve izmjene Kaznenog zakona. Odgovor je prilično jasan ... Izmjene KZ-a odgovaraju u prvom redu političarima i onima o kojima se piše, najčešće u negativnom kontekstu. Najbolja je ilustracija iz Sabora na dan glasovanja o izmjenama, kad je jedan visokopozicionirani političar izjavio:" Sad je konačno odzvonilo novinarima!"

Odvjetnica Vesna Alaburić dokazuje da je s ovim izmjenama moguće novinara teretiti pred sudom čak ako iznese istinu, a pritom mu može čak biti hnddTužbeOtkako je zakon stupio na snagu svjedoci smo povećanja broja tužbi protiv novinara i ako se ovi članci Kaznenog zakona ne promijene, neće više biti tekstova o korupciji i brojnim drugim negativnostima. Novinarima će usta biti začepljena, a to valjda i jest cilj mišljenje je Zdenka Duke kojemu su i samom usta pretežito začepljena.text}onemogućeno braniti se. I podosta anemično HND izrazilo je bojazan da će novinari biti kažnjavani čak i ako napišu istinu, ako sud ocijeni da to nije bilo u javnom interesu, a ocjena javnog interesa može biti i te kako rastezljiva - naravno da može biti i politička i interesna.

Otkako je zakon stupio na snagu svjedoci smo povećanja broja tužbi protiv novinara i ako se ovi članci Kaznenog zakona ne promijene, neće više biti tekstova o korupciji i brojnim drugim negativnostima. Novinarima će usta biti začepljena, a to valjda i jest cilj mišljenje je Zdenka Duke kojemu su i samom usta pretežito začepljena.

Rezultat KZ-a danas je taj da su uz mnogobrojne dresirane pse čuvare sustava tim zakonom morali postati i oni novinari koji to ni u snu nisu željeli ni pomišljali biti. HND je za izmjenu zakona poslao i zahtjev Saboru, Vladi te i na znanje psu čuvaru (S)ustava predsjedniku RH Ivi Josipoviću koji osobno nije puno poduzeo i za kojeg se također pokazalo da je sramota Hrvatske te da je bilo pogrešno dati povjerenje takvom čovjeku koji je pogazio sva svoja dana obećanja.

Da je bilo pogrešno i pogubno za pravnu i socijalnu državu i sve ostalo birati predsjednika pripadnika iste političke stranke koja je na vlasti, jer se pokazalo i kako provjera i ravnoteža ne djeluje učinkovito te da je u takvim prilikama i sama vjerojatnost konflikta umnogome manja.

Je li KZ protuustavan

U članku 38 Ustava RH pod poglavljem Zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda - jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli, a sloboda izražavanja obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja, slobodnog govora i javnog nastupa.... U Općim Načelima jamči se sloboda izražavanja i sloboda medija. Nijedna odredba ovog zakona ne može se tumačiti na način da daje pravo zabrane ili ograničenje govora slobode i izražavanja misli. Je li time KZ iznad zakona i Ustava RH, jer ovdje se radi o najgoroj vrsti zabrane, o zakonski omogućenom ušutkivanju i progonu novinara u Hrvatskoj do sada općenito gledajući.

Ako jest onda je velika odgovornost i propust na Ustavnom sudu i predsjedniku, jer nisu reagirali, a dužni su svoju funkciju nadzora provedbe Ustava obavljati. Sva ta situacija može se protumačiti i na sudskaodluka 650x360cnačin kako u RH nema vladavine ustava što je također jedna neopisiva sramota.

Što je Ustav

Između ostalog to je najviši pravni akt koji se izravno primjenjuje i svatko se ima pravo pozivati na ustavno zajamčena prava i slobode i UstavJamstva ljudskih prava i temeljnih sloboda moraju biti poduprta djelatnim sustavom pravne zaštite i sankcija za njihovo kršenje. Ustav je pravni akt i primjenjuje se izravno. Za njegovo kršenje moraju slijediti i snositi se sankcije. Sama vlast ne može činiti što hoće već se mora držati ustava i sama se pokoravati zakonima. Tu je RH kao pravna država i država koja se temelji na vladavini ustava pala na ispitu.koristiti zajamčena sredstva i putove zaštite tih prava - tako i novinari. Kad su zakoni u pitanju oni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi s Ustavom i zakonom. Ustav i zakoni moraju služiti zaštiti prava i sloboda u odnosima građana i tijela javne vlasti, u okviru demokratskog političkog sustava. Ustav i zakoni kojima se povrjeđuju ljudska prava, a KZ to povrjeđuje, suprotno je konceptu vladavine prava.

Svatko je dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak RH. Zakonodavac mora biti razborit i umjeren i čuvati dignitet zakona. To se u RH ne čini. Donose se suludi mnogobrojni zakoni, a već je Tacit davno pisao "kada je država najiskvarenija, najviše je zakona".

Jamstva ljudskih prava i temeljnih sloboda moraju biti poduprta djelatnim sustavom pravne zaštite i sankcija za njihovo kršenje. Ustav je pravni akt i primjenjuje se izravno. Za njegovo kršenje moraju slijediti i snositi se sankcije. Sama vlast ne može činiti što hoće već se mora držati ustava i sama se pokoravati zakonima. Tu je RH kao pravna država i država koja se temelji na vladavini ustava pala na ispitu.

Pravi smisao KZ-a

Svakoj diktaturi je primarno da se čuje što manje glasova. I ova današnja u RH to ostvaruje ovakvim zakonom. Smisao i svrha je onemogućiti KazneniZakon 11 97jednim djelom i jednom dijelu čimbenika da utječu na ograničavanje vlasti i moći. Slobodno i kritički govoriti temelj je slobode kao društvenog sustava i sve diktature i apsolutizmi žele to iskorijeniti. KZ ima namjeru i onemogućiti i obranu ljudskih prava, obranu dostojanstva slobode i vrijednosti, zastupanje pluralizma i ideja i nazora, pridonošenju jačanju pravne i socijalne države, informiranje građana o njegovim pravima, posredovanje u novim idejama, obranu diskriminiranih.

Želi se onemogućiti neutralnost izvještavanja, objašnjavanje, pojašnjavanje mjera vladajućih, angažiranost protiv privilegija i nepravilnosti te osobito približavanje građanima demokratskih i ustavnih načela, a sve kako bi se moglo manipulirati i zlouporabiti vlast u vlastite interese. Ostvariti neograničenu moć i vlast bez kontrole i nadzora kako bi se moglo biti izvan i iznad Ustava, izvan i iznad svega.

Ispit savjesti

Da bi RH bila jedna uređena zajednica sreće i mira primarno je da hrvatske vladajuće strukture od vrha do dna preispitaju svoju savjest prvenstveno o nedoličnim i neljudskim postupcima, neistinitim riječima, kao i o neopravdanim motivima koje ih na to navode. Prvi cilj i glavna uloga ispita savjesti je što treba požaliti, drukčije činiti, ili iznova pokušati, pozitivno usmjeravati svoj život. Za njihov egoizam to bi pomoglo da se zauzmu za potrebe drugih i čine dobro za bližnjega, za cijelu devastiranu i uništenu zajednicu. Pravi bitak ispita savjesti sastoji se u jednostavnosti - spoznati u čemu se sastoji dobro i zlo.

Žele li ozdraviti

Prvo moraju priznati da rade zlo i ne opravdavati se da je sve što rade nešto dobro pod ovim ili onim vidikom. Kad ih se stavi pred odgovornost ne negirati da se ponašaju nepravedno i neljudski i ne tumačiti kako je svaki njihov čin svaka njihova gesta opravdana.

Netko je lijepo napisao: Preljubnici ne kažu "Hajmo griješiti" nego prijetvorno zbore slatke riječi o ljubavi .... Kradljivci ne kažu "Hajmo griješiti" nego govore o svojim potrebama, o izgledima za budućnost.... Bolest- grijeh se, na taj način, skriva pred očima, i sve više zamagljuje. Zbog toga moraju preispitivati savjest kako bi im bila zdrava. Čista savjest, koliko je to blago!! Pavao je to shvatio (Djela 24,16)

Biti očišćen od zle, od nečiste savjesti, koja može uništiti čovjeka, može se samo po Isusu. Očistiti savjest od mrtvih djela kao i od tereta krivice može samo Isus. On oslobađa od neumoljiva zakona grijeha i kazne uspostavljenoga od trenutka iskonskoga pada i ulaska čovjeka u svijet dobra i zla. On izbavlja od snaga tame, skrivenih iza raznih mračnih strasti i nadahnuća, koja prihvaćena izazivaju demonska opsjednuća. I ako smo uistinu svjesni Njegove prisutnosti prvi korak u smjeru ozdravljenja jest ispit savjesti.

Ispit savjesti i iskreno kajanje rastapa led oholosti i požude. To je početak stjecanja istinitog pogleda na ružnoću i bistriji pogled na stvarnost dobra i zla, upoznavanje biti bolesti i pravih mogućnosti ozdravljenja.

Mirko Omrčen

Čet, 30-11-2023, 09:23:49

Potpora

Svoju članarinu ili potporu za Portal HKV-a
možete uplatiti i skeniranjem koda.

Otvorite svoje mobilno bankarstvo i skenirajte kod. Unesite željeni novčani iznos. U opisu plaćanja navedite je li riječ o članarini ili donaciji za Portal HKV-a.

barkod hkv

Komentirajte

Zadnji komentari

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)91/728-7044

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2023 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.