Reforma udžbenika svedena na vaganje školskih torba bez ikakve odgovornosti

Vladin udar na roditelje učenika i lokalne zajednice u iznosu od pola milijarde kuna još je jedan dokaz nesposobnosti kukuriku vlade

Ove školske godine u osnovnim i srednjim školama učenici će učiti a nastavnici predavati iz novotiskanih i novousklađenih udžbenika. Tako je odlučio bivši ministar znanosti, obrazovanja i športa, Željko Jovanović. Svoju odluku obrazložio je 12. travnja 2013. Njegovo obrazloženje svodi se na tvrdnju da je istekao zakonski rok o uporabi udžbenika. Ministar je nedvojbeno zavrtio unosan posao. U njega je ugradio i partijsku jezičnu politiku.

Od lakše školske torbe do novog pravopisa

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta pokrenulo je mehanizme reforme udžbenika na temelju političke odluke ministra Jovanovića, bez prethodne promjene programa i kurikuluma. Nije jasno koji su dotadašnji udžbenici zastarjeli. Jovanovićeva udžbenička reforma temelji se na dokumentu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 26. travnja 2013.: „Obavijest o roku za podnošenje zahtjeva za uvrštavanje udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava na Popis" (Prilog br. 1). Obavijest je upućena „Nakladnicima udžbenika za osnovnu i srednju školu". U tom dokumentu potpuno je nejasno zašto je Ministarstvo usred teške i dugotrajne gospodarske krize odlučilo tiskati nove komplete udžbenika.

Jedini razlog tiskanja novih udžbenika (izradu novog Kataloga) Ministarstvo svodi na namjeru „olakšati školske torbe"(!?). Uz taj razlog Ministarstvo daje do znanja nakladnicima da ono „podržava jedinstveni pravopis koji će uskoro donijeti Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje". Stoga Ministarstvo očekuje „da će svi novi udžbenici biti jezično usklađeni" s budućim pravopisom.

Obavijest o roku za podnosenje zahtjeva za uvrstavanje na Popis

Ustavni sud Rješenjem od 20. svibnja 2013. Jovanovićevu je Obavijest od 26. travnja 2013. privremeno odgodio „u dijelu u kojem se navodi kako se 'očekuje' da će do 3. lipnja 2013. svi novi udžbenici biti jezično usklađeni s jedinstvenim pravopisom koji će uskoro donijeti Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Nalaže se Upravnom sudu u Zagrebu da u roku od tri mjeseca od dana objave ovog rješenja u VladaKad se pravosudna vlast u Hrvatskoj ne bi držala „zakona ko pijan plota" (J. B. Tito), ministar Jovanović bio bi najbolji ministar u „najboljoj vladi dosad" (V. Pusić). On je u reformu udžbenika ušao bez prethodno promijenjenih i usvojenih novih programa i kurikuluma. To može značiti da će se oni raditi nakon što će novi udžbenici već biti otisnuti po starim programima ili će se sljedeće godine tiskati novi udžbenici usklađeni s novim (budućim) programima.'Narodnim novinama' donese odluke u predmetima broj: Usl-1935/13 i Usl-2023/2013." (Rješenje Ustavnog suda).

Upravni sud u Zagrebu presudama broj Usl-1935/13-9 i Usl-2023/13-5 od 11. srpnja 2013. oglasio je ništavim akt Ministarstva od 26. travnja (Presuda Upravnog suda). Udžbenička reforma unatoč tomu je nastavljena.

Kad se pravosudna vlast u Hrvatskoj ne bi držala „zakona ko pijan plota" (J. B. Tito), ministar Jovanović bio bi najbolji ministar u „najboljoj vladi dosad" (V. Pusić). On je u reformu udžbenika ušao bez prethodno promijenjenih i usvojenih novih programa i kurikuluma. To može značiti da će se oni raditi nakon što će novi udžbenici već biti otisnuti po starim programima ili će se sljedeće godine tiskati novi udžbenici usklađeni s novim (budućim) programima.

Novi pravopis važniji od lakših školskih torba

Postavlja se pitanje tko je vagao prethodne „školske torbe" i rezultat vaganja usporedio s budućom težinom „školske torbe". Kako takvih mjerenja i rezultata nema, očito je riječ o voluntarističkom pristupu Skolska torbaudžbeničkoj reformi, te se argument „olakšati školske torbe" ne može smatrati ozbiljnim. Također je nevjerojatno da očekuje uskladbu novih udžbenika s nepostojećim pravopisom, prije negoli je vidjelo što taj pravopis propisuje. Pogotovo stoga što je 26. travnja 2013. u osnovnim i srednjim školama bio važeći Hrvatski školski pravopis s preporukom iz 2005. godine.

Budući da obrazloženje „težine školske torbe" nije argument, na temelju teksta Obavijesti Ministarstva od 26. travnja 2013. može se zaključiti da je jezična uskladba novih udžbenika s, pokazat će se kasnije dvojbenim pravopisom, jedini razlog za tiskanje novih udžbenika. No, je li tome tako, ili se dodatni razlozi PravopisRadna inačica budućega pravopisa, kojega Ministarstvo unaprijed „podržava" kakav bio da bio, doživjela je ozbiljnu kritiku Razreda za filološke znanosti HAZU i Matice hrvatske. Razred smatra da radna inačica pravopisa donosi „novi nemir i nestabilnost u jezična pitanja" (23. travnja 2013.), dok Matica o tome kaže kako je radna inačica budućega pravopisa „po svojem opsegu, po iscrpnosti opisane i propisane pravopisne građe, po objašnjenjima temeljnih pravopisnih pojmova, po sadržanim primjerima znatno ispod razine bilo kojeg od postojećih pravopisnih priručnika" (Izjava od 7. svibnja 2013.). Time je, dakle, objektivno propao jedini koliko-toliko racionalni razlog tiskanja novih udžbenika (usklađivanje udžbenika s budućim pravopisom).mogu potražiti i u sprezi države i kapitala s obzirom na činjenicu da novi udžbenici korisnike koštaju 500 milijuna (sic!) kuna?

Radna inačica pravopisa poduprta tijekom javne rasprave

Radna inačica Hrvatskoga pravopisa IHJJ-a, naime, predstavljena je u Hrvatskom državnom arhivu 15. travnja 2013., kad je o njoj otvorena jednomjesečna „javna rasprava" (do 15. svibnja). Prije negoli je Ministarstvo objavilo da „podržava" rečeni pravopis u izradbi i da „očekuje" od nakladnika jezičnu uskladbu svih novih udžbenika s tim (budućim) pravopisom, ono je trebalo pričekati barem završetak javne rasprave o „radnoj inačici". Tada bi shvatilo da „podržava" i „očekuje" nešto što su brojne ustanove i drugi relevantni stručni čimbenici uglavnom prešutjeli ili oštro kritizirali. U ovome trenutku jasno je da taj pravopis u mnogočemu ne propisuje, već opisuje pravopisnu normu što nije svojstveno normativnomu priručniku.

Radna inačica budućega pravopisa, kojega Ministarstvo unaprijed „podržava" kakav bio da bio, doživjela je ozbiljnu kritiku Razreda za filološke znanosti HAZU i Matice hrvatske. Razred smatra da radna inačica pravopisa donosi „novi nemir i nestabilnost u jezična pitanja" (23. travnja 2013.), dok Matica o tome kaže kako je radna inačica budućega pravopisa „po svojem opsegu, po iscrpnosti opisane i propisane pravopisne građe, po objašnjenjima temeljnih pravopisnih pojmova, po sadržanim primjerima znatno ispod razine bilo kojeg od postojećih pravopisnih priručnika" (Izjava od 7. svibnja 2013.). Time je, dakle, objektivno propao jedini koliko-toliko racionalni razlog tiskanja novih udžbenika (usklađivanje udžbenika s budućim pravopisom).

Jedino "opravdanje" za nove udžbenike doneseno retrogradno

Ministarstvo je, međutim, 31. srpnja 2013. na adresu i ruke ravnatelja Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje poslalo „Predmet: Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje – preporuka, daje se" (Preporuka za uporabu Hrvatskog pravopisa Instituta za hrvatski jezi i jezikoslovlje). Ova je preporuka jedini, sa stajališta ministrove udžbeničke reforme retroaktivni dokument, koji bi mogao opravdati ili biti stvarnim razlogom odluke o tiskanju novih udžbenika za osnovne i srednje škole! Ako je tako, onda su udžbenici i kompletan obvezatni obrazovni sustav iskorišteni za nametanje partijske jezične politike koja „unosi novi nemir i nestabilnost u jezična pitanja". Ministarstvo, međutim, na svojim internetskim stranicama misli ovako: „Preporukom za uporabu Hrvatskoga pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje dokinuta je višegodišnja kaotična situacija u pravopisanju". Time je dalo do znanja da je Ministarstvu najvažnija sljedeća rečenica Preporuke: „Donošenjem ove preporuke prestaje važiti preporuka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za uporabu Hrvatskoga školskog pravopisa u osnovnim i srednjim školama od 16. veljače 2005. godine".

Bez obzira je li u pravu Jovanović s Ministarstvom, ili Razred za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti s Maticom Hrvatskom, može se bez pretjerivanja kazati da je odlukom o lakšim torbama tiskanjem potpuno novih udžbenika usklađenih s partijskom jezičnom politikom Ministarstvo instaliralo „višegodišnju kaotičnu situaciju", te da je ministar Jovanović postao elementarnom nepogodom (i) hrvatskoga obrazovnoga sustava.

Što je uopće udžbenik?

Došli smo dotle da se moramo zapitati: Što je udžbenik? Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu u čl. 2 propisuje što je udžbenik: „Udžbenik – nastavno sredstvo namijenjeno višegodišnjoj uporabi, usklađeno s Udžbeničkim standardom, koje se objavljuje u obliku knjige, a može imati i drugu vrstu i oblik ako je tako propisano Udžbeničkim standardom, a služi učenicima kao jedan od izvora znanja za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ciljeva utvrđenih nacionalnim i predmetnim kurikulumom" (Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu). Udžbenik je, dakle, „jedan od izvora znanja" u obvezatnom školovanju koje bi trebalo biti svima dostupno pod jednakim uvjetima.

UporabaKoliko dugo udžbenik mora biti u uporabi u nastavi? Isti Zakon u čl. 23 kaže: „Udžbenik i pripadajuće dopunsko nastavno sredstvo s Dva i dva su cetriKonačne liste iz stavka 1. ovog članka, mora biti u uporabi u školi, kao i u njoj pripadajućoj područnoj školi, najmanje četiri godine računajući i školsku godinu u kojoj su odabrani". Udžbenici, dakle, mogu biti u uporabi i više od četiri godine.Ako je udžbenik samo jedan od izvora znanja zašto je on obvezatan? Ako je obvezatan, a jest, zašto je on goli trošak roditelja učenika (ili lokalnih vlasti), a ne onoga tko je propisao obvezatnost obrazovanja?

Tiskani udžbenik je i danas najvažnije obrazovno pomagalo i nastavnika i učenika.

Elementarna matematika: 2+2=4 i danas i prije četiri godine

Koliko dugo udžbenik mora biti u uporabi u nastavi? Isti Zakon u čl. 23 kaže: „Udžbenik i pripadajuće dopunsko nastavno sredstvo s Dva i dva su cetriKonačne liste iz stavka 1. ovog članka, mora biti u uporabi u školi, kao i u njoj pripadajućoj područnoj školi, najmanje četiri godine računajući i školsku godinu u kojoj su odabrani". Udžbenici, dakle, mogu biti u uporabi i više od četiri godine.

Za donošenje odluke o tiskanju novih udžbenika za sve obrazovne predmete osnovnih škola, gimnazija i strukovnih škola, trebalo bi imati valjane razloge. Valjani razlog za takvu odluku ne može biti ministrova tvrdnja da je istekao četverogodišnji rok, jer je riječ o minimalnom roku. Nemoguće je da je svim udžbenicima u proteklih četiri godine istekao rok sadržajne valjanosti.

Recimo slikovito: 2+2=4 i danas i prije četiri godine.

Financijske implikacije: 500 milijuna razloga u razlici u cijeni

Zašto je ministar Jovanović odmah po isteku minimalnih četiri godine na smetlište bacio dotadašnje komplete udžbenika i svojom odlukom isforsirao dodatni trošak u iznosu od 500 milijuna kuna? Vidjeli smo da populistički argument lakše „školske torbe" ne drži vodu. Drugi je mogući pravi razlog pokušaj institucionaliziranja jezične partijske politike u obvezatni školski udžbenički program. No, i on je prošao bos po trnju i pri promjeni aktualne vlasti očekuje se da će u obrazovnom sustavu pasti i preporučljivost Hrvatskoga pravopisa. Budimo realni i podsjetimo se da taj pravopis spada među tri-četiri koji su unaprijed dobili zeleno svjetlo vlasti, tako se, naime, nametalo u doba Khuena Hedervarya, Kraljevine SHS i u doba novosadskoga pravopisanja, dakle, u više-manje nenarodnim režimima.

Preostaje treći razlog. On je sadržan u 500 milijuna kuna s vidljivim i nevidljivim razlikama u cijeni (RUC). Gdje god da je RUC završio, središnja državna vlast trošak svoje skupe i nepotrebne odluke spustila je na roditeljsku razinu, dok su pojedine lokalne vlasti razradile novi trošak kroz nekoliko inačica. Riječ je o „decentralizaciji" na partijski način: Mi gore donosimo odluke, vi dolje plaćajte kako znate i umijete. U demokratskim okolnostima, međutim, mi dolje plaćamo one gore da u interesu općega dobra donose na temelju objektivnih pokazatelja odgovorne, razumski opravdane i zakonski utemeljene odluke prema propisanoj proceduri.

Tijek besmislene besplatnosti „besplatnih udžbenika"

Analiza tiskanih izdanja novih udžbenika može pokazati kome je u nakladničkom sektoru pripalo više ili manje kolača teškoga pola BesmislenostAnaliza tiskanih izdanja novih udžbenika može pokazati kome je u nakladničkom sektoru pripalo više ili manje kolača teškoga pola milijarde kuna. S druge strane usporedba starih s novim udžbenicima pokazala bi da se uglavnom isti sadržaj s neznatnim promjenama tiska s novim grafičkim prijelomom (i novim ugovorom o autorskim pravima?). Raščlambom bi se lako ustanovio tijek novca, ali i besmislenost odluke o tiskanju i uskladbi novih udžbenika.milijarde kuna. S druge strane usporedba starih s novim udžbenicima pokazala bi da se uglavnom isti sadržaj s neznatnim promjenama tiska s novim grafičkim prijelomom (i novim ugovorom o autorskim pravima?). Raščlambom bi se lako ustanovio tijek novca, ali i besmislenost odluke o tiskanju i uskladbi novih udžbenika.

Prema podatcima Ministarstva pedeset i osam nakladnika nalazi se u Katalogu.

Internetski oglašivači u međuvremenu cijelo ljeto objavljuju oglase u kojima nude kupnju udžbenika „do 12 rata bez kamata", što dokazuje da je nabava novih udžbenika u višegodišnjoj gospodarskoj krizi postala preveliki teret roditeljima učenika osnovnih i srednjih škola.

Kako izgleda nabava novih udžbenika na terenu? Donosimo primjer Osijeka: „Tako će 6. rujna polaznike 18 osječkih osnovnih škola, zatim učenike od prvog do četvrtog razreda s područja Briješća, a koji nastavu polaze u OŠ 'Vladimir Nazor', kao i učenike PKC Mađara i CZOO 'Ivan Štark' udžbenici dočekati na školskim klupama, a svaki će roditelj dobiti na potpis revers, kojim zadužuje udžbenike. Ovim reversom roditelji se obvezuju da će učenik na kraju školske godine vratiti udžbenike u očuvanom stanju, odnosno da će ih nadoknaditi u slučaju da se unište ili oštete. Grad Osijek za udžbenike je osigurao sedam milijuna kuna" (Glas Slavonije, 31. srpnja 2014.). Osijek je ugovor o nabavi i isporuci novih udžbenika potpisao s državnom tvrtkom Narodne novine d.d.

Neke lokalne vlasti koriste nametnutu situaciju i politikom „besplatnih udžbenika" kupuju buduće glasove.

Promjena fonta nije opravdanje za nove udžbenike

Cjelovitom reformom obrazovnih programa i udžbenika, među ostalim, potrebno je precizno regulirati čiji je trošak udžbenika za obvezno obrazovanje i pod kojim uvjetima država može otvoriti posao tiskanja novih, te definirati što je „novi udžbenik" u sadržajnom pogledu, a sve zato da se u budućnosti izbjegne mogućnost donošenja voluntarističkih odluka o trošku poreznih obveznika i roditelja učenika.

Promjena grafičkoga prijeloma, fontova i ilustracija nije sadržajno opravdanje za odluku o tiskanju novih udžbenika. Dok se Zakonom ne reguliraju „zakonske rupe" koje omogućuju voluntarističke odluke središnjih vlasti, neodgovorni političari i vlade, te njihovi kraci raspoređeni po državnim ustanovama servirat će nam apsurdne situacije „besplatnosti". Naime, i novi se nametnuti pravopis najavljivao, među ostalim, kao besplatan. Možete ga potražiti i na kioscima, ali, upozoravam neinformirane, ima cijenu koštanja.

Nejednaki uvjeti školovanja zbog nabave novih udžbenika

U ovome trenutku od općine do općine, od grada do grada i od županije do županije postoje različiti uvjeti i načini nabave novih i usklađenih Jovanovićevih udžbenika. Obrazovanje, dakle, nije više dostupno pod jednakim uvjetima na cjelokupnom području Republike Hrvatske. Razlike se kreću od nula do sto posto „besplatnosti" za krajnjega korisnika, tj. roditelja učenika.

UvjetiU ovome trenutku od općine do općine, od grada do grada i od županije do županije postoje različiti uvjeti i načini nabave novih i usklađenih Jovanovićevih udžbenika. Obrazovanje, dakle, nije više dostupno pod jednakim uvjetima na cjelokupnom području Republike Hrvatske. Razlike se kreću od nula do sto posto „besplatnosti" za krajnjega korisnika, tj. roditelja učenika.Željko Jovanović u trenutku pokretanja udžbeničke reforme bio je ministar iz koalicijskoga kontingenta Socijaldemokratske partije (SDP). Partiji i vladajućoj koaliciji iza sebe je ostavio brojne poraze s pravosudnom vlašću, društvene prijepore nadahnute ideologijom Partije, a narodu nepotrebne troškove.

Dvostruki trošak roditelja

Neki roditelji politikom „besplatnih udžbenika" postaju vlasnicima reversa, a učenici im uče iz posuđenih udžbenika. Tehničko je pitanje može li uvez udžbenika izdržati više od jedne školske godine. Ne izdrži li uvez do sljedeće godine „besplatan" udžbenik snagom reversa postaje dvostruki trošak roditelja učenika, što je tek jedan od pokazatelja kaotičnosti postojeće situacije.

Usvajanjem odluke o tiskanju novih i usklađenih udžbenika Vlada je, dakle, uvela nepotreban trošak, izvršila besmisleni socijalni udar i svjesno kaznila hrvatske roditelje učenika osnovnih i srednjih škola, te pokazala svoj stvarni odnos prema natalitetnoj, obiteljskoj i obrazovnoj politici.

Repovi Jovanovićeve „reforme" udžbenika

Ministar Željko Jovanović u međuvremenu je smijenjen, ali ne zbog katastrofalnoga stanja u svojim resorima (znanost, obrazovanje, šport), niti zbog UdarUsvajanjem odluke o tiskanju novih i usklađenih udžbenika Vlada je, dakle, uvela nepotreban trošak, izvršila besmisleni socijalni udar i svjesno kaznila hrvatske roditelje učenika osnovnih i srednjih škola, te pokazala svoj stvarni odnos prema natalitetnoj, obiteljskoj i obrazovnoj politici.nepotrebnih ideoloških borbi koje je nametnuo hrvatskom društvu (primjerice, četvrti modul zdravstvenoga obrazovanja), ponajmanje zbog novih udžbenika, već zbog unutarpartijskih razloga. Smijenjen je kad i ministar zdravstva, Rajko Ostojić. Oba su na početku svojih mandata napravili „jezični nemir". Ostojić je zdravstvo prepjevao u zdravlje. Jovanović šport u sport.

Za Ostojićem se sada vuku repovi vezani uz sumnju u namještanje javnih natječaja prilikom nabave medicinske opreme. Hoće li se pojaviti i repovi za Željkom Jovanovićem glede tiskanja i usklađivanja novih udžbenika, otvoreno je pitanje.

Izvršna, zakonodavna i predsjednička vlast, osim na pitanju udžbenika i na drugim je područjima u proteklih nekoliko godina pokazala kako se u Hrvatskoj može izigrati pravosudna vlast, čak i narodni referendum i europska pravna stečevina.

Jeftino može biti još jeftinije!

Ministar Jovanović je objasnio kakvi nas udžbenici očekuju: „Ministarstvo je osiguralo sve formalne pretpostavke da novi udžbenici koji će Udzbenici2biti u uporabi od školske godine 2014./2015. budu bitno kvalitetniji i moderniji od postojećih, a zbog manjeg broja araka i manje gramature papira, udžbenički će kompleti biti deset do 15 posto lakši i jeftiniji od postojećih" ("U rujnu će svi morati kupiti nove udžbenike").

Kompleti bi se, dakle, mogli napraviti još lakšima i jeftinijima, bitno kvalitetnijima i modernijima, da se tiskaju bez korica i na perforiranom papiru umjesto na arcima, no odluka o tome još nije sazrjela.

Glede pojeftinjenja, samo još ovo: „Prošle godine 18. lipnja Zakonom o porezu na dodanu vrijednost uveden je PDV od pet posto na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, pa su već lani toliko poskupjeli i neki udžbenički naslovi" ("U rujnu će svi morati kupiti nove udžbenike").

Nepoznati pokazatelji težine torbe i pravopisne usklađenosti

Nekoliko dana pred početak školske godine 2014./2015. nemoguće je utvrditi: 1. Težinu školske torbe po pojedinim razredima osnovnih škola, Udzbenici3UtvrđivanjeNekoliko dana pred početak školske godine 2014./2015. nemoguće je utvrditi: 1. Težinu školske torbe po pojedinim razredima osnovnih škola, Udzbenici3gimnazija i strukovnih škola; 2. Stupanj pravopisne usklađenosti novih nametnutih udžbenika s novim nametnutim pravopisom i 3. Koliko u pojedinim općinama i gradovima roditelji učenika moraju izdvojiti za nove komplete udžbenika.gimnazija i strukovnih škola; 2. Stupanj pravopisne usklađenosti novih nametnutih udžbenika s novim nametnutim pravopisom i 3. Koliko u pojedinim općinama i gradovima roditelji učenika moraju izdvojiti za nove komplete udžbenika.

Kako bi se došlo do objektivnih pokazatelja posljedica udžbeničke reforme potrebno je napraviti kataloge težina školskih torba po razredima, katalog stupnja jezične usklađenosti zbog prijelaza s Hrvatskoga školskoga pravopisa na Hrvatski pravopis, te katalog općina i gradova u kojima je najjeftinije/najskuplje nabaviti produkte Jovanovićeve „reforme" udžbenika za osnove i srednje škole.

Kao i ministar Jovanović kad je donosio svoju odluku tako i mediji u ovom trenutku samo nagađaju: „Grube procjene govore da bi školske torbe od iduće školske godine trebale biti lakše barem za kilogram" (Marijana Cvrtila, S. Dalmacija).

„Slobodno tržište" – može biti i gore od gorega

„'Prvu godinu novi udžbenici bit će trošak za sve, ali kako će i oni vrijediti četiri godine, dugoročno će financijski pritisak ipak biti manji' – udzbenici4kaže Neven Antičević, predsjednik Zajednice nakladnika i knjižara Hrvatske" ("U rujnu će svi morati kupiti nove udžbenike"). I dalje: „No, upozorava kako bi možda trebalo mijenjati politiku prema kojoj najvišu cijenu udžbenika donosi ministar, budući da ona seže iz vremena kada je jedini kupac udžbenika bila država, odnosno iz vremena besplatnih udžbenika za sve. – Sada su okolnosti bitno izmijenjene i govorimo o slobodnom tržištu – kaže Antičević. Također, ne slaže se s idejom da se besplatni udžbenici dijele svima, bez obzira na socijalni status. 'Država od Nove godine ima objedinjene baze podataka i lako može utvrditi komu su besplatni udžbenici najpotrebniji. To bi svakako trebale biti najsiromašnije obitelji, a ne svi', kaže Antičević". Ako država kupuje obvezatne udžbenike za obvezatno obrazovanje, to ne znači da su „besplatni udžbenici za sve", budući da „svi" punimo državni i ostale proračune.

Budući novi udžbenici po starom receptu?

Ne dođe li na državnoj razini do ozbiljnih i korjenitih promjena, uključujući i područje obvezatnoga obrazovanja, za četiri godine uz pomoć Zajednice nakladnika i knjižara Hrvatske možemo očekivati novu Udz5NeodrživostPostojeće politikantsko manipuliranje udžbenicima i obrazovnim sustavom u cjelini kombinirano sa socijalnim udarom na stanovništvo s potomstvom u osnovnoj i srednjoj školi, sa stajališta uređene socijalne države i „društva znanja", neodrživo je u svakom pogledu.voluntarističku politodluku, novo besmisleno i nepotrebno, skupo, zakonodavno i proceduralno dvojbeno tiskanje novih kompleta udžbenika, „bitno kvalitetnijih i modernijih" i „deset do petnaest posto lakših i jeftinijih", vjerojatno i „usklađenih" s nekim, novim ili starim, pravopisom. Takvu neodgovornu političku odluku sasvim sigurno bi podupro i kapital uz obrazloženje „kako će i oni vrijediti četiri godine", te uz opasku da nam ne treba ni ministar, a niti ministarstvo zaduženo za obrazovanje (vjerojatno ni država), jer „govorimo o slobodnom tržištu" u kojemu bi samo kapital trebao određivati cijenu obvezatnih udžbenika za obvezatno obrazovanje u osnovnim i srednjim školama.

Jovanovićevu reformu udžbenika aktualna saborska oporba nije popratila objektivnom kritikom, niti je javnosti objasnila o čemu se zapravo radi.

Postojeće politikantsko manipuliranje udžbenicima i obrazovnim sustavom u cjelini kombinirano sa socijalnim udarom na stanovništvo s potomstvom u osnovnoj i srednjoj školi, sa stajališta uređene socijalne države i „društva znanja", neodrživo je u svakom pogledu.

Nenad Piskač

 

HKV.hr - tri slova koja čine razlikuAgencija za elektroničke medijePrilog je dio programskoga sadržaja "Događaji i stavovi", sufinanciranoga u dijelu sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

 

Pet, 19-04-2024, 11:02:45

Potpora

Svoju članarinu ili potporu za Portal HKV-a
možete uplatiti i skeniranjem koda.

Otvorite svoje mobilno bankarstvo i skenirajte kod. Unesite željeni novčani iznos. U opisu plaćanja navedite je li riječ o članarini ili donaciji za Portal HKV-a.

barkod hkv

Komentirajte

Zadnji komentari

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

AKT

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)91/728-7044

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2024 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.