Analiza programa potpora za izdavanje knjiga koji provodi Ministarstvo kulture RH

Sažetak

Ministarstvo kulture preko godišnjega Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi dodjeljuje potpore za izdavanje djela suvremene domaće književnosti, prijevoda suvremene svjetske književnosti, djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu, umjetnost i znanost, vrijednih knjiga i slikovnica za djecu i mlade, djela suvremene i domaće publicistike i e-knjiga – konverzija tiskanog izdanja u ePub format, a od 2019. (za 2020.) i za audio knjigu – prilagodbu već objavljenih knjiga na hrvatskom jeziku. Do 2018. godine izdavači su za svaki pojedini naslov za koji traže potporu za izdavanje podnosili zasebnu prijavu. Nakon toga odlučeno je da izdavači podnose samo jednu prijavu, a ona se može odnositi na 1 – 30 naslova. Tako se potpora za izdavanje knjiga i formalno pretvorila u potporu izdavačima. Proučili smo taj program i analizirali dodjeljivanje potpora za izdavanje knjiga u 2017., 2018., 2019. i 2020. godini.

I. PROGRAM POTPORA ZA IZDAVANJE KNJIGA MINISTARSTVA KULTURE

Uvod

U nedavno objavljenom tekstu Analiza programa otkupa knjiga koji provodi Ministarstvo kulture RH (Analiza programa otkupa knjiga koji provodi Ministarstvo kulture RH) ustvrdili smo da nekolicina većih izdavača (mahom komercijalnih, privatnih) dobiva nerazmjerno velik dio ukupnoga godišnjega iznosa Ministarstva kulturakulture predviđenoga za otkup knjiga, a velika većina izdavača ne dobiva ništa ili dobije tek minimalnu naknadu za otkup jednoga naslova. Tablično smo prikazali preglede odobrenih programa u 2017., 2018. i 2019. godini (mandat ministrice Nine Obuljen Koržinek) i zaključili da se mjera koja je bila predviđena kako bi pomogla što većemu broju izdavača, s obzirom na krizu koja je zatekla izdavaštvo, pretvorila u mjeru pomoći samo određenoj skupini izdavača.

U ovom tekstu usredotočit ćemo se na potpore za izdavanje knjiga koje izdavači dobivaju na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske.

Dakle, riječ je o dvama različitim natječajima Ministarstva kulture: natječaju u kojem izdavači prijavljuju svoje objavljene knjige koje Ministarstvo kulture otkupljuje za knjižnice u RH (o čemu smo pisali) i natječaju u kojem izdavači predlažu knjige koje još nisu objavljene i traže pomoć Ministarstva kulture za njihovo izdavanje (o čemu će biti riječ u nastavku).

Potpore za izdavanje knjiga

Ministarstvo kulture dodjeljuje potpore za izdavanje djela suvremene domaće književnosti, prijevoda suvremene svjetske književnosti, djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu, umjetnost i znanost, vrijednih knjiga i slikovnica za djecu i mlade, djela suvremene i domaće publicistike i e-knjiga – konverzija tiskanog izdanja u ePub format, a od 2019. (za 2020.) i za audio knjigu – prilagodbu već objavljenih knjiga na hrvatskom jeziku. Dug je popis onoga što Ministarstvo navodi da ne će financirati, a među ostalim i to da ne će financirati objavljivanje komercijalnih izdanja (što je posve neobično jer ćemo u nastavku vidjeti da upravo takva izdanja financiraju u najvećoj mjeri).

Izdavači u svojim prijavama Ministarstvu kulture predlažu za sufinanciranje programe koje namjeravaju realizirati u idućoj godini.

Programe izdavanja knjiga, kao i programe otkupa knjiga (o čemu smo pisali u prethodnom tekstu), vrjednuju Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost i Stručno povjerenstvo za dječju knjigu, a ministrica donosi odluku o dodjeli potpora. U aktualnom su mandatu članovi Kulturnoga vijeća prof. dr. sc. Iva Grgić Maroević, prof. dr. sc. Lahorka Plejić Poje (predsjednica), Katica Matković Mikulčić, dr. sc. Ivica Matičević i prof. dr. sc. Nikola Petković, a članovi Stručnoga povjerenstva Marijana Hameršak, Ranka Javor i Dubravka Zima.

[O radu navedenoga vijeća i povjerenstva opširnije smo pisali u već spomenutom prethodno objavljenom tekstu. Naime, očito je da se od peteročlanoga vijeća (uz tročlano povjerenstvo za dječju knjigu) traži da raspodijeli milijune kuna (primjerice 16,5 milijuna kuna u 2017. godini) samo na temelju prijava za otkup knjiga, jer se čini tehnički neizvedivim da bi mogli pročitati oko dvije tisuće knjiga koliko ih se godišnje prijavljuje na taj javni poziv. No kad znamo da to isto peteročlano vijeće (uz tročlano povjerenstvo za dječju knjigu) odlučuje i o potporama za izdavanje knjiga i tako raspodjeljuje dodatne milijune kuna iz državnoga proračuna, problem je još veći. Velik broj naslova o kojim to vijeće i povjerenstvo moraju odlučivati u dvama spomenutim natječajima jednostavno ostavlja sumnju u mogućnost kvalitetne prosudbe svakoga pojedinog programa.]

Od potpora za izdavanje pojedinačnih djela do potpora izdavačima

U 2016. godini (za izdavanje knjiga u 2017.) i 2017. godini (za izdavanje knjiga u 2018.) izdavači su za svaki pojedini naslov za koji traže potporu za izdavanje podnosili zasebnu prijavu. Ona se sastojala od elektronički ispunjene prijavnice koju je bilo potrebno ispisati i priložiti joj obvezne priloge: obrazac proračuna programa, dokaz o pravu objavljivanja (potpisan ugovor s autorom, odnosno potpisan ugovor s prevoditeljem i potpisan ugovor o autorskim pravima) te podatke o knjizi, autoru, prevoditelju, uredniku/priređivaču, pa sve zajedno poslati na adresu Ministarstva kulture.

Najviši iznos potpore koji se mogao dodijeliti pojedinačnomu programu bio je 150.000 kn.

Prihvatljivi izravni troškovi bili su autorski, prevoditeljski i urednički honorari, troškovi lekture i korekture i ostali honorari te dizajn, grafička priprema i oblikovanje, tisak, troškovi promidžbe i distribucije te troškovi konverzije tiskanih izdanja u ePub format. Najviše 30 % odobrenoga iznosa moglo se utrošiti na plaće stalno zaposlenih djelatnika nakladničke kuće (neizravni trošak).

U 2018. godini (za 2019.) i u 2019. godini (za 2020.) ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek promijenila je model pa je tako u uputama za prijavitelje navedeno da izdavači podnose samo jednu prijavu, a ona se može odnositi na 1 – 30 naslova. Na temelju te jedne prijave nakladniku se može dodijeliti najmanje 20.000, a najviše 500.000 kn. Dakle, više se potpora ne dodjeljuje za svaku knjigu pojedinačno, nego se vrjednuju nakladničke prijave u cjelini i odlučuje o iznosu potpore. Popis prihvatljivih izravnih i neizravnih troškova ostao je isti, samo je među izravne troškove u 2019. (za izdavanje knjiga u 2020.) uključen i trošak izrade audio knjige (honorari čitačima, zvučna obrada i sl.).

Rezultati bez obrazloženja

Kao i u Javnom pozivu za otkup knjiga, i u ovom se slučaju rezultati objavljuju samo na mrežnim stranicama Ministarstva kulture, tj. objavljuje se popis odobrenih i odbijenih programa s iznosima potpora. Zašto je kojoj knjizi, tj. kojemu izdavaču dodijeljena potpora, a drugomu nije, i kako je izgledalo bodovanje, ostaje nepoznato jer nema nikakva pisanoga obrazloženja.

Ako se ne zna koja je knjiga dobila potporu za izdavanje, ne zna se ni koja će biti objavljena

Budući da je izmijenjen način financiranja, teško je pratiti što se točno događa s dobivenim potporama, posebice onima većih izdavača koji prijavu podnose za veći broj naslova. Naime, prethodnih godina ugovori koji su potpisivani s nakladnicima odnosili su se na konkretne knjige i potpora je dodjeljivana kako bi sufinancirala izdavanje konkretnoga naslova, a u novim okolnostima dodjeljivanja potpora izdavačima ugovorna obveza nameće najmanji broj naslova koji su dužni objaviti uz tek eventualne specifikacije koje se mogu odnositi na pojedine naslove, kako navode u Ministarstvu kulture.

Sve ide na ruku najvećim izdavačima

U svemu je zanimljiva i uloga Kulturnoga vijeća i Stručnoga povjerenstva jer oni sad provode evaluaciju prijava, kako navode u Ministarstvu kulture, „prema sljedećim kriterijima: estetska vrijednost djela te relevantnost autora u prijavljenom nakladničkom projektu, profesionalnost prijavitelja te ispunjavanje prioriteta javnog poziva“. Vrijednosna ocjena cjelokupnoga projekta temelji se na evaluaciji svakoga pojedinačnoga prijavljenoga naslova, uvjeravaju nas u Ministarstvu kulture, no zanimljivo je sljedeće: „Osim vrednovanja novoprijavljenog programa posebna se pozornost poklanja ukupnom dosadašnjem radu nakladnika, izvršavanju obaveza i prema eventualnim financijerima, a naročito prema autorima i drugim suradnicima, kvaliteti i odjeku do sada objavljenih naslova kao i dijelu ukupnog godišnjeg nakladničkog programa koji se prijavljuje za financiranje. Ukupnost rada pojedinog nakladnika ne odnosi se samo na kvalitetu produkcije, nego i na promidžbene aktivnosti, odnosno osmišljavanje i provedbu aktivnosti kojima njihova izdanja dolaze do svojih čitatelja. Ubuduće se također planira valorizirati ukupnu produkciju pojedinog nakladnika kako bi se potpora Ministarstva kulture dugoročno učinila što učinkovitijom.“

Pitamo se što je u svemu s malim izdavačima, jer iz navoda je posve jasno da kriterije najlakše mogu ispuniti veliki izdavači, a za njih su ti kriteriji rastezljivi preko svake mjere.

II. ANALIZA PROGRAMA POTPORA ZA IZDAVANJE KNJIGA 2017. – 2020.

Koji izdavači dobivaju najveće potpore

U tekstu „Analiza programa otkupa knjiga koji provodi Ministarstvo kulture RH“ usredotočili smo se na izdavače i u tablicama prikazali kolike su bile njihove ukupne naknade u programu otkupa knjiga u 2017., 2018. i 2019. godini. Nismo se osvrtali na naslove koji su otkupljivani jer nam je bilo važno na primjerima potkrijepiti činjenicu da postoje povlašteni izdavači koji dobivaju najveći dio proračunskoga novca. To se može vidjeti i u potporama za izdavanje knjiga (zapravo, riječ je o istim izdavačima), a posebice je to neosporivo otkad je Ministarstvo i službeno uvelo da se potpore za izdavanje knjiga odnose na potpore izdavačima, a ne na potpore za izdavanje konkretnih naslova.

U nastavku su pregledi odobrenih potpora nakladnicima za izdavanje knjiga u 2017., 2018., 2019. i 2020. godini.

Potpora za izdavanje knjiga u 2017.

Izdavač Potpora
Fraktura d.o.o. 372.000,00 kn
Školska knjiga d.d. 340.000,00 kn
V.B.Z. d.o.o, Zagreb 221.000,00 kn
Zaklada "Čujem, vjerujem, vidim" 160.000,00 kn
Meandar media d.o.o. 152.000,00 kn
Vuković i Runjić, umjetnička organizacija 143.000,00 kn
Disput d.o.o. za izdavačku djelatnost 132.000,00 kn
Obrt za nakladništvo i posredništvo 'Sandorf' 127.000,00 kn
Hena com d.o.o. 124.000,00 kn
Naklada Ljevak d.o.o. 105.000,00 kn
TIM press Zagreb 85.000,00 kn
Društvo hrvatskih književnika 82.000,00 kn
Verbum nakladništvo i knjižarstvo d.o.o. 82.000,00 kn
Jesenski i Turk 77.000,00 kn
Leykam international d.o.o. 75.000,00 kn
Synopsis d.o.o. 70.000,00 kn
Hrvatsko društvo pisaca 69.500,00 kn
Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove 66.000,00 kn
Mala zvona d.o.o. 66.000,00 kn
Kašmir promet d.o.o. 60.000,00 kn
Litteris d.o.o. 60.000,00 kn
Naklada Fibra d.o.o. 57.000,00 kn
Matica hrvatska Zagreb 55.000,00 kn
Hangar 7 d.o.o. 54.000,00 kn
Arkzin d.o.o. 50.000,00 kn
ART 9 - Udruga za popularizaciju hrvatskog stripa 50.000,00 kn
Naklada OceanMore d.o.o. 49.000,00 kn
Ibis grafika d.o.o. 47.000,00 kn
AGM d.o.o. za izdavaštvo i usluge 45.000,00 kn
Glas Koncila 45.000,00 kn
Hrvatsko filološko društvo 45.000,00 kn
PROFIL KNJIGA d.o.o. 45.000,00 kn
Biakova d.o.o. 44.000,00 kn
Zagrebačka naklada d.o.o. 44.000,00 kn
Sipar d.o.o. 42.000,00 kn
Demetra d.o.o. 40.000,00 kn
Durieux d.o.o. 40.000,00 kn
Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade 40.000,00 kn
Naklada Semafora d.o.o. 40.000,00 kn
Srednja Europa 40.000,00 kn
Knjiga u centru 36.000,00 kn
Književni krug Split 35.000,00 kn
Fidipid d.o.o. 34.000,00 kn
ArTresor naklada 32.000,00 kn
Društvo hrvatskih književnika, Istarski ogranak 32.000,00 kn
Udruga za promicanje kulture i umjetnosti - Scarabeus Libris 32.000,00 kn
Akademija dramske umjetnosti 30.000,00 kn
CROMA Co. Za izdavaštvo, trgovinu i usluge d.o.o. 30.000,00 kn
DESPOT INFINITUS d.o.o. 30.000,00 kn
Edicije Božičević 30.000,00 kn
Evenio d.o.o. 30.000,00 kn
Funditus d.o.o. 30.000,00 kn
Hrvatska sveučilišna naklada 30.000,00 kn
Naklada Jurčić d.o.o. 30.000,00 kn
Naklada Pavičić d. o. o. 30.000,00 kn
Turistička zajednica Općine Lekenik 30.000,00 kn
Znanje d.o.o. 29.500,00 kn
DHK Podravsko-prigorski ogranak 29.000,00 kn
Hrvatski centar ITI 25.000,00 kn
IGUBUKA d.o.o. za izdavaštvo i audiovizualne djelatnosti 25.000,00 kn
Naklada Ceres d.o.o. 25.000,00 kn
Izdanja Antibarbarus d.o.o. 24.000,00 kn
Iris Illyrica obrt za intelektualne usluge 22.000,00 kn
Državni arhiv u Gospiću 20.000,00 kn
Hrvatski filmski savez 20.000,00 kn
Hrvatski restauratorski zavod 20.000,00 kn
Naklada Breza 20.000,00 kn
Narodna knjižnica i čitaonica Ivo Kozarčanin - Hrvatska Dubica 20.000,00 kn
NEBULA d.o.o. za izdavaštvo 20.000,00 kn
Udruga "Crtani romani šou" 20.000,00 kn
Aura d.o.o. 18.000,00 kn
SHURA publikacije Opatija 17.000,00 kn
Ognjište, nakladna zadruga 16.000,00 kn
DAF - Obrt za izdavanje knjiga 15.000,00 kn
Ex libris d.o.o., Rijeka 15.000,00 kn
Gradska knjižnica "Juraj Šišgorić" Šibenik 15.000,00 kn
Kreativni studio Zvrk 15.000,00 kn
Lumen izdavaštvo d.o.o. 15.000,00 kn
Muzej grada Koprivnice 15.000,00 kn
Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split 15.000,00 kn
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 15.000,00 kn
SPIRITOSO j.d.o.o. 15.000,00 kn
Spomen područje Jasenovac 15.000,00 kn
Studio TiM 15.000,00 kn
Udruga ljubitelja stripova "Stripos" 15.000,00 kn
Studio moderna d.o.o. 13.000,00 kn
Adamić d.o.o. 12.000,00 kn
Hrvatsko etnološko društvo 12.000,00 kn
Intensa Vita d.o.o. 12.000,00 kn
ACUMEN d.o.o. 10.000,00 kn
CEKAPE Centar za kreativno pisanje 10.000,00 kn
Društvo hrvatskih književnika - Ogranak u Rijeci, Rijeka 10.000,00 kn
Đakovački kulturni krug 10.000,00 kn
Golden marketing-Tehnička knjiga 10.000,00 kn
Gradski muzej Drniš 10.000,00 kn
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar 10.000,00 kn
KDBH Preporod 10.000,00 kn
Kruzak d.o.o. 10.000,00 kn
Muzej hvarske baštine 10.000,00 kn
Muzej suvremene umjetnosti 10.000,00 kn
Narodna knjižnica i čitaonica Murter 10.000,00 kn
Nikola Đuretić 10.000,00 kn
Ogranak Matice hrvatske u Bizovcu 10.000,00 kn
Ogranak Matice hrvatske u Zadru 10.000,00 kn
Savez udruga - Hrvatski sabor kulture 10.000,00 kn
Stajer graf 10.000,00 kn
Udruga "Repressija" 10.000,00 kn
Udruga Pasionska baština 10.000,00 kn
Udruga Žene u Domovinskom ratu 10.000,00 kn
Umjetnička organizacija !5 RUSA!, primjenjena likovna umjetnost 10.000,00 kn
Zagrebačka slavistička ?kola ? Hrvatski seminar za strane slaviste 10.000,00 kn
Naklada Lara 4.000,00 kn
UKUPNO

4.865.000,00 kn

 

Grafički prikaz udjela 15 izdavača koji su primili najveće potpore za izdavanje knjiga u 2017.

Izdavaci 2017

Potpora za izdavanje knjiga u 2018.

Izdavač Potpora
Fraktura d.o.o. 295.500,00 kn
V.B.Z. d.o.o, Zagreb 200.500,00 kn
Disput d.o.o. za izdavačku djelatnost 162.000,00 kn
Obrt za nakladništvo i posredništvo 'Sandorf' 157.500,00 kn
Hena com d.o.o. 155.000,00 kn
Mozaik knjiga d.o.o. 134.000,00 kn
Matica hrvatska Zagreb 107.000,00 kn
Naklada Ljevak d.o.o. 103.500,00 kn
Vuković i Runjić, umjetnička organizacija 100.000,00 kn
Zaklada "Čujem, vjerujem, vidim" 100.000,00 kn
Knjiga u centru 94.000,00 kn
Meandar media d.o.o. 94.000,00 kn
Društvo hrvatskih književnika 90.000,00 kn
Ibis grafika d.o.o. 82.000,00 kn
Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA 80.000,00 kn
Naklada OceanMore d.o.o. 74.000,00 kn
Jesenski i Turk 70.000,00 kn
Sipar d.o.o. 64.000,00 kn
Verbum nakladništvo i knjižarstvo d.o.o. 64.000,00 kn
Leykam international d.o.o. 63.000,00 kn
Udruga za promicanje kulture i umjetnosti - Scarabeus Libris 63.000,00 kn
AGM d.o.o. za izdavaštvo i usluge 62.000,00 kn
Hrvatsko društvo pisaca 62.000,00 kn
NAKLADA BOŠKOVIĆ vl. Zoran Bošković 62.000,00 kn
PROFIL KNJIGA d.o.o. 59.000,00 kn
Mala zvona d.o.o. 58.000,00 kn
Ex libris d.o.o., Rijeka 57.000,00 kn
Durieux d.o.o. 54.000,00 kn
Vedis d.o.o. 53.000,00 kn
TIM press Zagreb 51.000,00 kn
MIZANTROP 45.000,00 kn
Književni krug Split 44.000,00 kn
Studio moderna d.o.o. 42.000,00 kn
Vitez Rolando, d.o.o. 42.000,00 kn
Znanje d.o.o. 42.000,00 kn
Hrvatski Svjetski Kongres, Zagreb 40.000,00 kn
Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade 40.000,00 kn
Naklada Semafora d.o.o. 40.000,00 kn
Savez Roma u Republici Hrvatskoj KALI SARA 40.000,00 kn
Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove 39.000,00 kn
Zagrebačka naklada d.o.o. 35.500,00 kn
ART 9 - Udruga za popularizaciju hrvatskog stripa 34.000,00 kn
Glas Koncila 34.000,00 kn
IGUBUKA d.o.o. za izdavaštvo i audiovizualne djelatnosti 34.000,00 kn
Litteris d.o.o. 32.000,00 kn
Naklada Ceres d.o.o. 32.000,00 kn
Hrvatsko etnološko društvo 30.000,00 kn
Kršćanska sadašnjost d.o.o. 30.000,00 kn
Planet Zoe d.o.o. 29.000,00 kn
Edicije Božičević 27.000,00 kn
Hrvatsko filološko društvo 27.000,00 kn
Kulturno informativni centar 27.000,00 kn
Naklada Fibra d.o.o. 27.000,00 kn
NEBULA d.o.o. za izdavaštvo 27.000,00 kn
Školska knjiga d.d. 27.000,00 kn
Udruga Crtani romani "Šou" 25.000,00 kn
Dječja knjiga d.o.o. 24.000,00 kn
Hangar 7 d.o.o. 24.000,00 kn
Lector d.o.o. 24.000,00 kn
Naklada Lara 24.000,00 kn
Ogranak Matice hrvatske u Bizovcu 24.000,00 kn
Petikat umjetnička radionica 24.000,00 kn
Sretno srce j.d.o.o. 24.000,00 kn
Udruga "Bijeli val" 24.000,00 kn
Društvo hrvatskih književnika, Istarski ogranak 22.000,00 kn
Hrvatski centar ITI 22.000,00 kn
Iris Illyrica obrt za intelektualne usluge 22.000,00 kn
Izdanja Antibarbarus d.o.o. 22.000,00 kn
Kašmir promet d.o.o. 22.000,00 kn
Fidipid d.o.o. 20.000,00 kn
Jučer danas sutra Platforma za audiovizualna istraživanja 15.000,00 kn
Latina et graeca - institut za klasične jezike i antičku civilizaciju 15.000,00 kn
Privlačica d.o.o. 15.000,00 kn
ARTIKULACIJE 12.000,00 kn
Beletra d.o.o. 12.000,00 kn
Biakova d.o.o. 12.000,00 kn
CEKAPE Centar za kreativno pisanje 12.000,00 kn
Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić" 12.000,00 kn
Kadar 36 - Udruga fotografa 12.000,00 kn
Libricon d.o.o. 12.000,00 kn
Muzej suvremene umjetnosti 12.000,00 kn
Naklada Pavičić d. o. o. 12.000,00 kn
Ogranak Matice hrvatske Koprivnica 12.000,00 kn
Stripforum, udruga prijatelja stripa Zagreb 12.000,00 kn
Umjetnička organizacija Oaza 12.000,00 kn
Mate d.o.o. marketing tehnologija 11.500,00 kn
Aura d.o.o. 10.000,00 kn
DAF - Obrt za izdavanje knjiga 10.000,00 kn
Društvo hrvatskih književnika, Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski 10.000,00 kn
Đakovački kulturni krug 10.000,00 kn
Evenio d.o.o. 10.000,00 kn
Franjevački samostan sv. Nikole 10.000,00 kn
Hrvatski centar P.E.N.-a Zagreb 10.000,00 kn
Kajkavsko spravišče - Društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti 10.000,00 kn
Matica hrvatska Ogranak Đakovo 10.000,00 kn
Naklada Val d.o.o. Rijeka 10.000,00 kn
Nakladnička kuća Tonimir Varaždinske Toplice 10.000,00 kn
Naša djeca d.o.o. 10.000,00 kn
Nova stvarnost d.o.o. 10.000,00 kn
Ognjište, nakladna zadruga 10.000,00 kn
Ogranak Matice hrvatske Novalja 10.000,00 kn
Ogranak Matice hrvatske Sisak 10.000,00 kn
SHURA publikacije Opatija 10.000,00 kn
Spomen područje Jasenovac 10.000,00 kn
Stajer graf 10.000,00 kn
Synopsis d.o.o. 10.000,00 kn
UPI 2M Plus d.o.o. 10.000,00 kn
Bulaja naklada d.o.o. 7.000,00 kn
Opus Gradna j. d. o. o. 6.500,00 kn
Institut za etnologiju i folkloristiku 5.000,00 kn
UKUPNO 4.513.500,00 kn

Grafički prikaz udjela 15 izdavača koji su primili najveće potpore za izdavanje knjiga u 2018.

Potpore 2018

 Potpora za izdavanje knjiga u 2019.

Izdavač Potpora
Hena com d.o.o. 360.000,00 kn
Fraktura d.o.o. 325.000,00 kn
V.B.Z. d.o.o., Zagreb 315.000,00 kn
Disput d.o.o. za izdavačku djelatnost 300.000,00 kn
Naklada Fibra d.o.o. 300.000,00 kn
Naklada OceanMore d.o.o. 300.000,00 kn
Naklada Ljevak d.o.o. 280.000,00 kn
Obrt za nakladništvo i posredništvo 'Sandorf' 250.000,00 kn
Meandar media d.o.o. 220.000,00 kn
Mala zvona d.o.o. 200.000,00 kn
Matica hrvatska Zagreb 200.000,00 kn
Mozaik knjiga d.o.o. 200.000,00 kn
PROFIL KNJIGA d.o.o. 200.000,00 kn
Hrvatsko filološko društvo 190.000,00 kn
Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove 185.000,00 kn
Bookglobe - Strana knjižara d.o.o. 180.000,00 kn
Durieux d.o.o. 180.000,00 kn
Leykam international d.o.o. 180.000,00 kn
Knjiga u centru 160.000,00 kn
AGM d.o.o. za izdavaštvo i usluge 150.000,00 kn
Litteris d.o.o. 150.000,00 kn
Verbum nakladništvo i knjižarstvo d.o.o. 140.000,00 kn
Vuković i Runjić, umjetnička organizacija 140.000,00 kn
DAF - Obrt za izdavanje knjiga 130.130,00 kn
ArTresor naklada 130.000,00 kn
Naklada Semafora d.o.o. 128.000,00 kn
Hrvatsko društvo pisaca 100.000,00 kn
Kršćanska sadašnjost d. o. o. 100.000,00 kn
Udruga "Crtani romani "Šou" 100.000,00 kn
Zaklada "Čujem, vjerujem, vidim?" 100.000,00 kn
Ibis grafika d.o.o. 90.000,00 kn
Sipar d.o.o. 90.000,00 kn
Edicije Božičević 86.000,00 kn
IGUBUKA d.o.o. za izdavaštvo i audiovizualne djelatnosti 80.000,00 kn
Iris Illyrica obrt za intelektualne usluge 80.000,00 kn
MIZANTROP 80.000,00 kn
Studio moderna d.o.o. 80.000,00 kn
TIM press Zagreb 80.000,00 kn
Vedis d.o.o. 80.000,00 kn
Hrvatska sveučilišna naklada 75.000,00 kn
Jesenski i Turk 72.600,00 kn
Petikat umjetnička radionica 72.000,00 kn
Sretno Srce j.d.o.o. 70.000,00 kn
Evenio d.o.o. 50.000,00 kn
Glas Koncila 50.000,00 kn
Kulturbunt, umjetnička organizacija 50.000,00 kn
Novi Gordogan, udruga za kulturu 50.000,00 kn
Znanje d.o.o. 50.000,00 kn
NEBULA d.o.o. za izdavaštvo 45.000,00 kn
Latina et graeca -  institut za klasične jezike 40.000,00 kn
Planet Zoe d.o.o. 40.000,00 kn
Opus Gradna j. d. o. o. 38.000,00 kn
Druga priča 35.000,00 kn
Irma & Irma 35.000,00 kn
Libricon d.o.o. 35.000,00 kn
Biakova d.o.o. 30.000,00 kn
Bulaja naklada d.o.o. 30.000,00 kn
Ex libris d.o.o., Rijeka 30.000,00 kn
FIDIPID d.o.o. 30.000,00 kn
KNJI?EVNA UDRUGA KRUG KNJIGA 30.000,00 kn
Lector d.o.o. 30.000,00 kn
NAKLADA BOŠKOVIĆ vl. Zoran Bošković 30.000,00 kn
Naklada Val d.o.o. Rijeka 30.000,00 kn
Zagrebačka naklada d.o.o. 30.000,00 kn
Umjetnička organizacija Knjigohvat 25.000,00 kn
Leksikografski zavod Miroslav Krleža 21.000,00 kn
ACUMEN d.o.o. 20.000,00 kn
ART 9 - Udruga za popularizaciju hrvatskog stripa 20.000,00 kn
ARTIKULACIJE, umjetnička organizacija 20.000,00 kn
Đakovački kulturni krug 20.000,00 kn
HKZ-Hrvatsko slovo d.o.o. 20.000,00 kn
Hrvatski filmski savez 20.000,00 kn
Naklada Ceres d.o.o. 20.000,00 kn
Recider projekt d.o.o. 20.000,00 kn
Srednja Europa 20.000,00 kn
106 IZDAVAČA 0,00 kn
UKUPNO 7.942.730,00 kn

Grafički prikaz udjela 15 izdavača koji su primili najveće potpore za izdavanje knjiga u 2019.

Izdavaci 2019 graf

Potpora za izdavanje knjiga u 2020.

Izdavač Potpora
V.B.Z. d.o.o, Zagreb 350.000,00 kn
Fraktura d.o.o. 320.000,00 kn
Hena com d.o.o. 320.000,00 kn
Mala zvona d.o.o. 320.000,00 kn
Disput d.o.o. 300.000,00 kn
Sandorf, obrt za nakladništvo, posredništvo i trgovinu 300.000,00 kn
Naklada Fibra d.o.o. 250.000,00 kn
Naklada Ljevak d.o.o. 250.000,00 kn
Leykam international d.o.o. 210.000,00 kn
Ibis grafika d.o.o. 200.000,00 kn
KREATIVNA MREŽA 200.000,00 kn
Meandar media d.o.o. 200.000,00 kn
TIM press Zagreb 200.000,00 kn
Vuković i Runjić, umjetnička organizacija 200.000,00 kn
Knjiga u centru 190.000,00 kn
PROFIL KNJIGA d.o.o. 190.000,00 kn
Udruga "Crtani romani "Šou" 180.000,00 kn
Verbum d.o.o. 180.000,00 kn
Alfa d.d. 175.000,00 kn
Naklada OceanMore d.o.o. 160.000,00 kn
Bookglobe - Strana knjižara d.o.o. 150.000,00 kn
Litteris d.o.o. 150.000,00 kn
Matica hrvatska Zagreb 150.000,00 kn
Strip agent d.o.o. 150.000,00 kn
Durieux d.o.o. 135.000,00 kn
Petikat umjetnička radionica 133.000,00 kn
Zagrebačka naklada d.o.o. 130.000,00 kn
Društvo hrvatskih književnika 125.000,00 kn
Naklada Semafora d.o.o. 120.000,00 kn
Sipar d.o.o. 120.000,00 kn
IGUBUKA d.o.o. 110.000,00 kn
DAF - Obrt za izdavanje knjiga 108.829,00 kn
AGM d.o.o. za izdavaštvo i usluge 100.000,00 kn
ArTresor naklada d.o.o. 100.000,00 kn
Audio Store Transonica j.d.o.o. 100.000,00 kn
Zaklada "Čujem, vjerujem, vidim" 100.000,00 kn
Bijeli val 80.000,00 kn
Hrvatsko društvo pisaca 80.000,00 kn
Mozaik knjiga d.o.o 80.000,00 kn
Sretno Srce j.d.o.o. 80.000,00 kn
Znanje d.o.o. 78.000,00 kn
Evenio d.o.o. 75.000,00 kn
Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade 75.000,00 kn
Nadbiskupski duhovni stol - Glas Koncila 75.000,00 kn
Jesenski i Turk 70.000,00 kn
Latina et Graeca Institut za klasične jezike i antičku civilizaciju 70.000,00 kn
Mizantrop, obrt za izdavaštvo i usluge 65.000,00 kn
Srednja Europa 60.000,00 kn
Školska knjiga d.d. 60.000,00 kn
Umjetnička organizacija OAZA 60.000,00 kn
Vedis 55.000,00 kn
ART 9 50.000,00 kn
Društvo hrvatskih knjičevnika, Istarski ogranak 50.000,00 kn
Hrvatska dječja knjiga 50.000,00 kn
Kršćanska sadašnjost d.o.o. 50.000,00 kn
Lector d.o.o. 50.000,00 kn
Umjetnička organizacija "5 RUSA" 50.000,00 kn
Opus Gradna j.d.o.o. 40.000,00 kn
Planet Zoe d.o.o 40.000,00 kn
Edicije Božičević 35.000,00 kn
EXTRADE d.o.o. 30.000,00 kn
Fidipid d.o.o. 30.000,00 kn
GYMNASIUM d.o.o. 30.000,00 kn
Hrvatska sveučilišna naklada 30.000,00 kn
Ogranak Matice hrvatske u Zadru 30.000,00 kn
Poezija subotom 30.000,00 kn
STANEK D.O.O. 30.000,00 kn
ACUMEN d.o.o. 20.000,00 kn
Antipod, obrt za nakladništvo 20.000,00 kn
Biakova d.o.o. 20.000,00 kn
Ex libris d.o.o., Rijeka 20.000,00 kn
Hrvatski centar ITI 20.000,00 kn
Kreativni studio Zvrk 20.000,00 kn
Naklada Nika, obrt za usluge i trgovinu 20.000,00 kn
Ognjište, nakladna zadruga 20.000,00 kn
Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku 20.000,00 kn
Ogranak Matice hrvatske u Vinkovcima 20.000,00 kn
Vošicki j.d.o. 20.000,00 kn
69 IZDAVAČA 0,00 kn
UKUPNO 8.584.829,00 kn

Grafički prikaz udjela 15 izdavača koji su primili najveće potpore za izdavanje knjiga u 2020.

Graf knjige 2020

Zaključno

Nakon što smo objavili preglede odobrenih potpora nakladnicima u posljednje četiri godine, prvo što možemo iščitati jest to da doista postoje izdavači koji dobivaju iznimno visoke potpore Ministarstva kulture za izdavanje knjiga te da su to više-manje isti oni izdavači koje smo naveli u tekstu u kojem smo pisali o otkupu knjiga. Prva mjesta obvezno zauzimaju Fraktura d.o.o., V.B.Z. d.o.o., Hena com d.o.o., Disput d.o.o., Obrt za nakladništvo i posredništvo „Sandorf“, Naklada Ljevak d.o.o..., dakle komercijalni, privatni izdavači.

Drugo što možemo iščitati jest to da se broj izdavača koji dobivaju potporu u posljednje dvije godine smanjio (2017. – 112 izdavača, 2018. – 110 izdavača, 2019. – 75 izdavača, 2020. – 78 izdavača, a ukupna potpora za izdavanje knjiga istovremeno se povećala (2017. – 4.865.000,00 kn, 2018. – 4.513.500,00 kn, 2019. – 7.942.730,00 kn, 2020. – 8.584.829,00 kn). Dakle, ministričin govor o mjerama koje su predviđene kako bi pomogle što većemu broju izdavača, s obzirom na krizu koja je zatekla izdavaštvo, čime je opravdavala povećanje proračuna, zapravo nema uporište u stvarnosti jer su se pretvorile u mjeru pomoći samo određenoj (manjoj) skupini izdavača.

U pregledima za posljednje dvije godine naveli smo i broj izdavača kojima su prijave odbijene, tj. dobili su 0,00 kn. Takvih je u 2019. bilo ukupno 106, a u 2020. ukupno 69. Budući da izdavači podnose jednu prijavu, lakše je pratiti odbijene i prihvaćene prijave, tj. izdavače.

Iz svega proizlazi da je situacija slična kao kod naknada za otkup knjiga: s godinama se povećava ukupna potpora za izdavanje knjiga (zapravo u posljednje dvije godine doslovno potpora izdavačima), a istovremeno se smanjuje broj izdavača koji su obuhvaćeni tom potporom i posve očito najbolje prolaze najveći (privatni) izdavači. Pritom se odbija mnoštvo malih izdavača koji ne mogu zadovoljiti postavljene kriterije (među kojima se spominju i promidžbene aktivnosti s pomoću kojih bi izdanja došla do čitatelja), a upravo oni svojim radom obogaćuju hrvatsku kulturu i utječu na njezinu raznolikost i širinu jer proizvode djela koja možda nemaju komercijalnu vrijednost, ali imaju kulturnu vrijednost, što bi uostalom i trebalo podupirati Ministarstvo kulture, posebice ako – jednako kao i u javnim pozivima za otkup knjiga – naglašava da se ne će financirati objavljivanje komercijalnih izdanja.

(hkv)

Izvori:

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu (Rok: 4. 10. 2019.) 

Uvjeti natječaja s uputama za prijavitelje programa za potporu za izdavanje knjiga u 2020. godini

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu (Rok: 17. 9. 2018.) 

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu (Rok: 15. 9. 2017.) 

Upute za prijavitelje za potporu za izdavanje knjiga u 2018. godini

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu (Rok: 26. 8. 2016.)

Upute za prijavitelje za potporu za izdavanje knjiga u 2017. godini

Potpora izdavanja knjiga (pregled sa stanjem 5. 3. 2020.)

Potpora izdavanju knjiga u 2020. godini – odobreno  (pregled sa stanjem 20.3.2020.).pdf

Potpora izdavanja knjiga (pregled sa stanjem 21. 12. 2018.)

Potpora izdavanju knjiga u 2019. – odobreno

Potpora izdavanja knjiga (pregled sa stanjem 25. 9. 2018.)

Potpora izdavanja knjiga (pregled sa stanjem 12. 9. 2017.)

 

 

Sri, 24-04-2024, 23:40:20

Potpora

Svoju članarinu ili potporu za Portal HKV-a
možete uplatiti i skeniranjem koda.

Otvorite svoje mobilno bankarstvo i skenirajte kod. Unesite željeni novčani iznos. U opisu plaćanja navedite je li riječ o članarini ili donaciji za Portal HKV-a.

barkod hkv

Komentirajte

Zadnji komentari

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

AKT

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)91/728-7044

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2024 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.