Povodom druge obljetnice Rezolucije Vijeća Europe o Potrebi za međunarodnom osudom zločina totalitarnih komunističkih režima

 

Godine 2008. je osamnaesta obljetnica sloma jugoslavenskog totalitarnog komunističkog režima. Isto tako je i osamnaesta obljetnica ulaska hrvatskog društva u paradigmu građansko demokratskog upravljačkog sustava. Odnosno, može se reći da je hrvatsko društvo postalo punoljetno, što je posebno značajno u smislu odgovornosti za svoju sudbinu. Parlamentarna skupština Vijeća Europe, 2006. godine je donijela Rezoluciju 1481 kojom se odlučno, jasno i nedvosmisleno osuđuju zločini komunističkih režima. Nakon toga je i Hrvatski sabor – iskazujući privrženost «najvišim vrijednostima ustavnog poretka Republike Hrvatske i međunarodnog pravnog poretka» te «potvrđujući i osnažujući smisao i sadržaj Rezolucije 1481» - donio Deklaraciju o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnog komunističkog poretka u Hrvatskoj 1945. – 1990. godine.

Međutim - iako oba dokumenta izriču jasnu i odlučnu osudu zločina komunističkih režima te traže provođenje svekolikog distanciranja od tih zločina – u Hrvatskoj se vrše sustavne opstrukcije implementaciji Rezolucije i Deklaracije, te je stoga, kako navodi Rezolucija, «svijest javnosti o zločinima totalitarnih komunističkih režima jako slaba». Nositelji ovih opstrukcija u Hrvatskoj – s kojima se onemogućava distanciranje od zločinačke komunističke prošlosti - zasigurno su strukture koje su svoju moć iz komunističkog razdoblja prenijele u nove demokratske okolnosti.

Stoga, kao doprinos suočavanju hrvatskih građana s komunističkom prošlošću, u prilogu objavljujemo nekoliko prepoznatljivih odlomaka iz izvornih dokumenata, koji zorno svjedoče o zločinačkim temeljima sustava jugoslavenskog komunističkog režima. Na taj način će svatko od nas – prema osobnoj savjesti i odgovornosti - moći pojedinačno odlučiti namjerava li se poistovjećivati s vrijednostima, simbolima i nositeljima zločinačkog komunističkog režima. Nitko neće moći reći da nije znao.

Za koordinaciju građanske inicijative Krug za trg:
Josip Jurčević

Dokumenti:

1. «Drugovi i drugarice, (…) stvoriti takvo jedinstvo Partije kao što je naše, tako slavnu Partiju kao što je naša, rešiti tako nacionalno pitanje kao što smo ga mi rešili, stvoriti takvo narodno jedinstvo i bratstvo kao što smo ga mi stvorili u Jugoslaviji – može samo narod koga vodi tako prekaljena Partija kao što je naša, može samo Partija koja poznaje zakone društvenog razvitka i rukovodi se učenjem marksizma-lenjinizma.« (Josip Broz – TITO, Politički izveštaj na V. kongresu KPJ, 1948.)

2. «Prema tome,, mi moramo čuvati jedinstvo naše Partije od svih nasrtaja, jer je ono zalog pobede socijalizma u našoj zemlji. Danas ponovo preti našoj Partiji opasnost od raznih pritajenih antipartijskih elemenata koji su na poziv Informbiroa digli glave da ugroze jedinstvo Partije. (…) Prema tome, to nam nalaže da budemo nepomirljivi prema svim pokušajima razbijanja naše Partije (...) Zbog toga, drugovi i drugarice, budimo nemilosrdni prema svim skretanjima u našoj Partiji, čuvajmo njeno jedinstvo i čistoću, ovladajmo što više naukom marksizma-lenjinizma.» (Josip Broz – TITO, Politički izveštaj na V. kongresu KPJ, 1948.)

3. «Mi nastojimo da u sva naša dela unesemo duh te nauke, jer smo duboko uvereni da je to pravilno i jer se potvrđuje u praksi – da su principi te nauke, blagodareći genijalnim naučnim predviđanjima naših velikih učitelja, u punoj važnosti. I svako odstupanje od tih principa, bilo pod kakvim izgovorom, značilo bi revizionizam i izdaju ne samo radničke klase već i čitavog progresivnog čovečanstva.» (Josip Broz – TITO, Ekspoze u Narodnoj skupštini, 1950.)

4. «Još u toku oslobodilačke borbe mi smo uništili staru državnu mašinu (…) Taj revolucionarni posao mi smo izvršili dosledno, u duhu principa koje su postavili klasici marksizma, jer smo u punoj meri primenili njihovo učenje (…) Mi smo odmah posle proglašenja Republike i donošenja Ustava izvršili najvažniji historijski akt – položili smo temelje za likvidaciju eksploatacije čoveka po čoveku, uzeli smo sredstva za proizvodnju iz ruku privatnih kapitalista u državne ruke. Uzeli smo sve fabrike, rudnike i druga preduzeća, transportna sredstva na vodi i na suhu, krupne posede i trgovinu, hotele, sanatorije itd. To smo izvršili najtemeljitije, i danas kod nas nema više nijednog preduzeća i rudnika, ili kakve druge ustanove javnog karaktera koja bi bila u rukama stranog ili domaćeg kapitaliste.» (Josip Broz – TITO, Ekspoze u Narodnoj skupštini, 1950.)

5. «Kritikuju nas što nemamo zapadne demokratije, što nemamo višepartijski sistem, što kočimo privatnu inicijativu (…) Mi iz dana u dan objašnjavamo da je preobražaj našeg društvenog života revolucionaran, da revolucija ne trpi polovičnost, da je to što oni predlažu okretanje točka društvenog razvoja natrag, a ne napred i tako dalje, jednom rečju, mi hoćemo da izgradimo socijalizam a ne neki bastard društvenog socijalističkog uređenja.» (Josip Broz – TITO, Referat na VI. Kongresu KPJ, 1952.)

6. «Razume se da mi moramo što pre da potpuno uklonimo one elemente koji nisu stimulativno delovali na povećanje produktivnosti rada i koji još uvek smetaju da se stvaralačke sposobnosti i inicijativa radnika razviju do punih razmera.» (Josip Broz – TITO, Govor na I. kongresu radničkih saveta, 1957.)

7. «U početnoj fazi izgradnje naše nove društvene zajednice postojali su faktori koji su igrali negativnu ulogu i koji su bili velika kočnica našem razvoju. To su u prvom redu bili dosta jaki ostaci starog društvenog, kapitalističkog sistema (…) Protiv tih elemenata morala je postojati prinuda i nju su uspešno mogli da izvrše samo komunisti (…) Pored toga, mi smo nasledili vanredno veliku zaostalost (…) Sve je to zahtevalo čvrsto centralističko rukovođenje, da bi se postavili prvi temelji izgradnje socijalizma. I tu su komunisti odigrali presudnu ulogu rukovodioca i faktora prinude.» (Josip Broz – TITO, Referat na VII. Kongresu KPJ, 1958.)

8. «Latentno prisustvo neprijatelja socijalizma ne treba podcenjivati naročito zbog toga što sa strane, sa Zapada, protivnici naše socijalističke stvarnosti svim silama upinju da aktiviraju te unutrašnje neprijateljske elemente.» (Josip Broz – TITO, Referat na VII. Kongresu KPJ, 1958.)

9. «Postoje još uvek razni elementi, koji ne vole našu socijalističku zajednicu. Ti ostaci staroga nisu se preorjentisali i prevaspitali. Oni samo čekaju i kad god je neka prilika, ubacuju se i siju nevericu (…) Još uvek ima ljudi u pojedinim republikama koji misle da će ipak doći dan kada ćemo se mi odvojiti jedan od drugoga (…) Ali ti ljudi su toliko malobrojni da neće imati nikakvog značaja ako budemo budno pratili njihov rad i onemogućavali njihove pokušaje na licu mesta.» (Josip Broz – TITO, Govor pitomcima i oficirima u Bileći, 1966.)

10. «Dogovorene su i utvrđene političke i idejne mere koje bi trebalo preduzeti u oblasti sredstava informisanja (…) Postavlja se kao neodložan zadatak da se održe sastanci svih komunista u štampi, na radiju i televiziji i svih odgovornih političkih i društvenih organa radi preduzimanja energičnih mera da se onemogući destruktivno pisanje, odstrane sa rukovodećih mesta svi oni koji ne prihvataju kurs Saveza komunista Jugoslavije, da se onemogući pisanje koje je suprotno politici Saveza komunista Jugoslavije.» (Josip Broz – TITO, Poruka Predsednika SKJ i Izvršnog biroa Predsedništva SKJ organizacijama i članovima SKJ, 1972.)

11. «Drugovi! Borci, komandiri, komandanti i politički komesari! (…) Još silnije uništavajmo okupatore, ustaše i četnike! Još silnije uništavajte željeznice, tvornice, rudnike, mostove i živu silu neprijatelja … Da živi 25-godišnjica Velike oktobarske socijalističke revolucije! Da živi Sovjetski Savez! Da živi drug Staljin, veliki organizator borbe i pobjede nad fašističkim osvajačima! Da živi herojska Crvena Armija! Da živi Narodno-oslobodilačka partizanska i dobrovoljačka vojska Jugoslavije!» (Josip Broz – TITO, Dnevna zapovjest, 1942.)

12. «Ima još neprijatelja i unutar naše zemlje. Dozvolite mi reći: bilo bi neobično da ih nema. Bilo bi to nekakvo čudo, veliko čudo – da ih nema. Ali, mi njima dovikujemo; sad su nova vremena, sad smo mi gospodari na svome i svaki onaj koji vas posluša i koji pođe vašim stopama i za vašim naređenjima - bit će pregažen kao crv!» (Josip Broz –TITO, Govor na proslavi 27. marta, 1945.)

13. «Kontrarevolucionarne tendencije moraju se sprečavati revolucionarnim dejstvom. To važi za sve sredine kod nas. To važi i za naše sudstvo i tužilaštvo. Oni se često drže paragrafa kao «pijan plota». Takvi nam otežavaju da mi raščišćavamo stvari i onemogućujemo antisocijalističke elemente.» (Josip Broz –TITO, Završna reč na XXI. sednici Predsedništva SKJ, 1971.)

14. «Za zaštitu našeg socijalističkog razvitka od svih mogućih nasrtaja mi moramo upotrebiti sva sredstva (…) Mi, komunisti, moramo biti svi jednoga gledišta i u tom pitanju (…) A oni, koji ne mogu podnositi takav način delovanja protiv kontrarevolucionara i drugih neprijateljskih elemenata – nisu za Savez komunista i neka idu van.» (Josip Broz – TITO, Završna reč na XXI. sednici Predsedništva SKJ, 1971.)

15. «Sada bih nešto rekao o tome šta bi, po mome mišljenju, trebalo da preduzmu drugovi u Hrvatskoj (…) Ja mislim da odmah treba da idete u akciju protiv onih koji su najglasniji, koji vama najviše štete i koji su već odavno zaslužili da budu ne samo izolirani, već i potpuno onemogućeni.» (Josip Broz – TITO, Završna reč na XXI. sednici Predsedništva SKJ, 1971.)

16. «Crvena je krvca što kipi u nama;
Crvena je munja što oblak prolama;
Crveno je nebo kad se zorom smije,
Crven nam je barjak što se gordo vije;
Crvena je mržnja u našim grudima,
Pa i gnjev je crven što nas obuzima
O Tirani, čujte – ne treba vam kriti –
I Osveta naša – crvena će biti! «
(Kosta Abrašević)

17. «Na juriš
Za psima
Sa svetim natpisom
"Gott mit uns" "Bog je s nama"
Na pojasima.
Koljimo i njih
I boga mu krvnika!»
(Štefo Pulišelić)

18. «Trujte bunare iz kojih piju vodu, palite kuće gde stanuju, dižite u zrak njihove magazine. Svaki ubijeni neprijatelj, svaka kap krvi neprijatelja približava dan oslobođenja. Nemajte milosti prema tlačiteljima. Ubijajte gde god stignete.» («Lički partizan», partizanske novine, 1942.)

19. «Ne prevaspitavajte ih, ne trošite uzalud vreme, ne nadmudrujte se s njima. Oni znaju što čine! Ubijte ih kao pse, kako su i zaslužili … Napadajte ih što žešće munjevitim iznenadnim naletima, istrebljujte ih bez milosti, neka im se ledi krv u žilama od smelog, partizanskog udara!» («Borba», novine jugoslavenskih komunista, 1943.)

20. «Drugovi i drugarice, i kazat ću momci i djevojke (…) Vi znate, moramo se ugledati u komuniste u Rusiji. I oni su ispočetka puno diskutirali, a sada oni rade, oni lupaju, a mi se moramo kaniti naših «hrvatskih govorancija» i jednaput za uvijek nešto raskomadati, rastepsti da osiguramo nešto novo. (…) Govorim kao Hrvat. Vi, junački komunisti borite se i radite sada po komunističkim metodama.» (Vladimir Nazor, Govor u Slunju, 1943.)

21. «Mi hoćemo da se naša deca odgajaju u pravom duhu narodno oslobodilačke borbe, da se nauče mrziti neprijatelja i sve njegove sluge, isto onako, kako ih mrzimo mi stariji.» («Primorka», partizanske novine, 1944.)

22. «Mrzimo vas!
Mrzimo vas, hulje,
Mrzimo, krvnici,
Vi, pljačkaške rulje!
U majčinoj klici
Kunu vašu djecu
Utrobe svih žena.
Naše ljute guje
Kroz kosti će vam gmizat,
Pobješnjele kuje
Crijeva će vam lizat
Muhe zukavice i smrdljivi crvi
Osvetu će množit
U crnoj vam krvi
Srcem bismo jeli
Pogano vam meso
Na lešine sjeli
I kliktali bijesno
Smrdežima vašim punili bi pluća
Za pobjede nove, nova nadahnuća.
(I. G. Kovačić)

{mxc}

Sri, 28-10-2020, 18:35:25

Komentirajte

Zadnji komentari

Kolumne

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

1 klik na Facebooku za hkv.hr

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)91/728-7044

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2020 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.