Stipe Kutlesa hkv.jpgProf. dr. sc. Stipe Kutleša hrvatski je filozof i fizičar. Član je Upravnog odbora Hrvatskoga kulturnog vijeća i autor brojnih priloga na Portalu HKV-a.

1. Životopis

Rođen je 1955. u Duvnu (Tomislavgradu), BiH.

1.1. Obrazovanje:

1962. - 1968. osnovna škola u Duvnu
1968. - 1970. nastavak osnovne škole u Zagrebu
1770 - 1974. VI. gimnazija u Zagrebu
1974 - 1979. studij filozofije i povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1979. diploma: profesor filozofije i povijesti
1974. - 1982. studij fizike (inženjerski smjer) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1982. diploma: diplomirani inženjer fizike (PMF u Zagrebu)
1986. diploma: magistar društveno-humanističkih znanosti, područje povijesne znanosti iz povijesti fizike (Filozofski fakultet u Zagrebu)
1993. diploma: doktor društvenih, humanističkih i teoloških znanosti iz područja filozofije (doktorat: Prirodnofilozofijski pojmovi Ruđera Boškovića, Sveučilište u Zagrebu)

1.2. Radno iskustvo:

1984. - 2002. Zavod za povijest i filozofiju znanosti, Odsjek za povijest prirodnih i matematičkih znanosti, HAZU, Zagreb
2002. - Institut za filozofiju, Zagreb

1.3. Napredovanja u zvanju i radnom mjestu:

1997. znanstveno zvanje znanstveni suradnik
2001. znanstveno-nastavno zvanje docent
2003. znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik
2003. znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik
2007. znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor
2010. znanstveno zvanje znanstveni savjetnik
2011. znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik – prvi izbor
2013. znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor
2016. znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik – reizbor
2019. znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
2019. znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

1.4. Nastavna djelatnost (vanjski suradnik):

1993. - 2017. Hrvatski studiji (Filozofija znanosti, Spoznajna teorija, Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi, Povijest hrvatske filozofije i nekoliko izbornih kolegija)
1993./1994. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Povijest fizike)
1994. - 2019. Fakultet filozofije i religijskih znanosti (prije Filozofski fakultet Družbe Isusove) (Filozofija znanosti i nekoliko izbornih kolegija)
1996. - .1998. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Metodologija znanstvenog rada)
2006. - .2019. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Institut za teološku kulturu laika) (Filozofija, znanost, religija)
2006. - .2019. Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru (Logika – preddiplomski studij) i nekoliko predmeta – doktorski studij)
2015. - Hrvatsko katoličko sveučilište (Povijest znanosti i tehnologije)

1.5. Mentorstva:

Završni i diplomski radovi (više od 20), magistarski radovi (4) i doktorski radovi (5) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskom fakultetu DI (FFRZ), Hrvatskim studijima, Katoličkom bogoslovnom fakultetu – ITK, na PMF-u u Zagrebu, Sveučilištu u Mostaru:

1.6. Sudjelovanje u znanstvenim projektima i vođenje znanstvenih projekata:

Povijest prirodnih i matematičkih znanosti u Hrvata (suradnik; projektno razdoblje: 1991-1996).
Povijest prirodnih i matematičkih znanosti u Hrvata (suradnik; projektno razdoblje: 1996-2002).
Filozofski i humanistički aspekti znanosti (suradnik: projektno razdoblje: 2002-2006).
Metafizičko utemeljenje znanosti i njezino osamostaljivanje od metafizike (voditelj; projektno razdoblje: 2007- 2013).
Povijest hrvatske filozofije (interni projekt Instituta za filozofiju, od 2019)

1.7. Usavršavanje na inozemnim znanstvenim ustanovama:

1999. (kolovoz - studeni), Institute for Advanced Studies, Edinburgh

1.8. Izlaganja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima (izbor, nakon 2003. god.):

više od pedeset izlaganja

1.9. Organizacija znanstvenih skupova

1. Dani Frane Petrića, Cres (oko 10 godišnjih skupova)
2. Međunarodni znanstveni skupovi u Sarajevu u organizaciji Odjela za filozofiju Matice hrvatske (2003 – 2006).
3. Filozofija Ruđera Josipa Boškovića, Zagreb (2011).
4. Filozofijsko djelo Franje pl. Markovića (2014).

1.10. Članstvo u uredništvima ili u uredničkim savjetima u časopisima:

Član uredništva:
Filozofska istraživanja, Synthesis philosophica, biblioteke Filozofska istraživanja (1995-2004), Croatian Journal of Philosophy (2001-04, 2013 - ) Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine (2013 - ), Kroatologija (2010-16), Kolo (2018 - ), Mostariensia (2014 - )

Član savjeta:
Croatian Journal of Philosophy (2005- 2012), Prolegomena (2002-2007), Metodički ogledi, Hrvatska misao (od 2007), Nova prisutnost (od 2009), Studia lexicographica (2007 - )

1.11. Dužnosti u znanstvenim ustanovama ili udrugama:

1. ravnatelj Instituta za filozofiju (2002-2006)
2. pročelnik Odjela za filozofiju Matice hrvatske (2000. - 2003, 2014. - 2018), član Glavnog odbora MH (2014. - )
3. član Upravnog odbora Hrvatskoga kulturnog vijeća (2018. - )

1.12. Povjerenstva u radnim tijelima Instituta i znanstvene zajednice u cjelini:

1. član više povjerenstava za izbor u znanstvena zvanja i radna mjesta na Institutu za filozofiju
2. član Upravnog vijeća Instituta za filozofiju
3. član Područnog vijeća za humanističke znanosti pri Ministarstvu znanosti RH

1.13. Stručna suradnja:

Leksikografski zavod “Miroslav Krleža” (Hrvatski biografski leksikon, Hrvatska enciklopedija, Filozofski leksikon – glavni urednik), Matica hrvatska (pročelnik Odjela za filozofiju MH u dva mandata), Proleksis (vanjski suradnik), Tehnički muzej (izložba i predavanja), Studijska grupa Znanost i duhovnost i dr.

1.14. Članstva u udrugama:

Udruga za promicanje filozofije, Odjel za filozofiju Matice hrvatske, Odjel za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske, Hrvatsko prirodoslovno društvo, Hrvatsko fizikalno društvo, Hrvatsko filozofsko društvo, Hrvatsko kulturno vijeće (HKV).

1.15. Nagrade

Plaketa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru za znanstveno djelo Filozofski leksikon, 20. svibnja 2016.
Plaketa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru za nastavno-stručni rad i osobit doprinos promociji Fakulteta, 20. svibnja 2016.

2. Popis radova

2.1. Knjige:

2.1.1. Autorske knjige:

1. Prirodnofilozofijski pojmovi Ruđera Boškovića, Biblioteka Filozofskih istraživanja, Zagreb, 1994, 357 str.
2. Ruđer Josip Bošković, Tehnički muzej, Zagreb 2011, 173 str.
3. Filozofija Ruđera Boškovića, KruZak, Zagreb 2012, 211. str.
4. Iz povijesti hrvatske filozofije i znanosti, Matica hrvatska, Zagreb 2013, 224 str.
5. Hrvatski velikan Ruđer Bošković, Privlačica d.o.o. Vinkovci, 2017, 88 str.

2.1.2. Uredništva knjiga (zbornici, leksikoni):

1. Filozofija i filodoksija, Zbornik radova sa znanstvenog skupa, Zagreb, 19-20. prosinca 2002., Institut za filozofiju, Zagreb, 2004. (ur. Mihaela Girardi-Karšulin, Stipe Kutleša).
2. Filozofija i znanost(i), Zbornik radova sa simpozija održanog u Sarajevu 26-28. travnja 2004, Filozofsko društvo Theoria, Sarajevo/Matica hrvatska – Odjel za filozofiju, Zagreb, Sarajevo-Zagreb, 2006 (ur. S. Arnautović, S. Kutleša).
3. Anthony O'Hear, Uvod u filozofiju znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, Biblioteka filozofija, sv. 4, Zagreb 2007 (urednik Stipe Kutleša)
4. Filozofski leksikon (glavni urednik Stipe Kutleša), Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, Zagreb 2012.
5. Filozofija Ruđera Josipa Boškovića (ur. Nikola Stanković, Stipe Kutleša, Ivan Šestak), Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija održanog4. studenoga 2011. na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, Zagreb 2014.
6. Edo Pivčević, Filozofski eseji (Uredio i uvod napisao Stipe Kutleša), Breza, Zagreb 2016, Uvod, str. 9-26.
7. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa „Filozofijsko djelo Franje pl. Markovića“, Matica hrvatska, Zagreb 2016.
8. Norman Malcom: Wittgenstein s religioznog stajališta?. KruZak, Zagreb 2017.

2.1.3. Priređene knjige:

1. Ruđer Josip Bošković, Pomrčine Sunca i Mjeseca, Stoljeća hrvatske književnosti, Matica hrvatska, Zagreb 2012, 757 str.
2. Ruđer Josip Bošković, Pisma, pjesme i rasprave, Stoljeća hrvatske književnosti, Matica hrvatska, Zagreb 2013 (Prir. Stipe Kutleša, ur. Ante Stamać), 1035. str.
Predgovor, str. 13-61; Ljetopis Ruđera Josipa Boškovića, str. 63-73; Bibliografija izdanja djela Ruđera Josipa Boškovića, str. 75-95; Važnija literatura o Ruđeru Josipu Boškoviću, str. 95-129; Tekstološka napomena (suautorica Nataša Debogović), str. 963-968; Tumač imena i izraza (suautorica Morana Kovač), str. 9691002; Rječnik, str. 1003-1009; Kazalo pojmova, str. 1021-1035), u: Ruđer Josip Bošković, Pisma, pjesme i rasprave, (Priredio Stipe Kutleša, ur. Ante Stamać), Stoljeća hrvatske književnosti, Matica hrvatska, Zagreb 2012.

 2.1.4. Prijevodi knjiga:

1. Heisenberg, Werner, Fizika i filozofija, KruZak, Zagreb, 1997 (s pogovorom, str. 167-178).
2. Sardar, Ziauddin, Ravetz, Jerry, Van Loon, Boris, Matematika za početnike, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2002.

2.2. Radovi u časopisima, zbornicima i knjigama:

više od 70 znanstvenih radova, nekoliko stotina stručnih radova, prikaza i leksikografskih natuknica

Ostalo

Stipe Kutleša autor je brojnih radova na Portalu HKV-a, a redovito sudjeluje i u HKV-ovoj rubrici Naše teme/Pitali smo.

Ostale poveznice

S. Kutleša - Wikipedija

S. Kutleša - Hrvatska enciklopedija

S. Kutleša - Katalog Knjižnica grada Zagreba

S. Kutleša - Institut za filozofiju

S. Kutleša: O knjizi Mile Pešorde "Sloboda, mir meju nami – Eurogledi", Portal HKV-a, 22. siječnja 2020.

S. Kutleša: Dok je „Hod za život“ hodao i slavio život na drugom mjestu su neki drugi slavili smrt, Portal HKV-a, 30. svibnja 2019.

S. Kutleša: Rodna ideologija, koju uvodi IK, dosad je najopasnija svjetska ideologija, Portal HKV-a, 9. travnja 2018.

D. Dijanović, Razgovor s prof. dr. sc. Stipom Kutlešom, Časopis Obnova, Vol 9, No 1, 2017.

Prof. dr. sc. Stipe Kutleša: U Hrvatskoj vlada četničko-jugoslavenski, a ne hrvatski i ustaški fašizam, Portal HKV-a, 13.prosinca 2016.

D. Dijanović, Razgovor s prof. dr. sc. Stipom Kutlešom, Portal HKV-a, 31. ožujka 2014.

 

Pon, 20-05-2024, 04:17:37

Potpora

Svoju članarinu ili potporu za Portal HKV-a
možete uplatiti i skeniranjem koda.

Otvorite svoje mobilno bankarstvo i skenirajte kod. Unesite željeni novčani iznos. U opisu plaćanja navedite je li riječ o članarini ili donaciji za Portal HKV-a.

barkod hkv

Komentirajte

Zadnji komentari

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

AKT

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)91/728-7044

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2024 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.