Opet prevare i manipulacije u vezi s izvanrednom izbornom Skupštinom Matice hrvatske

Dana 30. travnja 2020., na obljetnicu važnog događaja iz hrvatske povijesti kojega se vodstvo Matice hrvatske nije ni sjetilo (30. travnja 1671. godine u Bečkom Novom Mjestu za Hrvatsku su život dali Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan), upućena je obavijest predsjednika MH Stipe Botice predsjednicima ogranaka, pročelnicima odjela, članovima upravnih tijela MH o tome da su se, navodno, stekli uvjeti za sazivanje izvanredne MHizborne Skupštine Matice hrvatske. Ako se prisjetimo tijeka događaja u MH u razdoblju tzv. korona-krize i malo prije nje, o čemu su pisali i mediji, onda se ne mogu ne uočiti neke, blago rečeno, sumnjive stvari. Pođimo redom.

Predsjednik MH je 19. prosinca 2019. Glavnom odboru MH uputio „Prijedlog za sazivanje izvanredne izborne skupštine Matice hrvatske“. A trebalo je biti obrnuto tj. da Glavni odbor u skladu sa čl. 60. Pravila MH (Pravila su statut MH) uputi predsjedniku zahtjev za sazivanjem izvanredne sjednice Glavne skupštine. Naime, predsjednik MH ne može sazvati izvanrednu skupštinu na svoj vlastiti prijedlog.

Nakon što nije u dva navrata uspio ostvariti svoju namjeru da sazove izvanredno zasjedanje Glavne skupštine MH, jer nije skupio dovoljan tročetvrtinski (3/4) broj glasova u Glavnom odboru MH (19 od 25 glasova), predsjednik MH je 12. ožujka uputio svoj „Poziv na sazivanje izvanredne izborne skupštine predsjednicima ogranaka Matice hrvatske, članovima Glavnoga odbora, Časnoga suda i Nadzornoga odbora Matice hrvatske“, tj. onima koji prema čl. 60. Pravila MH mogu inicirati sazivanje izvanredne sjednice Glavne skupštine. Članak 60. Pravila MH kaže:

„Izvanredno zasjedanje Glavne skupštine saziva predsjednik Matice hrvatske kada:

- to zatraži Glavni odbor obrazloženom odlukom za koju je glasovalo najmanje tri četvrtine od ukupnog broja članova Glavnog odbora;

- to obrazloženim prijedlogom zatraži najmanje trećina od ukupnog broja predsjednika
ogranaka i odbornika te uputi pisani zahtjev Glavnom odboru;

- to obrazloženim prijedlogom zatraži najmanje petina članova Matice hrvatske te uputi pisani zahtjev Glavnom odboru.“

Jasno je iz ovoga članka Pravila MH da je predsjednik izvršitelj volje u sva tri slučaja, a ne onaj koji odlučuje o sazivanju izvanredne sjednice Glavne skupštine (njegova je dužnost provesti naloge ako se ti slučajevi dogode). Međutim, predsjednik MH, u skladu sa svojim gotovo dvogodišnjim ponašanjem u MH, to nije poštovao nego je samovoljno i 19. prosinca 2019. i 12. ožujka 2020. poslao „Poziv na sazivanje Izvanredne izborne skupštine“ čime je prekršio čl. 60. Pravila MH, a i druge članke koji govore o demokratskom načinu vođenja Matice hrvatske te pozitivne propise RH, prije svega Zakon o udrugama pod koji podpada i MH. U drugom pozivu Botica kaže:

„Aktiviram stoga drugu mogućnost koju predviđaju naša Pravila (čl. 60) po kojoj „Izvanredno zasjedanje Glavne skupštine saziva predsjednik“, ako „to obrazloženim prijedlogom zatraži najmanje trećina od ukupnog broja predsjednika ogranaka i odbornika“. Obraćam se čelnicima svih ogranaka i članovima upravnih tijela da preuzmu MHinicijativu i predlože mi sazivanje Izvanredne izborne skupštine za sva upravna tijela Matice hrvatske. Potpuno sam uvjeren da je takva Izvanredna izborna skupština nužnost“.

Predsjednik MH opet pravi istu pogrešku kao i prije zanemarujući činjenicu da nije on taj koji traži izvanrednu skupštinu nego to drugi od njega mogu tražiti, ovaj puta ne više Glavni odbor nego predsjednici ogranaka i odbornici MH i to „obrazloženim prijedlogom“ koji se dostavlja Glavnom odboru. Glavni odbor MH do sada takav obrazloženi prijedlog nije dobio. Predsjednik, istina, može, kao i svaki drugi član MH, potaknuti druge da nešto učine za dobrobit MH, ali to moraju učiniti oni, a ne predsjednik u njihovo ime. Predsjednici ogranaka ni odbornici MH ni na koji način nisu donijeli zajedničku odluku o sazivanju izvanredne sjednice Glavne skupštine MH, tj. nisu imali nikakav zajednički prijedlog s tim u vezi. Ali ga je zato imao predsjednik MH Botica koji je sam sastavio tekst (opet bez obrazloženja) da ga oni kao pojedinci potpišu kao da je to njihov zajednički prijedlog. A nije njihov nego predsjednikov. Tako ih je predsjednik podcijenio kao nesposobne da sami sastave tekst i da sami poduzmu korake za koje smatraju da su dobri za Maticu hrvatsku kao ustanovu. Točnije, oni su se sami dali podcijeniti i instrumentalizirati. Neki su se iz raznih razloga poslušnosti i raznih obećanja, a neki najvjerojatnije iz nedovoljne informiranosti, odazvali Botičinu pozivu čime su dokazali nesposobnost vlastitog mišljenja i djelovanja.

Botičin tekst Poziva za izvanrednu skupštinu glasi: „Zbog otežanih okolnosti u djelovanju upravnih tijela Matice hrvatske koje mogu dovesti u pitanje ostvarivanje programa, ciljeva i zadaća Središnjice i ogranaka MH propisanih Pravilima MH predlažem održavanje Izvanredne izborne skupštine Matice hrvatske.“

U čemu se sastoje „otežane okolnosti u djelovanju upravnih tijela Matice hrvatske“? Po čemu se dovodi „u pitanje MHostvarivanje programa, ciljeva i zadaća Središnjice i ogranaka“? Obrazloženje tih stvari bilo bi nužno da se pozvanici mogu savjesno i informirano odlučiti o izjašnjavanju. To bi bila neka vrsta obrazloženja koja nedostaje, a nužna je.

Znakovita je tu riječ „predlažem“, dakle u jednini umjesto da bude u množini „predlažemo“ jer se pretpostavlja da oni od kojih se traži lojalnost sami iznesu svoje prijedloge. Ili je to možda ostatak očaranosti uzorima totalitarnih vođa iz bliže prošlosti i sadašnjosti?

Predsjednik MH dalje kaže: „Koristim sada tu mogućnost i ljubazno molim da u roku od 15 dana, ako ste za to, kao odgovor na moj poziv dostavite potpisan prijedlog“, a to znači „molimo da ispunjen i potpisan obrazac dostavite u roku od 15 dana, odnosno do 27. ožujka 2020. godine: 1) na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili 2) poštom na adresu Matica hrvatska, Ulica Matice hrvatske 2, 10 000 Zagreb. Umjesto da zamoli pozvanike da sami daju svoj prijedlog (ako ga imaju) predsjednik im servira svoj tekst od nekoliko rečenica da ga oni potpišu.

Rečeno jasno da jasnije ne može biti. A to znači još i sljedeće: Potpisani prijedlozi su trebali stići u MH najkasnije do 27. ožujka, a nakon toga datuma teče rok od trideset (30) dana do sazivanje izvanredne skupštine, a to je moralo biti 27. travnja 2020. Predsjednik obećava svojim matičarskim autoritetom: „Nakon prikupljenih mišljenja, Matica će hrvatska poštivati daljnju propisanu proceduru, kako navode naša Pravila“. A u Pravilima MH (čl. 60.) dalje stoji: „Ako Upitnikpredsjednik Matice hrvatske u roku od trideset dana ne sazove izvanrednu skupštinu, skupštinu će sazvati predlagači.“ No rok od 30 dana već je prošao, a izvanrednu skupštinu MH nije sazvao ni predsjednik ni predlagač.

Izvanredna skupština nije sazvana do 27. travnja 2020. zbog poznate tzv. izvanredne situacije u Hrvatskoj (a i u dijelu svijeta). Botica je uzeo više od mjesec dana pauze (od 27. ožujka do 30. travnja) i nije reagirao. Znače li išta rokovi predsjedniku i onim „matičarima“ koji su se izjašnjavali? Korona virus i izvanredna situacija nije, i ne može biti, nikakvo opravdanje da predsjednik nije odmah nakon 27. ožujka obavijestio one koje je molio da se izjasne, tj. sve one kojima je poslao poziv. A ni njima nije bila zapreka da se izjasne na vrijeme. Naime, internet veza je savršeno dobro funkcionirala i za vrijeme COVID-19 i još uvijek funkcionira (putem elektroničkih medija održavaju se sastanci, sklapaju poslovi i sl.). Tek dana 30. travnja (33 dana nakon roka za izjašnjavanje) predsjednik MH šalje dvije obavijesti (naravno putem internet veze), jednu članovima Glavnog odbora, a drugu ograncima, odjelima i upravnim tijelima Matice hrvatske u kojima ih izvješćuje „da je na moj poziv od 27. ožujka 2020. više od trećine predsjednika ogranaka i odbornika MH u skladu s čl. 60. Pravila MH podnijelo prijedlog za sazivanje izvanredne skupštine MH“ i „priopćujem samo da se za skupštinu očitovao dovoljan broj ogranaka i članova upravnih tijela te bi, po toj odredbi, predsjednik trebao pokrenuti daljnji tijek procedure u roku od trideset dana.“

Međutim, da ne bude zabune, posve je neistinita predsjednikova izjava o pozivu od 27. ožujka 2020. jer takav poziv uopće ne postoji, on je izmišljotina; postoji poziv od 12. ožujka s rokom izjašnjavanja do 27. ožujka. Predsjednik Botica dalje kaže: „U skladu s izvanrednim mjerama zbog pandemije i oštećenja zgrade, skupština se odgađa. To će biti kad se za to stvore povoljni uvjeti, o čemu ćete biti pravodobno obaviješteni.“ Izvanredne razloge nemogućnosti sazivanja izvanredne Skupštine MH ne treba nikome normalnome dodatno pojašnjavati. To je posve prihvatljivo zbog opće krizne situacije i nemogućnosti sastajanja. No, to je manji problem, ako je uopće problem. Pravi problem je u nečemu drugome: u dezinformacijama članstvu MH i javnosti te manipuliranju njima.

Prvo, ne zna se točan broj ogranaka pa se prema tome ne može utvrditi ni trećina od nepoznatog broja. Naime, dana 12. ožujka, kada je poziv za izjašnjavanje za izvanrednu skupštinu poslan, predsjednik ni nitko iz užeg vodstva MH nije znao koliko MH ima ogranaka. Zato u pozivu nema podatka o broju od 123 ogranka MH. Tek je kasnije „utvrđeno“ da je broj „aktivnih“ ogranaka MH 123. Zašto poziv za izjašnjavanje nije upućen samo onima koji imaju pravo izjašnjavanja tj. na 151 adresu (123 ogranka i 28 odbornika) nego na upućen na skoro 200 adresa (točnije njih 197)? Smije li se to smatrati svjesnom manipulacijom od strane predsjednika MH? Nije jasno koji su to ostali „neaktivni“ ogranci MH, koliko ih ima i postoje li u pravnom smislu? Ako postoje onda ih se mora uračunati u broj Matičinih ogranaka.

Drugo, odbornici u MH su: 18 članovi Glavnog odbora (sedam članova predsjedništva nisu odbornici nego dužnosnici i nemaju pravo izjašnjavanja), 5 članovi Časnoga suda i 5 članovi Nadzornog odbora, ukupno 28 (usp. čl. 26., 27., 60.).

Treće, među onima koji su se izjasnili (bilo e-mail porukama bilo putem listića) nalaze se i četiri (4) od sedam (7) članova predsjedništva MH koji nisu odbornici i koji se nemaju pravo izjašnjavati. To su: predsjednik Stipe Botica, glavni tajnik Zorislav Lukić, podpredsjednica Dubravka Oraić Tolić i podpredsjednik Luka Šeput). Predsjednik je sam sebi poslao poziv i izjasnio se na taj poziv mimo prava da se izjašnjava iako je znao da na to nema pravo. Tako i ostala tri člana predsjedništva MH. Znajući da su dužnosnici, oni su se ipak izjasnili kao da su odbornici. Je li to MH„matičarski“ duh na koji se predsjednik često poziva? Spomenuti „matičari“ su se tako izjasnili na nevaljan način.

Četvrto, od 28 odbornika predsjednikovoj molbi za izjašnjavanje o izvanrednoj Skupštini MH odazvalo se samo njih šest (6) koji se izjasnili u propisanom roku (ne računajući onih 5 odbornika koji su se dvaput izjasnili niti 4 dužnosnika iz Predsjedništva koji se nisu imali pravo izjašnjavati ni jednog odbornika koji se izjasnio nakon predviđenog roka za izjašnjavanje). Tih šest su: Ballian, Holjevac, Maroević, Vidmarović (javio se 2 puta, tj. e-mailom i putem listića), Završki i Zidić.

Peto, od 123 ogranka izjasnilo se 43 predsjednika ogranaka od kojih su se četvoro (4) izjasnilo dva (2) puta: kao predsjednici ogranaka i kao odbornici. To su: predsjednici ogranaka Beli Manastir (Petar Tokić), Čakovec (Ivan Pranjić), Mostar (Ljerka Ostojić) i Vukovar (Lidija Miletić). Čak su u jednom slučaju obrasci br. 1. i br. 2 datirani različitim datumima (ogranak Beli Manastir – obrazac 1 datiran je s 13. ožujka, a obrazac br. 2 s 28. ožujka što je iza roka propisanog za izjašnjavanje). Dva puta se izjasnio i Rendulić: kao odbornik i kao predsjednik ogranka Velika Gorica). Je li to pravno dopustivo, moralno korektno i „matičarski“? Neka ocijene članovi MH i sva javnost.

Šesto, šest (6) predsjednika ogranaka MH izjasnili su na predsjednikov poziv nakon 27. ožujka, tj. nakon datuma određenog kao rok izjašnjavanja, neki čak s više od mjesec dana zakašnjenja (OMH Garešnica, 30. travnja). To su: Caparin Vučur, Austrija, 30. ožujka; Butigan, Bruxelles, 31. ožujka; Filić, Đakovo, 1. travnja; Farago, Garešnica, 30. travnja; Lenička, Lipovljani, 30. ožujka; Bilušić, Šibenik, 30. ožujka. Jedan (1) odbornik (član Nadzornog odbora), Andreis, poslao je svoju suglasnost 30. ožujka 2020., a jedan (1) je poslao svoj pristanak bez označenog datuma (Mikulaco, Pula). U slučaju ogranka MH Nova Gradiška e-mail poruka predsjednice Vjekoslave Bagarić poslana je 30. ožujka, ali je obrazac, bez njezina potpisa i žiga ogranka datiran s 13. ožujka.

Sedmo, od obrazaca koji su u MH stigli običnom poštom 19 ih je bez žiga ogranka (a 3 i bez žiga i bez potpisa predsjednika ogranka). To su ogranci: Čabar, Čakovec, Drniš, Klanjec, Kloštar Ivanić, Koprivnica, Mostar, Murter, Novalja, Opuzen, Pazin, Petrinja, Pula, Rovinj, Sisak, Solin, Sveta Nedjelja, Varaždin i Zaprešić. Tri (3) izjašnjavanja predsjednika ogranaka pristigla u roku su dvostruka (e-mailom i putem listića bez potpisa i žiga): Delnice, Opatija, Skradin. Pitanje je kako ih predsjednik tretira: kao jednokratna ili dvokratna izjašnjavanja? Da je to posve jasno onda bi predsjednik u svojoj obavijesti naveo točan broj valjanih izjašnjavanja. Umjesto toga on je u stilu narodnog pripovjedača jednom napisao: „više od trećine predsjednika ogranaka i odbornika MH“, a drugi put „dovoljan broj ogranaka i članova upravnih tijela“. Članovi MH, a i čitatelji, su u nedoumici. Što to znači „više od jedne trećine“ i što znači „dovoljan broj“? Jedna trećina od čega? Od 151 (broj odbornika i predsjednika ogranaka MH) ili od 197 (broj adresa ljudi koji su se „trebali“ izjašnjavati)? Koliko točno iznosi broj valjanih izjašnjavanja? Tek tada bi se moglo utvrditi je li ispunjen uvjet jedne trećine. Izbjegavanje transparentnosti iznošenja konkretnih brojeva je krajnje nekorektno i ponižavajuće za sve kojima se obavijest šalje. Zašto se predsjednik i njegovi podupiratelji boje brojeva? Bez brojeva se, na sreću ili nažalost, ne može funkcionirati. Na osnovi njih se određuju kvorumi, većine, manjine i sl.

Osmo, od ukupnog broja onih kosi su se odazvali izjašnjavanju (59), 23 su valjana izjašnjavanja, a 36 nevaljanih. U nevaljane spadaju, kako je već naznačeno, četiri (4) dužnosnika bez prava izjašnjavanja, pet (5) predsjednika koji su dvaput izjašnjavali, osam (8) onih koji su prekršili rok i devetnaest (19) onih koji nemaju žiga ogranka (ili ni žiga ni potpisa). Iz svega je opravdano sumnjati u svjesnu manipulaciju od strane vodstva MH kada se radi o izjašnjavanju za sazivanje izvanredne Skupštine MH.

Zaključak koji iz svega navedenoga slijedi: nije istinita tvrdnja predsjednika MH Stipe Botice da je „više od trećine predsjednika ogranaka i odbornika MH u skladu s čl. 60. Pravila MH podnijelo prijedlog za sazivanje izvanredne skupštine MH.“ Naime, potreban broj valjanih izjašnjavanja morao bi biti 51, a on iznosi samo  23.

Gornja analiza podataka napravljena je na temelju materijala koje su nam poslali predsjednici nekih ogranaka MH i članovi MH koji su tu informaciju dobili od svojih predsjednika ogranaka. Iz svega bi slijedilo da je predsjednik MH Botica krivotvorio podatke i time narušio ugled najstarije kulturne ustanove u Hrvatskoj. Što će Matičina tijela i pojedinci učiniti ostaje da se vidi narednih dana.

No, s obzirom na dosadašnje iskustvo s neregularnostima u MH i problemima koji opterećuju kako članstvo tako i širu javnost, čini se da MH predstoje teški dani. Ako je suditi po dosadašnjoj praksi u Glavnom odboru, kao najvišem upravnom tijelu MH između dviju skupština te događanjima na dvije posljednje skupštine, u Rijeci 2018 i Zagrebu 2019, i u vremenu nakon njih, onda je vrlo vjerojatno da većina članova Glavnog odbora, kao ni do sada, neće uvažiti ni brojke ni elementarne pučkoškolske računske operacije. Privatni interesi pojedinaca zasjenjuju i matematiku i zdravi razum.

Umjesto da se predsjednik i glavni tajnik MH (koji nisu pravnici, ali u MH vladaju kao da jesu) konzultiraju o pravnim stvarima s pravnicima po profesiji, a takvih samo u Nadzornom odboru (NO) MH ima dva koji obavljaju dužnost predsjednika i člana NO pa se na neki način može reći da je to trust pravničkih mozgova u MH, pogotovo stoga što je predsjednik NO sveučilišni profesor na jednom domaćem i na nekoliko inozemnih Pravnih fakulteta, predsjednik i glavni tajnik podcjenjuju ne samo Glavni odbor nego i druga Matičina upravna tijela kao što je Časni sud (koji također ima vrsnu pravnicu) i NO i njegove pravnike. „Nadzorni odbor brine se o zakonitosti rada Matice hrvatske“ i „može u svako doba prema vlastitoj odluci i na način koji smatra primjerenim pregledati poslovanje i dokumentaciju Matice hrvatske“ (čl. 78. Pravila MH). Kako tu prigodu i dužnost NO nikada nije iskoristio, interesima i ugledu MH time je nanesena nenadoknadiva šteta.

Što očekivati od ovakvog vodstva MH? Najvjerojatnije daljnju agoniju MH. Ohrabruje, međutim, da rezultati izjašnjavanja pokazuju da je u većini ogranaka puno zdravija klima nego u središnjici.

 

Draženka Sandrić

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.