Podsjetnik na h r v a t s t v o Splita između dvaju svjetskih ratova (1)

Današnja šira javnost još uvijek premalo zna o kulturnoj i političkoj djelatnosti domoljubnih Hrvata tijekom tavorenja u karađorđevskoj Jugoslaviji. Tome je pridonio i sektaški embargo jugokomunističkih vlasti nametnut od 1945. koji je trajao gotovo pola stoljeća. Naime, ako bi se netko – unatoč embargu – usudio objaviti pokoji pohvalni / pozitivni redak o nekadašnjim hrvatskim strankama ili udrugama izlagao se opasnosti da ga državni dušobrižnici proglase nacionalistom, klerofašistom, jednom riječju 'protunarodnim elementom'. Zatim bi moglo uslijediti prešutno uskraćivanje javnog djelovanja ili pak kao 'nagrada' montirani sudski proces s kojom godinicom 'oporavka' u tzv. socijalističkim kazneno-popravnim zavodima.

Budući da su u vihoru Drugoga svjetskog rata i poraća pismohrane nekadašnjih domoljubnih udruga nestale, informacije o njima možemo potražiti u dnevnom tisku (1918.-1941.) Iz požutjelih stranica saznat ćemo niz zanimljivih pojedinosti o pojedinim udrugama, ali i o njihovim članovima... Tako će mnogi suvremenici moći otkriti zašto su im očevi, djedovi ili pradjedovi bili članovi tih udruga, te zašto su neki od njih čak i vlastitom glavom platili svoju privrženost domoljubnom h r v a t s t v u.

Osnivanje Odbora za komemoraciju

Početkom 1936, Hrvati Splita i okolnih mjesta odlučili su svečano komemorirati 40. obljetnicu smrti dr. Ante Starčevića. Evo što je o tome objavljeno u dva članka splitskog lista Jadranski dnevnik:

"Na 28 veljače o. g. proslavit će se 40-godišnjica smrti hrvatskog narodnog velikana dra Ante Starčevića. Hrvati Splita i okolice došli su na misao, da ovu prigodu svečano proslave uz osobito isticanje harnosti i poštovanja. Vijek, u kojemu je dr. Ante Starčević živio, isticao se s osobitim previranjima, shvaćanjima i idejama, koje su dominirale čitavom Evropom. Genijalnom namisli i naučenjačkom spremom postavio je čvrste temelje političkog osvjećavanja hrvatskoga naroda i time postao ocem hrvatskoga nacionalizma. Neprolazne zasluge, koje je sa svojim radom i u političkom kreševu stekao, dale su pobude, da ih nakon 40 godina od njegove smrti osvježe. Povodom te obljetnice sakupio se veći broj Hrvata Splita i okolice u nedjelju, dne 2 veljače u dvorani Bratovštine sv. Roka, u svrhu konstituiranja posebnoga pripremenog odbora za svečanu proslavu 40-godišnjice smrti dra Ante Starčevića. Dogovoru je prisustvovao veliki broj seljaka iz bliže okolice i građana. Sastanak je otvorio u 10 sati u jutro g. Dr. I. Cuzzi uz obrazlaganje svrhe sastanka. Predsjedatelj je u kratkim crtama iznio razloge za održanje komemoracije u počast dra A. Starčevića prigodom 40-godišnjice smrti, uz osvrt na njegov život i političko djelovanje. Poslije govora g. dra I. Cuzzija predložio je g. Martin Bulić listu odbora, koja je jednoglasno prihvaćena.

Ante Starcevic4

U odbor su ušli, gg.: Predsjednik: Dr. Ivo Cuzzi, odvjetnik; Podpredsjednici: Ignacij Lukas, težak, Lovre Aržić, obrtnik, dr. Stjepan Vukušić, odvjetnik, Šime Jelaska, trgovac, Kajo Bulić, težak; Tajnici: Prof. Petar Jurišić, Miljenko Tudor Vickov, prav. čniov.; Odbornici: dr. Ante Trumbić, narodni zastupnik, Don Marin Kuzmić, dr. Vicko Niseteo, odvjetnik, David Mandolfo, odvjetnik, Paško Jurašin, posjednik, Vidjak Jere, težak, Petar Šperac, posjednik, Nikola Ratković, trgovac, Frane Draganja, posjednik, Marin Čulić pk. Frane, težak, Ivan Jakasović, obrtnik, Jozo Jakasović, umir., Frane Matošić pk. Pave, posjednik, Ante Matošić pk. Pave, težak, Vicenco Tudor, posjednik, Marin Peroš, težak, Nikola Perlain, težak, dr. Miho Poduje, sud. savjet, u m., Paško Zelić, težak, Vicko Šegvić, vještak, Ivan Krstulović Opara pk. Marka, težak, Pave Krstulović Opara pk. Ante, težak, Duje Ferić pk. Andrije, posjednik, Andrija Trumbić pk. Karla, posjednik, Ivo Antunović, umir., prof. Klaudije Barbetti, Grgo Vidović, trgovac, Pave Ozretić, težak, Msgr. Josip Bavčević, Frano Ženko Donadini, zadr. revizor, Don Damjan Pavlov, župnik, Mirko Borčić, posjednik, Ivan Ivanišević, građ. pod., Pave Ivanišević, trgovac, Duje Krstulović Opara pk. Andrije, posjednik, dr. Damjan Sokol, odvjetnik, Petar Dvornik, težak, Frane Dvornik, posjednik, Josip Paut, obrtnik, dr. Rudolf Pederin, odvjetnik, Marin Šegvić pk. Ivana, posjednik, Ante Anarlć, umir., dr. Ćiro Banić, župnik, Bavčević Ljubo, Don Toma Bavčević, župnik, Ćiril Bavčević Josipov, drvodjelac, Don Marin Bezić, župnik, Cvjetko Bezić pk. Felicija, težak, Jerko Bonefačić, bank. prokurista, Božiković jure, težak, Don Ante Braškić, župnik, Martin Bulić, priv. činov. Mijo Burić pk. Špira, kovač, Don Josip Carev, župnik, Ivan Cecić pok. Andrije, ribar, dr. Tripo Ciko, zadr. ravnatelj, Luka Čičerić, težak, Didović Ivan, težak, Jakov Dvornik, industrijalac, Don Mirko Galvagnja, župnik, Aljinović Mate, težak, Ivo Hrepić, trg. pomoć., Ivan Jelić, težak, Ante Jelić, težak, Don Mate Jelić, župnik, Zvonko Kalebić Franin, težak, Antun Klarić pk. Mihovila, težak, Slavko Koludrović pk. Frane, težak, Petar Koludrović pk. Luke, težak, Ivan Ladić, namještenik, Mihovil Ljubić, priv. činov., Ivan Makjanić, Frane Lukić, priv. činov., Tomislav Mandić, težak, Rudolf Manola, trgovac, Pave Marković, gostioničar, Dragutin Mihić Lukin, težak, Radoslav Vuletin, težak, Fabjan Milan pk. Marina, težak, Duje Beram pk. Marina, težak, Ivan Barišin, težak, Ivan Ozretić, trgovac, Josip Perić, električar, Andrija Perković pk. Ivana, težak, Nikola Perković, posjednik, Šime Perković, trgovac, Jakov Peroš trgovac, Dalibor Pušić, priv. činov., Dušan Radica, bank. činov., Petar Šegović, trgovac, Ante Škrabanić pk. Petra, težak, Mo. Ivo Tijardović, predsjednik H. G. D. »Tomislav«, Nikola Ursić pk. Klementa, težak, Lovre Viđak, posjednik, Pere Vlašić, težak, Mate Rogošić pk. Bože, težak, Mate Dodoja pk. Nikole, težak, Ivan Matasović pk. Jure, težak, Jakov Vladović pk. Ante, težak, Mate Punda Ivanov, težak, Marin Biočić Lukin, težak, Jakov Barić pk. Šimuna, težak, Plepel Jozo Antunov, težak, Ivan Delić Stipin, Mate Radonić, trgovac.

Sakupljeni su s osobitim oduševljenjem prihvatili, da se sa ovog sastanka brzojavno pozdravi g. dra Vladka Mačeka kao vođu hrvatskog naroda i g. dra Antu Trumbića kao veoma zaslužnoga predstavnika hrvatske narodne misli. Poslije pročitanih brzojava prisutni su se razišli. O daljnjim pripremama i programu svečane komemoracije javnost će se obavještavati putem mjesnih novina."

(Jadranski dnevnik, 3. veljače 1936.)

Svečane zadušnice i komemoracija (u crkvi i kinu)

"Jučer prije podne održane su u crkvi sv. Petra svečane zadušnice za hrvatskog velikana dra Antu Starčevića, povodom 40-godišnjice njegove smrti. Zadušnice je služio splitski nadbiskup preuzv. g. dr. K. K. Bonefačić uz asistenciju. Zadušnicama su prisustvovali b. predsjednik kotarske organizacije b. HSS g. Paško Kaliterna, narodni zastupnik g. dr Josip Berković i dr., te mnogi splitski građani i seljaci. Crkva je bila puna. Jučer je, prema već objavljenom programu obavljena u Splitu svečana komemoracija hrvatskog velikana dr. Ante Starčevića, velikog pobornika hrvatske narodne misli, neustrašivog borca za neotuđiva prava hrvatskog naroda. Komemoracija je započela sv. Misom i splitski Hrvati i Hrvatice napunili su dupkom prostranu crkvu sv. Petra koja nije mogla primiti sav narod koji je došao da se pokloni duhu velikog barda. Veliki je dio mnoštva ostao izvan crkve i ispunio sav prostor ispred župne crkve Lučca. Službu božju za upokoj duše dr. Ante Starčevića služio je sam nadbiskup, preuzvišeni gospodin dr. Klement Kvjrin Bonefačić. Za vrijeme službe pjevao je na koru mješoviti zbor časnih sestara, a preko odriješenja otpjevao je »Tomislav« pod vodstvom svog učitelja g. Paraća »Pokoj vječni daruj mu Gospode«.

Komemoracija Starcevic3

Poslije sv. mise nastavljena je svečana komemoracija u velikoj dvorani kina »Sirius«. Komemoracija u kinu započela je pjevanjem »Pozdrav pjevača« starčevićanske davorije »Planula zora, svanuo dan«. Zatim je g. (Ivo) Marjanović deklamirao Šenoinu pjesmu »Klevetnikom"Hrvatske«, a tada je g. dr. Ivo Cuzzi održao opširno i dugo prigodno predavanje o životu i radu blagopokojnog dr. Ante Starčevića. G. dr. Cuzzi prikazao je vrlo živo i pregledno političke i kulturne prilike u Hrvatskoj onoga vremena, opisao kraj u kojem se rodio, uticaj njegovog strica popa Šime Starčevića, poznatog hrvatskog jezikoslovca i književnika na mladog Starčevića, zatim potanko njegovo školovanje, književni rad i stupanje u javni život. Biranje Starčevića za velikog bilježnika riječko-modruške županije i predstavnika te županije koju je sastavio Starčević označuju početak nove epohe u političkom životu Hrvata u austro-ugarskom ropstvu, koja će nositi sve tragove velikog Starčevićevog političkog i borbenog duha. G. dr. Cuzzi, iznio je sintetički nauku i misli Ante Starčevića prema njegovim djelima, govorima u Hrvatskom saboru i ocrtao njegov politički i državnički stav u pojedinim periodama ogorčene borbe Hrvata za svoju samostalnost i slobodu protiv austro-mađarskog ugnjetavanja. Tu borbu nastavio je Starčević do svoje smrti i govornik sa velikim pietetom govori o moralnoj veličini ovog ličkog Katona, čije su najveće odlike bile značajnost, skromnost, jednostavnost koje su mu dale aureolu narodnog sveca. Kako je čudno živio, tako je svetački i umro i počiva tiho na skromnom seljačkom groblju u Šestinama, gdje je na njegovu izrazitu želju pokopan u seljačkom ruhu. Ante Starčević je umro pred četrdeset godina, ali njegov duh živi u hrvatskom narodu. Učitelj i vođa hrvatskog naroda blagopokojni Stjepan Radić preuzeo je politički i nacionalni program Ante Starčevića i taj program udopunio svojim socijalnim i ekonomskim programom u smislu Radićeve seljačke ideologije. Njihovim stopama ide i sadašnji neustrašivi vođa Hrvata dr. Maček i njihovim devizama: »Bog i Hrvati« i »Vjera u Boga i seljačka sloga« vodi hrvatski narod ostvarenju svojih narodnih ideala. Slušateljstvo u dvorani i u dvorištu kina »Sirius«, pošto nisu svi mogli naći mjesta u kinu, popratili su patriotsko predavanje g. dr. Cuzzja sa poklicima »Slava Starčeviću« i »Živio dr. Maček«. Pjevači tada intoniraše »Lijepu našu«, što svi prisutni oduševljenjem prihvatiše, pa se nakon otpjevane narodne himne u miru raziđoše sa ove svečane komemoracije hrvatskog velikana Ante Starčevića — na uspomenu četrdesetogodišnjice njegove smrti."

(Jadranski dnevnik, Split, 2 ožujka 1936.)

NAPOMENA: Sjećam se da je godine 1954. skupina splitskih studenata zagrebačkog Sveučilišta poduzela u tajnosti komemorativni posjet grobu dr. Starčevića u Šestinama. Međutim, netko ih je 'ocinkario' pak su pohapšeni. Nekolicina se uspjela 'izvući', a ostali su na montiranom procesu osuđeni na kazne od 1 do 4 godina zatvora! Vrijedilo bi znati je li o tom nemilom događaju već bilo riječi u današnjim sredstvima priopćavanja...

Frano Baras 

Pet, 23-08-2019, 09:52:44

Najave

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Komentirajte

Zadnji komentari

Kolumne

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

1 klik na Facebooku za hkv.hr

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)1/481-0047

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2019 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.