Nesređenost u navodu bibliografskih jedinica

U vlastitom popisu znanstvenih radova pojedini autori Hrvatskoga pravopisa IHJJ-a (HP IHJJ) na institutskoj mrežnoj stranici i većina njih u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (osim M. A. Birtić) navode da su suautori i mrežnoga i tiskanoga izdanja pravopisa, tj. ispada da su autori dviju knjiga. Sadržajna razlika između mrežnoga i tiskanoga izdanja bi trebala biti najmanje 30 %, kako to piše u kriterijima MZOS-a za potporu tiskanju znanstvenih i stručnih knjiga, pa da to budu dvije različite knjige.

Radi se zapravo o jednoj knjizi, a ne o dvjema. Čak kad je i više ISBN-ova, navodi se samo jedna knjiga u vlastitim znanstvenim bibliografijama. Kad bi to bile različite knjige, onda bi one trebale imati i različite recenzije, a toga nema jer se radi o jednim te istim ocjenjivačima. Budući da su isti autori, isti glavni urednik, isti naslov, isti recenzenti, ista godina izdanja, isti grafički urednik pa čak i isti nadnevak, što je razvidno iz Uvodne riječi glavnoga urednika (Zagreb, 1. listopada 2013.), to je jedna knjiga, a ne dvije. Postoje razlike, ali one su neznatne i ne možemo govoriti o različitim knjigama. Uostalom, sam glavni urednik na predstavljanju Hrvatskoga pravopisa na Interliberu je izjavio da je tiskana inačica identična mrežnomu, besplatnomu izdanju.

UrednikGlavni urednik Hrvatskoga pravopisa na mrežnoj stranici Hrvatske znanstvene bibliografije (HZB) ima naveden jedan referat iz 2000. god. pod naslovom Kako istraživati dijalekatsku sintaksu (referat na simpoziju). To dovoljno govori o nesređenosti hrvatske bibliografije i o nedostatcima toga portala. Ako je taj referat objavljen, treba ga premjestiti u objavljene radove, ako nije objavljen, treba ga izbrisati s toga portala.Ako se radi o različitim ISBN-ima, tada valja dodati još jedno izdanje Hrvatskoga pravopisa IHJJ-a, i to ono s tvrdim uvezom jer ima drugi ISBN 978-953-7967-08-6., pa i ono necjelovito koje je objavljeno kao brošura uz Večernji list. Inače, ISBN i ISSN se u znanstvenoj bibliografiji ne evidentiraju nego samo u bibliotekarstvu jer sve što uđe u koju nacionalnu knjižnicu, bez obzira na sadržaj, opseg, uvez ili format, mora biti evidentirano kao različito (npr. knjige, časopisi, novine, brošure, plakati, razglednice, CD-i, DRM-i i dr.) što je s gledišta bibliotekarske struke sasvim u redu.

U znanstvenoj bibliografiji navode se samo objavljeni znanstveni i stručni tekstovi (knjige i članci) kako to proizlazi iz značenja međunarodnice bibliografija (grč. bibliographia) koja znači doslovno 'popis knjiga'. Neobjavljeni tekstovi se ne navode jer nisu evidentirani kao objavljeni, a ponekad se dogodi da neobjavljeni rad i ne bude objavljen. Čak se na osnovi neobjavljenih, ali u bibliografiji navedenih radova, može napredovati u više znanstveno zvanje, pa čak postati i članom akademije.

Mnoštvo je primjera za to, ovdje navodimo samo jedan kao potvrdu stava da se neobjavljeni radovi ne navode u bibliografiji. U prijavi projekta Hrvatski pravopisno-pravogovorni priručnik navedeno je uz jednu znanstvenicu da ima pet predavanja na skupovima. Povjerenstvo koje je odlučivalo o tom projektu naravno da nije imalo uvid u sadržaj tih predavanja. U znanstenu bibliografiju ne ulaze: referati, javna predavanja, mentorstva, lekture, korekture, recenzije, uredništva, prijevodi, projekti, obrane disertacija i sl.

To su sve stručni poslovi koji su veoma važni za napredovanje znanstvenika. A baš glavni urednik Hrvatskoga pravopisa na mrežnoj stranici Hrvatske znanstvene bibliografije (HZB) ima naveden jedan referat iz 2000. god. pod naslovom Kako istraživati dijalekatsku sintaksu (referat na simpoziju). To dovoljno govori o nesređenosti hrvatske bibliografije i o nedostatcima toga portala. Ako je taj referat objavljen, treba ga premjestiti u objavljene radove, ako nije objavljen, treba ga izbrisati s toga portala.

Ispraviti nesređenosti

U Bibliografskoj jedinici na str. 115. autori Hrvatskoga pravopisa pišu: "U popisu literature bibliografske jedinice navode se abecednim redom prema prezimenu autora ili prvoga autora ako ih ima više", a u mnogim djelima na prvom mjestu abecednim redom stoji prezime voditelja projekta ili glavnoga urednika ili jednoga od autora prezime kojega očito ne pripada početku autorskoga abecednoga reda. Drugim riječima, čitamo jedno u Bibliografskoj jedinici, a vidimo sasvim drugo u praksi.

Zbog lakšega i bržega pronalaženja određene bibliografske jedinice u opsežnoj bibliografiji autori se navode abecednim redom, ali se onda na početku knjige daje abecedni poredak autora i popis dionica kojima su oni autori s naznakom stranice od - do, dakle: Bartolec Blagus, Goranka; Birtić, Matea; Budja, Jurica; ... Hrvatski pravopis, IHJJ, Zagreb, 2013. To je tako trebalo biti u skladu s pravilom o redoslijedu autora u bibliografskoj jedinici pa je prvi autor onaj koji je prvi na vrhu abecedne ljestvice.

Trebalo je dakle postupiti onako kako je postupljeno u tom Institutu prilikom izdavanja knjige Gramatika hrvatskoga jezika u kojoj je Eugenija Barić na prvom mjestu bibliografske jedinice iako je njena dionica o tvorbi riječi usred knjige.. Uzgred budi rečeno da je jedan od autora HP IHJJ-a Tomislav Stojanov skromno napisao za sebe: "Izradba pravopisa hrvatskoga jezika u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje (zadužen za poglavlje vodoravnih crtica, za računalnu potporu cijelome timu i za izradbu pravopisnoga provjernika)" (poveznica).

NapomenaTreba još napomenuti da popise bibliografskih jedinica čitaju ili mogu čitati ne samo domaći i inozemni stručnjaci nego i obični ljudi. Raznolikost popisa znanstvenih djela u bibliografijama ne mora izazivati čuđenje i moguće upite. U navođenju popisa znanstvenih djela mogu postojati dvije strane, jedna je moralne, a druga tehničke naravi.Kad se ima u vidu samo Hrvatski pravopis IHJJ-a, može se zaključiti da tu vlada bibliografska nesređenost. Jedni autori taj pravopis uključuju u autorske knjige, drugi u knjige u suautorstvu, treći u znanstvene i stručne radove, četvrti u autorske i uredničke knjige što sve zajedno stvara bibliografsku zbrku. U jednoj znanstvenoistraživačkoj ustanovi, pri navođenju literature, bitno je da svi bibliografski podatci budu navedeni na isti način. Bilo bi dobro kad bi popis znanstvenih radova u nekoj znanstvenoj ustanovi bio podudaran s popisom u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji jer to drugima olakšava traženje određenih bibliografskih podataka.

Treba još napomenuti da popise bibliografskih jedinica čitaju ili mogu čitati ne samo domaći i inozemni stručnjaci nego i obični ljudi. Raznolikost popisa znanstvenih djela u bibliografijama ne mora izazivati čuđenje i moguće upite. U navođenju popisa znanstvenih djela mogu postojati dvije strane, jedna je moralne, a druga tehničke naravi.

Zaključno, svaka se knjiga može objaviti na internetu i u obliku knjige, čak i na CD-u. Sadržaji su važni, a ne forme. Ta dva pravopisa, mrežni i knjižni, sadržajno su jedna knjiga, a oblikom (formom) dvije, bez obzira na male razlike. Kad institutovci navode svoja djela, onda trebaju navesti jednu bibliografsku jedinicu, a među zagradama podatak da to postoji kao e-priručnik i knjiga. Ako postoji kakva nesređenost u navodu bibliografskih jedinica, valja ju što prije ispraviti jer se radi o ugledu središnje znanstvenoistraživačke ustanove koja ima bogatu i slavnu povijest i tradiciju u proučavanju i njegovanju hrvatskoga jezika.

Artur Bagdasarov

Usporedite:

1. IHJJ - Istraživači

Bibliografija

a) Knjige

Hrvatski pravopis. 2013. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (autori: Željko Jozić, Goranka Blagus Bartolec, Lana Hudeček, Kristian Lewis, Milica Mihaljević, Ermina Ramadanović, Matea Birtić, Jurica Budja, Barbara Kovačević, Ivana Matas Ivanković, Alen Milković, Irena Miloš, Tomislav Stojanov, Kristina Štrkalj Despot), 503 str., ISBN 978-953-7967-04-8

Hrvatski pravopis (mrežno izdanje od 27. lipnja 2013.). 2013. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (autori: Birtić, Matea; Goranka Blagus Bartolec, Jurica Budja, Lana Hudeček, Željko Jozić, Barbara Kovačević, Kristian Lewis, Ivana Matas Ivanković, Milica Mihaljević, Alen Milković, Irena Miloš, Ermina Ramadanović, Tomislav Stojanov, Kristina Štrkalj Despot), ISBN 978-953-7967-07-9. (poveznica).

Ispravljena inačica

Hrvatski pravopis. 2013. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (autori: Željko Jozić, Goranka Blagus Bartolec, Lana Hudeček, Kristian Lewis, Milica Mihaljević, Ermina Ramadanović, Matea Birtić, Jurica Budja, Barbara Kovačević, Ivana Matas Ivanković, Alen Milković, Irena Miloš, Tomislav Stojanov, Kristina Štrkalj Despot), 503 str., ISBN 978-953-7967-04-8 i Hrvatski pravopis (mrežno izdanje od 27. lipnja 2013.). 2013. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (autori: Birtić, Matea; Goranka Blagus Bartolec, Jurica Budja, Lana Hudeček, Željko Jozić, Barbara Kovačević, Kristian Lewis, Ivana Matas Ivanković, Milica Mihaljević, Alen Milković, Irena Miloš, Ermina Ramadanović, Tomislav Stojanov, Kristina Štrkalj Despot), ISBN 978-953-7967-07-9. (pravopis.hr) (poveznica) .

b) Knjige:

Hrvatski pravopis. Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013. (e-priručnik) (autori: Jozić, Željko; Blagus Bartolec, Goranka; Hudeček, Lana; Lewis, Kristian; Mihaljević, Milica; Ramadanović, Ermina; Birtić, Matea, Budja, Jurica; Kovačević, Barbara; Matas Ivanković, Ivana; Milković, Alen; Miloš, Irena; Stojanov, Tomislav; Štrkalj Despot, Kristina.

Hrvatski pravopis. Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013. (priručnik) (autori: Jozić, Željko; Blagus Bartolec, Goranka; Hudeček, Lana; Lewis, Kristian; Mihaljević, Milica; Ramadanović, Ermina; Birtić, Matea, Budja, Jurica; Kovačević, Barbara; Matas Ivanković, Ivana; Milković, Alen; Miloš, Irena; Stojanov, Tomislav; Štrkalj Despot, Kristina (poveznica).

Ispravljena inačica

Hrvatski pravopis. Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013. (priručnik; e-priručnik), autori: Jozić, Željko; Blagus Bartolec, Goranka; Hudeček, Lana; Lewis, Kristian; Mihaljević, Milica; Ramadanović, Ermina; Birtić, Matea, Budja, Jurica; Kovačević, Barbara; Matas Ivanković, Ivana; Milković, Alen; Miloš, Irena; Stojanov, Tomislav; Štrkalj Despot, Kristina (poveznica).

c) Knjige u suautorstvu:

2013. Birtić, Matea; Goranka Blagus Bartolec, Jurica Budja, Lana Hudeček, Željko Jozić, Barbara Kovačević, Kristian Lewis, Ivana Matas Ivanković, Milica Mihaljević, Alen Milković, Irena Miloš, Ermina Ramadanović, Tomislav Stojanov, Kristina Štrkalj Despot. 2013. Hrvatski pravopis. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, e-izdanje (ISBN 978-953-7967-07-9). (adresa e-izdanja: www.pravopis.hr)
(poveznica).

č) Znanstveni i stručni radovi:

2013. Hrvatski pravopis. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb. (autori: Željko Jozić, Goranka Blagus Bartolec, Lana Hudeček, Kristian Lewis, Milica Mihaljević, Ermina Ramadanović, Matea Birtić, Jurica Budja, Barbara Kovačević, Ivana Matas Ivanković, Alen Milković, Irena Miloš, Tomislav Stojanov, Kristina Štrkalj Despot) (poveznica).

2. Hrvatska znanstvena bibliografija

a)
Autorske knjige

1. Birtić, Matea; Blagus Bartolec, Goranka; Budja, Jurica; Hudeček, Lana; Jozić, Željko; Kovačević, Barbara; Lewis, Kristian; Matas Ivanković, Ivana; Mihaljević, Milica; Milković, Alen; Miloš, Irena; Ramadanović, Ermina; Stojanov, Tomislav; Štrkalj Despot, Kristina.
Hrvatski pravopis.
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013 (priručnik).

(poveznica ).

b)

1. Birtić, Matea; Blagus Bartolec, Goranka; Budja, Jurica; Hudeček, Lana; Jozić, Željko; Kovačević, Barbara; Lewis, Kristian; Matas Ivanković, Ivana; Mihaljević, Milica; Milković, Alen; Miloš, Irena; Ramadanović, Ermina; Stojanov, Tomislav; Štrkalj Despot, Kristina.
Hrvatski pravopis.
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013 (priručnik).

2. Jozić, Željko; Blagus Bartolec, Goranka; Hudeček, Lana; Lewis, Kristian; Mihaljević, Milica; Ramadanović, Ermina; Birtić, Matea, Budja, Jurica; Kovačević, Barbara; Matas Ivanković, Ivana; Milković, Alen; Miloš, Irena; Stojanov, Tomislav; Štrkalj Despot, Kristina.
Hrvatski pravopis.
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013 (priručnik).

Uredničke knjige

1. Hrvatski pravopis / Jozić, Željko; Blagus Bartolec, Goranka; Hudeček, Lana; Lewis, Kristian; Mihaljević, Milica; Ramadanović, Ermina (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013 (priručnik).

2. Hrvatski pravopis / Jozić, Željko (glavni urednik); Blagus Bartolec, Goranka; Hudeček, Lana; Lewis, Kristian; Mihaljević, Milica; Ramadanović, Ermina (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013 (priručnik).

(poveznica).

c)
Autorske knjige

1. Birtić, Matea; Blagus Bartolec, Goranka; Budja, Jurica; Hudeček, Lana; Jozić, Željko; Kovačević, Barbara; Lewis, Kristian; Matas Ivanković, Ivana; Mihaljević, Milica; Milković, Alen; Miloš, Irena; Ramadanović, Ermina; Stojanov, Tomislav; Štrkalj Despot, Kristina.
Hrvatski pravopis.
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013 (priručnik).

2. Jozić, Željko; Blagus Bartolec, Goranka; Hudeček, Lana; Lewis, Kristian; Mihaljević, Milica; Ramadanović, Ermina; Birtić, Matea, Budja, Jurica; Kovačević, Barbara; Matas Ivanković, Ivana; Milković, Alen; Miloš, Irena; Stojanov, Tomislav; Štrkalj Despot, Kristina.
Hrvatski pravopis.
Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013 (priručnik).

(poveznica).

Ned, 25-10-2020, 19:48:58

Komentirajte

Zadnji komentari

Kolumne

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

1 klik na Facebooku za hkv.hr

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)91/728-7044

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2020 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.