Dostupnost izvora EU i državnog financiranja braniteljskih udruga

Nedovoljna informiranost dostupnosti izvora EU i državnog financiranja braniteljskih udruga rezultira nedovoljnim brojem prijava i potrošnje javnih sredstava. Stoga je bitno da postojeće braniteljske udruge i njihovi predstavnici budu dovoljno informirani, to jest da znaju gdje se točno mogu informirati o javnim natječajima na koje se mogu javiti i koja su to tijela koja raspisuju javne natječaje, posebno za braniteljske udruge i općenito one na koje se braniteljske udruge mogu javiti kao sve ostale udruge. Za početak, ključna je informacija da postoji državno tijelo pod nazivom Vladin ured za udruge RH koje na podstranici objavljuje sve javne natječaje s lokalne, državne i EU razine. Stoga imate sve na jednom mjestu gdje možete redovito pratiti, a dostupno je na ovoj poveznici Vlada Republike Hrvatske - Ured za udruge. Dovoljno je da jednom tjednom to otvorite i prolistate kako bi našli nešto čija forma odgovara vašoj ideji što bi udruga mogla raditi ili, s druge strane, možda baš čitajući te natječaje dobijete ideju što bi vaša udruga mogla raditi.

Državna i lokalna razina natječaja

Ministarstvo hrvatskih branitelja je, logično, prva državna institucija koja organizira baš natječaje za braniteljske udruge jer je bitan kriterij svih tih natječaja da udruga ima u statutu definirano to da je braniteljska udruga. S obzirom na to da su i ti natječaji vidljivi u uvodu u spomenutoj poveznici, takvo je rješenje bolje jer se ne miješaju na podstranici Ministarstva hrvatskih branitelja (Ministarstvo hrvatskih branitelja - Natječaji) s drugim natječajima koji nisu isključivo za udruge. Ovdje ćemo pokušati prikazati najčešće natječaje iz njihove dostupne arhive jer se često tip natječaja ponavlja iz godine u godinu: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata (moguće je dobiti i prijaviti iznos od 10,000 kuna do 300.000,00 kuna za izdavačku djelatnost na tematiku Domovinskog rata, izložbe na tematiku Domovinskog rata, edukativni izleti za djecu i mlade na tematiku Domovinskog rata, organiziranje edukativnih programa o Domovinskom ratu u osnovnim i srednjima školama uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, održavanje nacionalnih/lokalnih konferencija, aktivno sudjelovanje udruga u radu međunarodnih veteranskih i drugih asocijacija i u radu međunarodnih konferencija, suradnja s udrugama iz drugih zemalja, i druge prihvatljive aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata primjerice mediji i snimke) i Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja (moguće je dobiti i prijaviti iznos od 10,000 kuna do 1,000.000,00 kuna za radne aktivnosti i terapije za rekreativno-stvaralačke i natjecateljske aktivnosti, edukativne radionice, provedba istraživanja i izdavačke djelatnosti, skrb o nemoćnim i starijim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji bez uključivanja mogućnost dodjele novčane pomoći, socijalna i humanitarna djelatnost udruga iz Domovinskog rata i druge prihvatljive aktivnosti iz područja psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja braniteljske i stradalničke populacije).

Lokalne je natječaje teže tipizirati, bitno je i da udruga ima sjedište na tom području, no rimjera radi možemo navesti dva općenita: Javni natječaj Općine Petlovac za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja ostalih društvenih djelatnosti - javnih potreba (gdje iznos financiranja iznosi od 3.000 do 1.000,00 kuna.) raspisanog dana 21. ožujka 2018. i Javni natječaj Zagrebačke županije za financiranje programa i projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata u 2017. godini, raspisanog dana 10. ožujka 2017. (financijska potpora za pojedini program/projekt može se odobriti u iznosu od najmanje 10.000,00 kuna, do najviše 100.000,00 kuna za sljedeće aktivnosti: socijalno i psihološko osnaživanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji - organiziranje radnih terapija i radionica, sportske, natjecateljske, kulturno-umjetničke i druge rekreativne aktivnosti, organiziranje edukativnih sadržaja za djecu hrvatskih branitelja, podizanje učinkovitosti skrbi o socijalno ugroženim i teško bolesnim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima, aktivnosti prikupljanja odjevnih i prehrambenih artikala socijalno ugroženim osobama iz braniteljske populacije i njihovim obiteljima, pomoć nemoćnim i starijim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima, kao što je pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, pružanje izvaninstitucionalne skrbi, promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz obilježavanje značajnih datuma vezanih uz Domovinski rat, očuvanje tekovina i digniteta Domovinskog rata, aktivnosti udruga vezane uz informiranje djece i mladih o značaju Domovinskog rata, izdavačka djelatnost na tematiku Domovinskog rata).

Namjerno smo izostavili potencijalne iznose natječaja i sažetak potencijalnih aktivnosti jer to je ono gdje trebate početi konkretnije razmišljati kada razmišljate o tome što prijaviti. Ono što se može primijetiti odmah iz samih aktivnosti državnih i lokalnih, jest to da su izuzetno slični s tim da Kultura novase po iznosu razlikuju, no uvijek su to izleti, radionice, predavanja, rekreacija, izdavačke djelatnosti itd. Samo je potrebno osmisliti što tiskati i snimiti, teme radionica i predavanja, gdje ići na izlete, tko će voditi rekreaciju i slično. To je odlična vježba za početak, skinuti obrasce tih starih natječaja s interneta i popunjavati ih, tim više što su obrasci često slični kao i natječaji, posebice formalni dio što se tiče opisa podataka udruge. Osim toga kada odaberete i raspišete određenu aktivnost te procijenite njene troškove, to ćete moći upotrijebiti brzo kada se otvori novi slični natječaj. Neke od ideja koje razvijete na pisanju tih natječaja moći ćete iskoristiti i na opisu aktivnosti za EU projekte. Naposljetku, osnovni koncept natječaja je vrlo sličan – opis aktivnosti i proračun za provođenje tih aktivnosti.

Uputio bih još na nekoliko poveznica gdje nisam primijetio da su branitelji previše involvirani u projekte, primjerice na Zaklada Kultura nova  i Aktivno građanstvo.  Nadam se da ćete i tu pokucati i da će vam vrata širom biti otvorena. Ministarstvo kulture i medija RH svake godine raspisuje natječaj za izdavaštvo, časopise, likovne izložbe, likovne izložbe i glazbene produkcije pod javnim potrebama u kulturi kao, primjerice, ovaj na poveznici od prošle godine (Ministarstvo kulture i medija - Natječaji).

EU razina javnih natječaja

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva ima specifičan natječaj za braniteljske udruge pod nazivom Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga iz Domovinskog rata (više na poveznici Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga iz Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj) u Republici Hrvatskoj s često 3 kategorije praga koji uvjetuju koliko se novca može tražiti za zapošljavanje određenih osoba za određena radna mjesta po kriteriju koliko je udruga u prethodnoj godini imala zaposlenih osoba i koliko je imala prihoda. Primjerice, u 2022. godini su kriteriji bili postavljeni tako da su 1. kategoriji iznos od 150.000,00 kn / do 19.908 eura  davala do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje su aktivno djelovale najmanje pet (5) godina od dana Euregistracije do dana raspisivanja natječaja (udruga je morala imati najmanje 2 (dvije) zaposlene osobe temeljem ugovora o radu na dan raspisivanja natječaja ili je trebala zaposliti najmanje 2 (dvije) osobe temeljem ugovora o radu po dobivanju podrške; udruga je morala imati prihod od najmanje 200.000,00 kn u 2021. godini s mogućim odstupanjem do minus 5% i morala provoditi 3 projekta); 2. kategorija iznos do Kn 100.000,00 / do € 13.272 davao se za do osam (8) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje su aktivno djelovale najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja udruga u 2022 (udruga je morala imati najmanje 1 (jednu) zaposlenu osobu temeljem ugovora o radu na dan raspisivanja natječaja ili je trebala zaposliti najmanje 1 (jednu) osobu temeljem ugovora o radu po dobivanju podrške, udruga je morala imati prihod od najmanje 100.000,00 kn u 2021. godini s mogućim odstupanjem do minus 5% i morala provoditi 2 projekta); 3. za iznos do 50.000,00 Kn / do 6.636 € – davalo se do devet (9) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje su aktivno djelovale najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja (udruga nije morala imati zaposlene, ali mogla je zaposliti jednu (1) osobu temeljem ugovora o radu po dobivanju podrške; udruga je morala imati prihod od najmanje 50.000,00 kn u 2021. godini s mogućim odstupanjem do minus 5% i treba voditi jedan projekt). Tako će vjerojatno biti koncipirani i natječaji ove godine, slično i u kategoriji izvan braniteljskih udruga, stoga je tu u sažetom opisu natječaja istaknut najbitniji uvjet o kojem se mora voditi računa i prije raspisivanja s tim da je jako bitno opisati za koje se konkretne poslove traži novac, to jest za koje radno mjesto i treba imati na umu da razdoblje zaposlenja i visina plaće budu u skladu s kategorijskim ograničenjima. Sličan natječaj se organizira i za one udruge koje nisu braniteljske udruge.

Na kraju ovog pasusa ponavljam da na stranicama Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva mogu biti i drugi natječaji koji nisu isključivo za braniteljsku udrugu, no ona se njima može baviti i na njih se prijaviti, primjerice one koji se tiču STEAM tehnologije ili društvenog poduzetništva. Uzmite već sada postojeće obrasce iz arhive bivših natječaja i krenite vježbati pisanje!

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike već par godina obajvljuje natječaj Zaželi financiran iz EU fondova, koji je dobro poznat u medijima i gdje je šablona uvijek ista, te prema trenutačno dostupnim informacijama (Objava Poziva „Zaželi - prevencija institucionalizacije“ u mjesecu kolovozu) on bi trebao biti objavljen 11. rujna 2023. godine. Suština projekta prošle godine bila je da se zaposle nezaposlene žene iznad 50 godina starosti na poslu u kojem se brinu za starije osobe u mirovini na razne načine (primjerice dostava namirnica, priprema radobroka, održavanje čistoće domova, pomoć u socijalnoj integraciji i pružanje podrške kroz razgovore i druženje). Varirao je iz godine u godinu u natječaju broj žena kiji se mora zaposliti, konkretno obilježja tih žena koje se moraju zaposliti (npr. nezaposlenost, SSS kao najviši stupanj obrazovanja) i broj korisnika koliko će žena imati, tako da je tu opet za očekivati promjene, no prema najvama projekt će se provoditi na 3 godine što znači da će se zapošljavati na 3 godine. Neke braniteljske udruge su se tu uspješno prijavljivale jer su prepoznale da među svojom populacijom mogu lako naći žene za zaposliti i njima lako mogu naći korisnike s obzirom na dob branitelja. Naposljetku, bitno je istaknuti da udruga može uz žene zaposliti i voditelja projekta na isto toliko godina koliko i njih. Partner i kontrolno tijelo na tom projektu je Hrvatski zavod za zapošljavanje. U kontekstu Hrvatskog zavoda treba također spomenuti takozvane NEET natječaje gdje se udruga stavlja u poziciju posrednika i mora naći specifične korisnike, primjerice do 30 godina nezaposlene, neprijavljene na burzu rada i izvan procesa obrazovanja.

Isto tako, treba se odvažiti i prijaviti na one natječaje koji se pišu na engleskom; nema naših institucija kao posredničkih tijela, online se ispunjavaju, često zahtijevaju suradnju s udrugama i organizacijama iz drugih zemalja i koji bi djeci branitelja mogli biti zanimljivi, primjerice jer često kao aktivnost uključuju putovanja i dodatnu edukaciju:

CERV 
• Erasmus + Agencija za mobilnost i programe EU
Kulturna zaklada 

Kako ispravno čitati tekst natječaja i ispuniti prijavu?

Svi EU projekti do sada imali su slične obrasce od kojih je jedan opisni dio, a drugi brojčani, to jest jedan traži opisati ideju i tijek projekta, drugi dio traži u proračun svih aktivnosti, honorara i plaća. Prvi dio je uvijek opis gdje je najvažnije u sklopu teme poziva osmisliti aktivnosti kojima će se provesti i tu je dobro znati nekoliko savjeta: treba se pozivati na relevantne smjernice i programe na temelju kojih je raspisan natječaj (primjerice poželjne su marginalne skupine kao mladi, starije i nemoćne osobe, manjine itd., poželjno je ekološki obvezati se za javnu nabavu i slično). Gledajte je li potreban partner i što vam donosi više bodova kod ocjenjivanja, zatim treba gledati koji su mjerni pokazatelji i kako se oni dokazuju i sukladno tome predložiti aktivnosti, to jest paziti da se ne zada prevelik broj upitnikmjernih pokazatelja koje ne će biti moguće ostvariti u zadanom vremenu projekta i zbog kojeg mogu uslijediti tzv. financijske sankcije, primjerice ako se kao cilj postavi pronaći 50 ljudi ispod 25 godina koji će se uključiti u projekt i steći neku kvalifikaciju, onda je opasnost da se 10 posto iznosa mora vratiti ako je odstupanje veće od 13 posto od ukupno 50 ljudi kao mjerljivi ishod. Nadalje, u pisanju proračuna jako je bitno paziti na razliku između izravnih (plaće, honorari) i neizravnih troškova (troškovi knjigovodstva, režija) jer je često postavljen određeni dopušteni omjer.

Naravno, prilikom pisanja i posebice provedbe treba paziti na dopuštene i nedopuštene troškove. Bitno je istaknuti da vodite računa da u provedbi nekih od EU natječaja često može biti klauzula u ugovoru da se prije završnog zahtjeva za nadoknadom sredstva mora koristiti vlastiti novac u iznosu od 10 % (može biti u pitanju ogroman iznos ako recimo vrijednost projekta prelazi milijun kuna) od cjelokupnog iznosa projekta. Potom kada se potrošnja tog novca u završnom izvješću opravda, on se vraća prilikom istraživanja tržišta putem telefonskih poziva i sastanaka. Kreditiranje takve potrebe u ovom trenutku je prepoznala Erste&Steiermerkische banka s posebnim odjelom; ostaje za vidjeti hoće li druge banke prepoznati to tržište. Dakle, velika je razlika u pisanju projekta i provođenju projekta, no ono što odmah možete učiniti jest otići na razne radionice pisanja tih projekata za natječaje i kontaktirati udruge za koje je poznato da su proveli projekte radi pomoći u pisanju i suradnji jer nema boljeg učenja nego na iskustvu drugih.

Marko Paradžik

Tekst je dio niza „Uspješni hrvatski branitelji u poduzetništvu i neprofitnim organizacijama“, a objavljen je na Portalu HKV-a u sklopu projekta poticanja novinarske izvrsnosti u 2023. godini Agencije za elektroničke medije. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz objavu izvora i autorova imena.

LOGO

Povezano

Umirovljeni hrvatski general okuplja branitelje oko EU projekata

Resocijalizacija branitelja kroz Eko-pleter braniteljsku zadrugu za proizvodnju

 
Pet, 1-12-2023, 00:57:09

Potpora

Svoju članarinu ili potporu za Portal HKV-a
možete uplatiti i skeniranjem koda.

Otvorite svoje mobilno bankarstvo i skenirajte kod. Unesite željeni novčani iznos. U opisu plaćanja navedite je li riječ o članarini ili donaciji za Portal HKV-a.

barkod hkv

Komentirajte

Zadnji komentari

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)91/728-7044

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2023 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.