Nenad PiskačNenad Piskac karikatura 02

Brisani prostor

Knjiga o prešućenim temama

Kako najnoviji naslov Mladena Lojkića Eugenika i ljudski korov približiti publici koja nije, kao što ni sam nisam, senzibilizirana za ovu temu? Možda tako da sam sebi postavim nekoliko Mladen Lojkić naslovnica eugenikapitanja te u knjizi i našem aktualitetu potražim odgovore na njih, ona, dakle, pitanja koja se sama nameću, onako kako sam to predočio publici u dvorani crkve Svete Mati Slobode u Zagrebu 18. travnja 2013. prigodom predstavljanja autorova troknjižja Zombiji Novog svjetskog poretka kojega je sastavni dio i Eugenika i ljudski korov.

Prvo pitanje: Što je eugenika?

Eugenika dolazi od grčke riječi eugenes, što znači plemenita roda, a označava nauk o metodama poboljšanja tjelesnih i duševnih osobina pojedinih individua, životinjskih ili ljudskih, eugenika ispituje uvjete pod kojima se nasljedni nedostatci otklanjaju, a vrijedne osobine potomaka usavršavaju (B. Klaić, Rječnik stranih riječi). Već iz ove definicije razvidno je kako smo na vrlo skliskome terenu gdje su manipulacije izuzetno opasne i mogu imati nesagledive posljedice ako se od eugenike izuzme etika.

Ova knjiga opisuje publicistički jednostavno ona područja na kojima je autor detektirao upravo takve manipulacije koje imaju, ili bi mogle imati, nesagledive posljedice za budućnost manipuliranih skupina. Iz sadržaja knjige razvidno je da su negativni aspekti eugenike dosegnuli planetarne razmjere.

Drugo pitanje: Što kaže pisac Predgovora Josip Jović o ciljevima eugeničkih manipulacija?

EugenikaEugenika dolazi od grčke riječi eugenes, što znači plemenita roda, a označava nauk o metodama poboljšanja tjelesnih i duševnih osobina pojedinih individua, životinjskih ili ljudskih, eugenika ispituje uvjete pod kojima se nasljedni nedostatci otklanjaju, a vrijedne osobine potomaka usavršavaju (B. Klaić, Rječnik stranih riječi). Već iz ove definicije razvidno je kako smo na vrlo skliskome terenu gdje su manipulacije izuzetno opasne i mogu imati nesagledive posljedice ako se od eugenike izuzme etika.„U interesu političke, duhovne i gospodarske dominacije nad svijetom vodi se 'rat protiv čovječnosti i ljudskosti'. Čovjeka prema potrebama tih interesa valja Josip JOviceugenizirati, popraviti, preodgojiti, promijeniti njegove kulturne, vjerske i nacionalne osjećaje i standarde, klevećući ih kao zaostale i nazadne, on ne smije biti misleće biće već zombi koji lako prihvaća i slijedi ono što se od njega očekuje. I komunistički je totalitarizam htio stvoriti novog čovjeka prema svojim potrebama, ali su mu metode bile neproduktivne. Služio se golom represijom. Ovaj novovjeki fašizam je perfidan, on sve radi u ime 'boljeg života'".

Hrvatska je u ovom trenutku nizom poteza vladajućih elita, mahom odgojem i biološki vezanih uz totalitarnu komunističku ideologiju, pod udarom „novovjekog fašizma".

Treće pitanje: Što kaže autor Recenzije Emil Ćić o tome odakle dolazi ideologija eugenike?

„Knjiga jasno pokazuje da je ideologija eugenike krenula iz Britanije, kao dio fundamentalne ideologije britanskog imperijalnog rasizma, a biološki rat i Emil-Čić1trovanje čovječanstva prehranom jedna je od metoda eugeničara da se svijet (uz ratove) isprazni od 'ljudskog korova' koji oni na ovome svijetu ne žele... Teorija o nacional-socijalističkom nadčovjeku rezultat je oponašanja britanskih i američkih eugeničara. Tu se ne radi o duhovnoj alegoriji, opisu nadprosječne ljudske darovitosti, već o uvjerenju da se čovjek genetski može uzdići do super-rase, evoluirati od majmuna do – Boga!"

Hrvatska je po 3. siječnju 2000. snažno okrenuta i u visokom stupnju usklađena sa stoljetnim ciljevima vanjske politike Velike Britanije prema „prostoru bivše Jugoslavije".

Četvrto pitanje: Što kaže autor Proslova Mladen Lojkić?

„Suvremeni 'crni vračevi' također primjenjuju specijalne otrove pomoću kojih planetarni puk pretvaraju u hodajuće mrtvace – zombije. Koji su to otrovi i Lojkicintoksikacije pomoću kojih zagađuju čovjekovo tijelo i duh, uništavaju čovjekovu osobnost, srozavaju njegovo metafizičko stanje na razinu puke animalnosti te pomoću kojih postižu potpunu kemijsku kontrolu nad umom današnjeg čovjeka? To su droge, opijum, hrana, voda, lijekovi, preventivne i prisilne vakcinacije, zaprašivanja iz zraka itd."

Autor upozorava na eugeničku kastu koja radi pokuse „higijenskog čišćenja" i prorjeđivanja programiranog 'ljudskog korova'. Najavljuje da će uskoro doći cjeloviti program eliminiranja 'beskorisnih izjelica', kao i kiborgizaciju zombiziranog planetarnog puka: implantiranje silikonskog mikročipa u ljudski organizam pomoću kojega će svakog čovjeka-kiborga spojiti na 'opće računalo čovječanstva'. U Hrvatskoj ključan otpor ovim tendencijama pruža Katolička crkva sa svojim sustavom vrijednosti. Zbog toga je neprestano na udaru, kao i tijekom totalitarnoga komunizma.

Neizbježne digresije

Ova knjiga potiče i na analizu naše suvremenosti, našega hrvatskog aktualiteta. Prije toga, mora se priznati da odgovori na prva četiri pitanja Jovanovicsigurno postižu zainteresiranost za temu, otvaraju brojna pitanja i upućuju na paralele, kao recimo ovu: Nastoji li i četvrti modul zdravstvenoga odgoja kojega je podmetnuo i nametnuo ministar Željko Jovanović polako uvoditi našu djecu na put koji hrvatsku budućnost vodi u zombizaciju. Nije to nažalost jedina paralela koju provocira ova knjiga.

U mnogim izjavama javnih osoba možemo pronaći one koje idu na ruku autorovim tezama zastupljenima u knjizi. Prvi primjer: Predsjednik Josipović je ne tako davno u izraelskom parlamentu govorio o stanovitim zmijama kojima valjda treba satrti glavu – što se prema činjenicama iznesenim u ovoj knjizi može protumačiti kao detektiranje stanovitoga ljudskog korova. Onoga kojega je ideološki osmislio totalitarni jugokomunistički režim, a koji je, nažalost, i danas operativan.

Suvremeni problem s „elementarnom nepogodom"

JosipovićU mnogim izjavama javnih osoba možemo pronaći one koje idu na ruku autorovim tezama zastupljenima u knjizi. Prvi primjer: Predsjednik Josipović je ne tako davno u izraelskom parlamentu govorio o stanovitim zmijama kojima valjda treba satrti glavu – što se prema činjenicama iznesenim u ovoj knjizi može protumačiti kao detektiranje stanovitoga ljudskog korova. Onoga kojega je ideološki osmislio totalitarni jugokomunistički režim, a koji je, nažalost, i danas operativan.Drugi primjer: Predsjednik Milanović ovih dana otkrio je „ljudski korov" zboreći o crnokošuljašima i o osobama koje su „čisto zlo", odnosno „elementarna nepogoda". O tome je izvrstan članak 17. travnja u Glasu Slavonije objavio Ivica Šola, pod naslovom Raskrinkan Milanovićev totalitarni um:

Ivica Sola„U svom govoru u Münchenu od 29. siječnja 1923. Adolf Hitler iznio je tri ideje koje trebaju voditi Njemačku, to su socijalna, nacionalna i antisemitska ideja. Što se treće, antisemitske, ideje tiče, Hitler će reći da Židovi 'jesu rasa, ali nisu ljudi... oni su društveno zlo i elementarna nepogoda' protiv koje se treba boriti svim sredstvima.

Riječi koje je hrvatski premijer upotrijebio mlateći po Ruži Tomašić identične su, pri čemu, naravno, ne mislim da je Milanović Hitler, već da ta zabrinjavajuća retorička istovjetnost odaje Milanovićev totalitarni um, koji etiketira 'apsolutno zlo' i poziva na akciju 'društvene higijene' kako bi se društvo očistilo od 'nečistih'.

Totalitarni um i retorika Zorana Milanovića na Ruži Tomašić samo je eskalirala, no stalno je prisutna. Dovoljno se prisjetiti njegovih sumanutih tirada i diskvalificiranja ljudi prema mjestu rođenja (Stier) ili prema mjestu stanovanja (Špičkovina, Vukovina) sugerirajući im status 'niže rase', manje prihvatljivih bića od 'arijevaca', koji nisu rođeni ili ne žive gdje Milanović smatra da bi trebali kako bi dobili status ljudskih bića u punom smislu, dostojnih poštovanja i uvažavanja u javnom prostoru i demokratskim procesima i kritikama.

U Milanovićevom totalitarnom diskursu neprestanog prokazivanja neprijatelja naroda i društvenog zla svednevice frcaju etikete eurofoba, homofoba, crnokošuljaša... i drugih snažno zvučećih frazetina koje su uglavnom crtanje vraga po zidu od jednog nesposobnog političara koji je čak i od ovakvog HDZ-a uspio izgubiti izbore, i to po pravilima igre koje je sam postavio, za što je potrebna ozbiljna doza diletantizma i autističnog narcisizma posvađanog s realnošću, pogotovo onom gospodarskom, što potom uporno supstituira totalitarnom retorikom isključenja i konstruiranjem društvenih sukoba (...)."

Ovome se doista nema što dodati, osim da Milanovićev totalitarni um kao „znak vremena" snažno korespondira s osnovnom temom Lojkićeve knjige.

Peto pitanje: Kakva je struktura knjige?

Strukturu knjige čine sedam poglavlja, koja su svako za sebe jedna cjelina s nekoliko tema, koje ne ću prepričavati da ne pokvarim čitatelju radost čitanja. To su sljedeća poglavlja:

1.Žudnja za obogotvorenjem (bavi se pitanjem reinkarnacije i zadnje reinkarnacije, evolucijom i prirodnom i umjetnom eugenikom);

gmo-tomato2.Postbiološko čovječanstvo (bavi se superiornom eugeničkom rasom, prisilnom eugenikom u SAD, nacističkom eugenikom, prijelazom s eugenike na genetiku, higijenskim čišćenjem, kloniranjem i govori o hrvatskom eliksiru mladosti);

3. Droga i crni vračevi (bavi se pitanjem proširenja svijesti, subkulturom šezdesetih i psihodeličnom kontrolom uma);

4.Hrana kao oružje (pitanje uništenja autohtonog sjemena, zelenom revolucijom, tvorničkim uzgojem stoke i preobrazbom hrvatskog sela)

5.Genetska revolucija (razlaže početak genetskog inžinjerstva, GMO porobljavanjem Zemlje i Europe, GMO u službi eugenike, Hrvatska – zemlja GMO te o umjetnim dodacima u prehrani);

6.Farmacija – industrija bolesti (govori o svezama alkemije i okultizma na području medicine i farmacije, o farmaceutskoj industriji, zanimljivo je područje u kojemu se govori kako je svaki novi lijek izmišljena nova bolest, o prinudnom cijepljenju i hibridnom virusu H1N1);

7. Sumrak bioetike i tehnoetike donosi također šest novih tema.
Objavljen je i osvrt na knjigu Damira Borovčaka pod naslovom Zastrašujući programi u kojemu, među ostalim, daje naglasak na Lojkićev školski primjer demistifikacije lika i djela Charlesa Darwina i njegove teorije evolucije.

Drugi objavljeni Pogovor književnika Mile Pešorde pod naslovom Uz Lojkićev apostolat istine i slobodne Hrvatske daje težište stavljeno na povijesni put Hrvata počevši od pokrštavanja, kao onaj put koji definira pravi identitet hrvatskoga naroda, koji danas trpi nasrtaje kulture smrti i diktature relativizma.

Konačna je pobjeda naša

KnjigaKnjiga je pisana ležernim stilom, dotjeranim do razine popularno-znanstvenog diskursa. To znači da se lako čita, ne zamara čitatelja. To pak istodobno ne znači da se u tekstu ne nalaze brojni podatci, imena i događaji više-manje nepoznati široj publici, što pak odaje dojam o autorovoj predanosti, zauzetosti i otkriva nam zavidan istraživači nerv bez kojega bismo bili siromašniji za teme koje nam je autor ovdje osvijestio.Zaključno se može kazati kako je Eugenika i ljudski korov zanimljivo štivo koje obrađuje stvarnosti s kojima smo svakodnevno suočeni, ali ih ne primjećujemo kao nešto važno i bitno. Knjiga je pisana ležernim stilom, dotjeranim do razine popularno-znanstvenog diskursa. To znači da se lako čita, ne zamara čitatelja. To pak istodobno ne znači da se u tekstu ne nalaze brojni podatci, imena i događaji NSPviše-manje nepoznati široj publici, što pak odaje dojam o autorovoj predanosti, zauzetosti i otkriva nam zavidan istraživači nerv bez kojega bismo bili siromašniji za teme koje nam je autor ovdje osvijestio.

Mladen Lojkić je upravo prepoznatljiv po tim temama, koje su namjerno ili ne gurnute pod tepih, ili pod egidu „teorije zavjere", pa se te teme ne preispituju niti kritički valoriziraju. One su dio naše suvremenosti, one su zapravo naša suvremenost, a mi uglavnom o njima ne znamo ništa, ne znamo zašto nam se događaju i koji im je smisao, pa ih onda i ne možemo kontekstualizirati i objektivno prosuditi.

Polazište autora počiva na moralnim i antropološkim kršćanskim vrjednotama. Zbog kršćanskoga polazišta i raskrinkavanja metoda kojima se služi „knez ovoga svijeta", Lojkić je prešućen. Prešućen je i zato što je u središtu njegove pozornosti, u središtu njegove ljubavi – čovjek, ne onaj programirani zombi, već onaj stvoren na sliku i priliku Božju sa svojim neotuđivim dostojanstvom. Čovjek je stvorenje. Čovjek nije stvoritelj, niti će uz pomoć eugenike i genetike, kiborgizacije i farmacije i ostalih sofisticiranih metoda uništavanja ljudskoga dostojanstva, postati Bog. B

Bez obzira na prešućenost i druge nevolje, mi kao kršćani znamo da je konačna pobjeda naša. Ali, ne treba stoga samo pasivno promatrati i čekati uskrsnuće. Autorov tekst neizravno poziva na akciju odgovorne slobode ovdje i sada. Kraljevstvo Božje gradi se već ovdje na zemlji. To je naš križ, bez kojega nema radosne vijesti uskrsa.

Nenad Piskač

Sri, 26-06-2019, 19:01:04

Komentirajte

Zadnji komentari

Kolumne

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

1 klik na Facebooku za hkv.hr

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)1/481-0047

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2019 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.