Javor NovakJavor Noval karikatura

Doba trpova

Istanbulska konvencija

Nakon 34 točke normiranja, zgodna je još jedna kontradikcija kojom Konvencija ili ne zna što radi ili nam želi baciti pijesak u oči pa u članku 73. kaže: „Učinci ove Konvencije, Odredbe ove Konvencije, ne dovode u pitanje odredbe unutarnjeg prava i obvezujućih međunarodnih instrumenata koji su već na snazi ili mogu stupiti na snagu...“, a po kojima bi bila moguća povoljnija prava osobama u borbi protiv „nasilja nad ženama i nasilja u obitelji“. Kako to učinci ove Konvencije „ne dovode u pitanje odredbe unutarnjeg prava“ kad su iznad njega i kad Grevio uživa „povlastice i imunitete“?? Očito, nad-država će nam propisivati prava. Sudeći po tome koliko naši IKpolitičari i ini notorni, kuju u nebo ovu Konvenciju, ona je tu zato da bude naša alfa i omega, sjekira nad sjekirama - nad svim našim pravnim helebardama.

A što znači ovo, iz članka 77. (teritorijalna primjena), točka 1.: „Svaka država ili Europska unija mogu, u vrijeme potpisivanja ili prilikom polaganja svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu, navesti područje ili područja na kojima se primjenjuje ova Konvencija.“ Je li to Europa regija umjesto država? Sve ponovljeno još i u točki 2.: „Svaka Stranka može, u bilo kojem naknadnom trenutku“ (...) „proširiti primjenu ove Konvencije na bilo koje drugo područje određeno u izjavi i za čije je međunarodne odnose ona odgovorna ili u čije ime je ovlaštena poduzimati mjere.“ Nestaju li ovime države u korist EU nad-države?

Zatim slijede striktno označene moguće rezerve od Konvencije, a koje nisu moguće u cjelini, što je zgodno, nego samo djelomično i pod brojnim (otegotnim) uvjetima. Zgodno je i to što rezerve imaju rok trajanja (od pet godina), a poslije toga sve Jovo nanovo? Utješno je da se mogu obnoviti (što oduševljava), ali nije rečeno do kada no zato treba dati grevio-u objašnjenje zašto se rezerva produljuje.

Divne kontradikcije

U ovom članku, članku 79. u točki 2.eto još jedne u nizu divnih kontradikcija: „Osamnaest mjeseci prije datuma isteka rezerve, Glavno tajništvo Vijeća Europe obavijestit će dotičnu Stranku o tom isteku.“ Znači primjerice Hrvatska će biti obaviještena. Zatim: „Najkasnije tri mjeseca prije isteka Stranka će obavijestiti Glavnog tajnika da zadržava, mijenja ili povlači svoju rezervu.“ No, „U nedostatku obavijesti odnosne Stranke, Glavno tajništvo će obavijestiti tu stranku da se njezina rezerva smatra automatski produljenom na razdoblje od šest mjeseci.“ Znači i kad Hrvatska zaboravi, bit će obaviještena da joj je rezerva automatski produljena. A onda kaže ovo: „Propust Grevioodnosne Stranke da obavijesti o svojoj namjeri da zadrži ili preinači rezervu prije isteka tog razdoblja dovodi do prestanka rezerve.“ Tko tu koga plete?

Na kraju ove teme, u članku 80. točki 1. protivno svim pritiscima iz Europe da Hrvatska potpiše i ratificira ovu Konvenciju stoji još jedna kontradiktornost: „Svaka Stranka može u svako doba otkazati ovu Konvenciju putem obavijesti upućene Glavnom tajniku Vijeća Europe.“ Onda zašto forsiranje? Zašto traženje obrazloženja?Gdje mi to kasnimo?

Ipak, na kraju (no, zašto izdvojeno a pod naslovom:Članak 66.?) saznat ćemo konačno i koje su to famozne „povlastice i imuniteti“. One se sad zovu „Dodatak“. Pa se tako, tek na posljednjoj stranici Konvencije, navodiništa manje nego šest točaka.

Radi važnosti navodim ih u cijelosti:

„1. Ovaj dodatak primjenjuje se na članove grevio-a navedene u članku 66. ove Konvencije, kao i na ostale članove izaslanstava u posjetu državi. U svrhu ovog dodatka, izraz 'ostali članovi izaslanstava u posjetu državi' uključivat će neovisne nacionalne stručne osobe i specijaliste navedene u članku 68. stavku 9. Konvencije, članove osoblja Vijeća Europe i tumače zaposlene od strane Vijeća Europe u pratnji grevio-a tijekom posjeta državi.

2. Članovi grevio-a i drugi članovi izaslanstava u posjetu državi će, tijekom izvršavanja svojih funkcija koje se odnose Grevio5na pripremu i izvršenje posjeta državi, kao i tijekom rada koji će uslijediti vezano uz njih te putovanja u vezi ovih funkcija, uživati sljedeće povlastice i imunitete:

a. imunitet od osobnog uhićenja ili pritvaranja i od zapljene osobne prtljage, te imunitet od pravnog postupka bilo koje vrste za izgovorene ili napisane riječi i radnje poduzete u službenom svojstvu;

b. izuzeće od svih ograničenja njihove slobode kretanja prilikom izlaska iz zemlje ili povratka u zemlju prebivališta, te ulaska i izlaska iz zemlje u kojoj izvršavaju svoje funkcije, te od registracije kao stranca u zemlji koju posjećuju ili kroz koju prolaze u izvršavanju svojih funkcija.

3. Tijekom putovanja poduzetog u izvršavanju njihovih funkcija, članovima grevio-a i ostalim članovima izaslanstava u posjetu državi će, u pogledu carina i deviznih kontrola, biti odobrene iste olakšice kakve se odobravaju predstavnicima stranih vlada koji su na privremenoj službenoj dužnosti.

4. Dokumenti koji se odnose na ocjenu provedbe Konvencije, a koje nose članovi grevio-a i ostali članovi Genderizaslanstava u posjetu državi su nepovredivi u mjeri u kojoj se tiču rada grevio-a. Nikakvo zaustavljanje ili cenzura neće se primijeniti na službenu komunikaciju grevio-a ili na službenu  komunikaciju članova grevio-a i ostalih članova izaslanstava u posjeti državi.

5. Kako bi se osigurala potpuna sloboda govora i potpuna neovisnost u obavljanju njihovih dužnosti, članovima grevio-a i ostalim članovima izaslanstava u posjetu državi imunitet od pravnog postupka za izgovorene i napisane riječi i radnje poduzete u izvršavanju dužnosti i dalje se odobrava, neovisno o tome što odnosna osoba više nije uključena u obavljanje tih dužnosti.

6. Povlastice i imuniteti jamče se osobama navedenima u stavku 1. ovog dodatka s ciljem zaštite neovisnog ŽeneOdavno je već prošao trenutak u kojemu su žene žrtve ili žene pravne zaštitnice nasilja trebale i morale shvatiti da treba jasno i glasno osuditi svako nasilje, a ne samo jedan njegov najvidljiviji segment. Tako dugo, dok žene ne shvate da upravo one, pišući zakone i konvencije i provodeći ih, moraju osuditi nasilje prvo nad djecom, pa nad ženama, pa nad muškarcima i da u osudu trebaju i moraju svakako uključiti i verbalno nasilje (a kojeg u ovoj Konvenciji uopće nema!) nikakvi zakoni niti konvencije ne će nam ni donijeti, niti krasitinekakvu buduću uvjerljivost a pogotovo ne će dokinuti nasilje. Svi nasilnici/nasilnice moraju biti obuhvaćeni sankcijama, bez toga nema društvenog zdravlja.izvršavanja njihovih funkcija u interesu grevio-a, a ne radi njihove osobne koristi. Odricanje od imuniteta osobama navedenima u stavku 1. ovog dodatka izvršit će Glavni tajnik Vijeće Europe u svakom slučaju u kojem bi, prema njegovom ili njezinom mišljenju, imunitet ometao izvršenje pravde i kada ga se može odreći bez štete za interese grevio-a.

Zaštićeni medvjedi

Imam ova pitanja: zaštićeni medvjedi su članovi izaslanstva, neovisne nacionalne stručne osobe, specijalisti, članovi osoblja Vijeća Europe pa čak i tumači zaposleni od VE. Svi oni imat će imunitet „od osobnog uhićenja ili pritvaranja i od zapljene osobne prtljage, te imunitet od pravnog postupka“. Zašto je važna osobna prtljaga? Bit će izuzeti od „registracije kao stranca u zemlji koju posjećuju“. Znači bit će tretirani kao rezidenti, čemu ta krivotvorina? Zatim nesuvislo ovo: „članovima grevio-a i ostalim članovima izaslanstava u posjetu državi će, u pogledu carina i deviznih kontrola, biti odobrene iste olakšice kakve se odobravaju predstavnicima stranih vlada koji su na privremenoj službenoj dužnosti.“ Znači u stvari stranci, bit će tretirani kao domaći, a uživat će carinske rodolakšice kao stranci na privremenoj službenoj dužnosti u stranoj zemlji. Onda, što su oni: stranci, ne stranci, povlašteni rezidenti ili...? Od kakve je važnosti i s čime je u stvari u vezi ne carinjenje predmeta i osobne prtljage, za provođenje Konvencije o nasilju nad ženama te za usmene i pismene zaključke i dokumente grevio-a? I još se naglašava kako to nije radi osobne koristi!

Genijalna je i točka 5., naročito ovaj dio, pazite sad: „neovisno o tome što odnosna osoba više nije uključena u obavljanje tih dužnosti.“ Znači članovima radne skupine osigurava se potpuna sloboda govora i potpuna neovisnost u obavljanju dužnosti neovisno o tome što osoba odavno nije uključena u obavljanje navedenih tužnosti! Je li to znači da im se jamči doživotni imunitet? Pa to nemaju čak ni naši saborski zastupnici ni predsjednici Vlade!

Zgodna je ova, već tradicija i praksa Konvencije, da bude proturječna. Evo još jedno neuvjerljivog pokušaja uvjeravanja u suprotno, pogledajmo još jednom točku 6: povlastice i imuniteti se jamče „u interesu grevio-a a ne radi njihove osobne koristi“. Pa, ako je riječ o interesu grevio-a kakve veze ima ne carinjenje predmeta a koji nikako nisu dokumenti grevio-a a iz osobne su prtljage? Tko tu dakle „nema“ osobnu korist?

Žene ne će biti bolje zaštićene nego što su to danas

Pa vi dragi čitatelji zaključite o Istanbulskoj Konvenciji sami. Kaže nama predsjednik Vlade g. Plenković neka čitamo Konvenciju. Da, nažalost je čitamo i ne vjerujemo koliko nametanja i opasnih podvala ona donosi. Koliko prozirnih kontradiktornosti i privilegija. Koliko ovakva Konvencija upravo stvara i potiče neravnopravnost i koliko je Vladajednodimenzionalna i neprimjenjiva. Nositeljice izrade ovog uratka, u svojoj mono-dimenzionalnosti i širokoj pristranosti uvjerene su kako su stvorile željenu, apsolutnu zaštitu žena. Međutim, upravo zbog te pristranosti, žene ne će biti bolje zaštićene nego što su to danas. Odavno je već prošao trenutak u kojemu su žene žrtve ili žene pravne zaštitnice nasilja trebale i morale shvatiti da treba jasno i glasno osuditi svako nasilje, a ne samo jedan njegov najvidljiviji segment. Tako dugo, dok žene ne shvate da upravo one, pišući zakone i konvencije i provodeći ih, moraju osuditi nasilje prvo nad djecom, pa nad ženama, pa nad muškarcima i da u osudu trebaju i moraju svakako uključiti i verbalno nasilje (a kojeg u ovoj Konvenciji uopće nema!) nikakvi zakoni niti konvencije ne će nam ni donijeti, niti krasitinekakvu buduću uvjerljivost a pogotovo ne će dokinuti nasilje. Svi nasilnici/nasilnice moraju biti obuhvaćeni sankcijama, bez toga nema društvenog zdravlja.

Upravo ne vjerujem da je ovu Konvenciju i sam predsjednik Vlade uopće pročitao. Neshvatljivo je što je on u njoj vidio, bolje rečeno što sve nije. Upravo neshvatljivo. Koga je (i da li uopće) konzultirao? Osobno, zaključit ću ovako: ovo je opasno, manjkavo, rodno ideološko i zadojeno štivo te ruglo od ravnopravnosti, ali i od pravna sustava normi uz stvaranje nadnacionalne mreže privilegiranih i to doživotno privilegiranih.

Pozdrav predsjedniku Vlade. Što prije...trk... na ratifikaciju!

-nastavlja se-
Javor Novak

Vidi Konvenciju i Pojašnjenje Vladina ureda za ravnopravnost spolova na poveznici.

 

Sri, 5-08-2020, 21:32:49

Najave

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Komentirajte

Zadnji komentari

Kolumne

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

1 klik na Facebooku za hkv.hr

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)91/728-7044

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2020 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.