Hrvatski tjednik
 

 Jezikoslovka dr. sc. Nataša Bašić oslobođena optužbe za klevetu zbog kritike Institutova pravopisa

Županijski sud u Zagrebu, bez dnevnoga medijskoga odjeka, presudom Kž-269/15 u ime Republike Hrvatske odbio je 31. ožujka 2015. kao neosnovanu žalbu privatnoga tužitelja Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (IHJJ), koji je predstavljao ravnatelj dr. sc. Željko Jozić. Jozić se žalio protiv presude Općinskoga kaznenoga suda u Zagrebu broj K-164/14 od 29. siječnja 2015., ali je drugostupanjski sud potvrdio prvostupanjski pravorijek. Tako je jezikoslovka Nataša Bašić pravomoćno oslobođena optužbe IHJJ-a da bi počinila kazneno djelo klevete svojim člankom 'U povodu objave Hrvatskog pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje - Politika ili struka', objavljenome u časopisu Jezik, broj 1.-2., u travnju 2014.

Nakon ovakvih presuda, napose dijela koji se odnosni na strukovnu raščlambu knjižnoga izdanja pravopisa te njegovu navodnu 'besplatnost', postavlja se pitanje je li nam trebao Hrvatski pravopis IHJJ-a u čije je tiskanje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, za Jovanovićeva mandata, uložilo 200.000 kuna. Naime istaknuti hrvatski jezikoslovac akademik Radoslav Katičić bio je izjavio da nam novi pravopis ne treba, i da 'novi' pravopis ne može biti novi jer kad bi on to doista bio, to bi bila katastrofa.

U odnosu na ono što je u ovome predmetu bilo sporno, ni Županijski sud analizom SudŽupanijski sud smatra da žalbenim navodima privatnoga tužitelja nisu dovedeni u sumnju pravilnost odluke prvostupanjskoga suda u donošenju oslobađajuće presude te budući da nije dokazana neistinitost inkriminiranih činjeničnih tvrdnja, dakle nije dokazan bitan element kaznenoga djela iznošenjem i pronošenjem neistinitih činjenica, a kako nije utvrđena ni povrjeda zakona, presuđeno je da se žalba kao neosnovana odbija.svakoga pojedinoga inkriminiranoga navoda, sagledanoga u kontekstu cjelokupnoga autoričina članka, ne nalazi dokazanim da bi navodi iz činjeničnoga opisa privatne tužbe po svome sadržaju bili klevetnički. Opravdano je zaključiti, navodi se u presudi, kako nije dokazano da se u predmetnim inkriminacijama radi o neistinitim tvrdnjama, u smislu obilježja kaznenoga djela klevete, kako to tvrdi optužba, nego je dijelom riječ o istinitim tvrdnjama, a dijelom o autoričinim vrijednosnim sudovima. Županijski sud smatra da je sve to izraženo u članku u kojemu se kritički propituje i analizira Pravopis u svrhu probitaka struke i mogućih pronalaženja boljih rješenja.

Županijski sud smatra da žalbenim navodima privatnoga tužitelja nisu dovedeni u sumnju pravilnost odluke prvostupanjskoga suda u donošenju oslobađajuće presude te budući da nije dokazana neistinitost inkriminiranih činjeničnih tvrdnja, dakle nije dokazan bitan element kaznenoga djela iznošenjem i pronošenjem neistinitih činjenica, a kako nije utvrđena ni povrjeda zakona, presuđeno je da se žalba kao neosnovana odbija.

Što je IHJJ potaknulo na tužbu za kazneno djelo protiv časti i ugleda – klevetom?

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u ulozi privatnoga tužitelja, putem odvjetnika, podnio je 30. lipnja 2014., nakon objave prvoga nastavka spomenutoga članka u časopisu Jezik privatnu tužbu protiv autorice Nataše Bašić, jer da je pišući o Pravopisu počinila kazneno djelo protiv časti i ugleda - klevetom, opisanom i kažnjivom Kaznenim zakonom. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje tvrdio je da je dr. Bašić, znajući kako to nije istina, navela da je novi Pravopis 'zapravo krpež sastavljena od starih pravopisa'.

U tužbi se, uz ino, kao klevetničko također navodi da je Nataša Bašić u svojem članku napisala: 'Namjesto promišljenoga i samozatajnoga institutskoga rada na velikome pravopisu, poduprtoga Vijećem za normu, Jozić je izabrao medijsku pozornicu, ispraznu samohvalu, fotoaparate i kamere, lažnu demokratičnost i utrkivanje s rokovima', nadalje: 'Javnost se iznenadila ne samo preskromnim opsegom pravila (46 stranice), izostavljanjem mnogih aktualnih pravopisnih pitanja, raskidom s usustavljenim pravopisnim nazivljem, nego i znanstveno neutemeljenim i neodrživim načelima, nepotpunom i loše raspoređenom građom, neznanstvenim metajezikom pri interpretaciji....I tako je pravopis namjesto da krene u škole, vraćen IHJJ na popravni ispit', potom: 'Naime, otvaranjem tzv. javne rasprave o radnoj inačici, samim njezinim tijekom i završetkom, počinjen je niz pravnih propusta i prekršeno više zakona i pravnih akata...', nadalje: 'Radna je inačica tijekom rasprave mijenjana pa svi sudionici rasprave nisu imali isti predložak', zatim: 'Posve je jasno da je projekt pisanja još jednoga hrvatskoga pravopisa s političkom potporom prvorazredni politički čin u funkciji rušenja dostignutih normi i njihova slobodna razvitka' te 'U odnosu na moderne pravopise u svijetu, pa i u neposrednome hrvatskom okružju (primjerice slovenski ili srpski), on je metodološki zastario i neprivlačan'.

Svi ti navodi bili su, kako je smatrao privatni tužitelj, zbog svoga sadržaja i neistinitosti podobni naštetiti časti i ugledu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zbog toga je predloženo da sud sasluša okrivljenicu i Željka Jozića, ravnatelja IHJJ-a, te da se okrivljena proglasi krivom za klevetu, osudi po zakonu i kazni novčano u iznosu od 30 dnevnih dohodaka.

Jozićev iskaz ocijenjen subjektivnim

Općinski kazneni sud presudom od 29. siječnja 2015., nakon četiri održana ročišta, provedenih saslušanja i iscrpne raščlambe svakoga PresudaOpćinski kazneni sud presudom od 29. siječnja 2015., nakon četiri održana ročišta, provedenih saslušanja i iscrpne raščlambe svakoga pojedinoga inkriminiranoga navoda oslobodio je Natašu Bašić optužbe za klevetu. Odgovarajući jesu li navodi sadržani u činjeničnome opisu privatne tužbe istiniti ili neistiniti, odnosno jesu li podobni škoditi časti i ugledu privatnoga tužitelja (IHJJ) i je li okrivljenica postupala s namjerom škoditi časti i ugledu privatnoga tužitelja, Općinski je kazneni sud zaključio da je riječ o istinitim sudovima ili pak autoričinim vrijednosnim sudovima, koji ne podliježu kaznenom progonu.pojedinoga inkriminiranoga navoda oslobodio je Natašu Bašić optužbe za klevetu. Odgovarajući jesu li navodi sadržani u činjeničnome opisu privatne tužbe istiniti ili neistiniti, odnosno jesu li podobni škoditi časti i ugledu privatnoga tužitelja (IHJJ) i je li okrivljenica postupala s namjerom škoditi časti i ugledu privatnoga tužitelja, Općinski je kazneni sud zaključio da je riječ o istinitim sudovima ili pak autoričinim vrijednosnim sudovima, koji ne podliježu kaznenom progonu.

Primjerice, u pogledu inkriminacije da je pravopis krpež sastavljena od starih pravopisa, sud je zaključio da je riječ o vrijednosnom sudu, k tomu utemeljenom na navodu samoga ravnatelja Jozića, koji je jednomu dnevnome listu izjavio kako će IHJJ 'od četiri stara napraviti novi jedinstveni pravopis'. Glede inkriminacije da je radna inačica mijenjana tijekom rasprave pa svi sudionici nisu imali isti predložak, sud je uvidom u priloženi ispis i CD triju inačica, od 13., 15. i 29. travnja 2013., utvrdio da su okrivljeničini navodi točni jer su inačice bile različito obrojčane zbog čega se sudionicima javne rasprave bilo otežano referirati na isti dio.

Analizirajući iskaz svjedoka Željka Jozića, sud je utvrdio da je iznosio svoj subjektivni stav o tom jesu li inkriminirani navodi klevetnički sadržaji i podobni škoditi časti i ugledu privatnoga tužitelja te ih nije prihvatio. Istodobno sud je u cijelosti prihvatio obranu Nataše Bašić, koja je logično i objektivno govorila o razlozima korištenja određenoga diskursa u članku, ističući da se članak treba gledati u cjelini, s tim da on izlazi u nastavcima i da će zadnji dio članka biti objavljen 2015. Naime, ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Željko Jozić podigao je tužbu protiv autorice članka nakon prvoga nastavka, premda su neke tvrdnje, kako je utvrdio Općinski kazneni sud, iznesene u prvome dijelu članka, potanko obrazložene u dijelu koji tada još nije bio objavljen. Stoga se može zaključiti kako je tužba protiv Nataše Bašić podignuta kako bi se spriječilo objavljivanje nastavaka članka, koji je ocijenjen kao loša promidžba Hrvatskome pravopisu IHJJ-a. Tomu je i na svojevrstan način dokaz pokušaj ravnatelja IHJJ-a da pritiskom na Predsjedništvo Hrvatskoga filološkoga društva smijeni glavnu urednicu Jezika prof. dr. Sandu Ham.

Privatna tužba, koja se može nazvati privatnom sudskom avanturom ravnatelja IHJJ-a Željka Jozića, bez presedana je u sudskoj praksi, budući da se prvi put dogodilo da se stručni problemi pokušavaju rješavati na sudu, jer kad se to u bivšem sustavu činilo, ili pokušalo učiniti, bilo je motivirano razlozima visoke politike. O pozadini čitavog spora puno govori i činjenica da je jedna državna ustanova tužila privatnu osobu. Namirom svih troškova postupka, Jozićev pravni avanturizam mogao bi IHJJ stajati više tisuća kuna. Ne treba pitati tko će to platiti. Očekuje se da će ravnatelj javne ustanove Željko Jozić javno podastrijeti dokaz da je troškove namirio iz vlastitoga džepa. I na kraju postavlja se pitanje: ima li Hrvatski pravopis IHJJ nakon pravomoćne presude zagrebačkoga Županijskog suda i svih neuvaženih primjedaba tijekom javne rasprave strukovni legitimitet?

dr. sc. Nataša BAŠIĆ o slučaju: Na suđenju je utvrđeno da Institutov pravopis nije ni nov, ni znanstven, ni neautorski, ni besplatan

Zamoljena da za Hrvatski tjednik komentira ovaj slučaj bez presedana u hrvatskom jezikoslovlju, Nataša Bašić je izjavila: 'Čast i ugled znanstvene ustanove brane se ponajprije savjesnim, temeljitim, poštenim i samozatajnim znanstvenim radom. No, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje odlučio se na tužbu koja me neugodno podsjetila na vremena kad se sudilo zbog delikta mišljenja. Tijekom sudskoga postupka upozorila sam na niz strukovnih nedostataka u Hrvatskome pravopisu IHJJ-a, načelnih i pojedinačnih, a u časopisu Jezik u pet sam nastavaka svoga članka to i obrazložila.

Hrvatskoj je javnosti obećan nov, znanstveno utemeljen, neautorski i besplatni pravopis. Na suđenju je pak utvrđeno da Institutov pravopis nije ni nov, ni znanstven, ni neautorski, ni besplatan. Zahvaljujući Željku Joziću, sada je sudski verificirano deset navoda iz mojega prikaza Hrvatskoga pravopisa IHJJ-a. Kazneni je sud raspravio svih deset utuženih tvrdnja i utvrdio da svaka sadržava ili istinite navode ili vrijednosne sudove koji ne kleveću. Drugostupanjsko je vijeće u cijelosti potvrdilo prvostupanjsku presudu. Očekujem da se IHJJ pokori toj presudi.

A što druge struke misle o Hrvatskom pravopisu IHJJ-a, govore i invokacije ove presude, u prvom i drugom stupnju. One glase: 'U ime Republike Hrvatske', a ne 'Uime Republike Hrvatske', kako propisuje institutski pravopis. To se 'u ime' svaki radni dan u sudovima diljem Hrvatske ispisuje više od tri tisuće puta, ali autorima pravopisa zacijelo nije bilo dovoljno čestotno da bi dobro promislili, odvagnuli i onda normirali.

Marko Curać
Hrvatski tjednik

Hrvatski tjednik

Sri, 26-06-2019, 19:01:17

Komentirajte

Zadnji komentari

Kolumne

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

Pretraži hkv.hr

PRETPLATA

Svakoga četvrtka
Hrvatski tjednik,
a sve drugo je manipulacija!

Posebna ponuda

Hrvatski tjednik dolazi s vrlo niskom cijenom pretplate!

Godišnja pretplata iznosi samo 678 kuna,

170 eura za zemlje EU i 200 eura za prekooceanske zemlje.

Hrvatski tjednik 210 41

Želimo da Hrvatski tjednik dođe u svaki hrvatski dom!

Podatci u računima

Žiro-račun: 2500009-1101384007

Banka: Hypo Alpe-Adria-Bank
Korisnik: Tempus d.o.o. Zadar
IBAN: HR61 2500 0091 1013 84007
BIC:HAABHR22

KONTAKTI

Hrvatski tjednik

KONTAKTI

TelefonTelefon
Hrvatskog tjednika:
+385 (0)23/305-277

Fax
Fax:
+385 (0)23/309-180

Elektronička pošta
Elektronička pošta:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Preporučite članke

Podržite članke na jednoj od socijalnih mreža jednim klikom!

Facebook, Tweet, Google+, LinkedIn, Pinterest

Facebook like

Preporučite Hrvatski tjednik, portal i naš forum svojim prijateljima i poznanicima kako bi i oni znali za komentare, reportaže, razgovore i vijesti koje ovdje objavljujemo.

Copyright © 2019 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.