Hrvatski tjednik
 

 Provođenje Kurikuluma protuustavno je i protuzakonito

Zloćudno ustrajavanje Vlade Zorana Milanovića i njegova ministra Željka Jovanovića na nasilnom uvođenju tzv. Kurikuluma zdravstvenog odgoja pokazuje svu bešćutnost i aroganciju aktualne vlasti. Ta je arogancija tim gora što iza te bahate drskosti stoji zastrašujuće neznanje i potpuna pravna nepismenost, kako ministra, tako i Vlade koja nije sposobna zaustaviti Jovanovićev suludi i voluntaristički slalom između zakonskih odredaba.

Da nešto nije u redu, dale su naslutiti ispraznice, etikete i vrijeđanja, kojima je Jovanović u raspravi uporno pribjegavao, umjesto da se služio argumentima. Čak se i kardinal Bozanić u jednom trenutku lucidno zapitao zašto se ne govori o činjenicama, umjesto demagoškog etiketiranja. Umjesto da na kritike odgovara stručno i meritorno, Jovanović se skrivao iza krajnje neprimjerenog zeljko-jovanovic vvrijeđanja svih koji su se usudili iznijeti primjedbe o njegovim samovoljnim i krajnje nestručnim postupcima.

Napose je došla do izražaja njegova atavistička mržnja prema Katoličkoj crkvi i njezinim poglavarima. Tako je kardinalu Bozaniću poručio kako ne zna o čemu govori, potom je biskupa Pozaića optužio kako nema mozga, roditelje kako rade protiv zdravlja svoje djece, a kršćanske je udruge 'strpao' u 'zatucani srednji vijek'. Takvu količinu građanske neuljudnosti i primitivizma hrvatska javnost odavno nije vidjela.

Kad se uzme u obzir da takav neotesanac vodi ministarstvo koje bi trebalo skrbiti o odgoju naše djece, stvar poprima upravo dramatične obrise. Tim više što je svakim danom sve razvidnije da je Jovanović, govoreći drugima kako ne znaju o čemu govore, zapravo zamijenio teze, jer će se pokazati kako je upravo on taj koji ne zna o čemu govori, niti zna u što se upustio kad je preuzeo resor o čijim temeljnim postavkama nema pojma. Svojim bezobrazlukom to neznanje samo prikriva.

Nedavno je portal akademija-art.hr objavio tekst u kojem navodi kako je pregledom u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji otkriveno da ministar znanosti obrazovanja i sporta nema niti matični broj znanstvenika, tj. nema ga među registriranim znanstvenicima, te naravno nema niti jednog objavljenog rada kao prvi autor. Portal se stoga pita gdje li su skriveni znanstveni radovi doc. dr. sc. Željka Jovanovića, dr. med., mr. oec., koji su inače nužan uvjet za titule i zvanja koja je stekao.

U Dnevniku HRT-a izjavio je kako ih ima dovoljno za zvanje docenta. Portal se pita je li možda riječ o velikoj prijevari. Postavlja se i pitanje kako je doc. dr. sc. Jovanović uopće uspio prijaviti doktorat, a ne doktorirati ili steći zvanje docenta. Naravno, ako je uopće istina da je doktor, odnosno docent znanosti, kao što se službeno predstavlja, navodi akademija-art.

Ako je nemušto ministrovo glagoljanje o njegovim 'znanstvenim radovima' još ostavilo neke nedoumice o njegovoj (ne)stručnosti, brojni njegovi postupci u vođenju resora uklanjaju svaku sumnju: ministar Jovanović bahati je folirant i neznalica, nedorastao za upravljanje tako složenim i zahtjevnim sustavima kao što su znanost i obrazovanje.

Nestručnost i pravni voluntarizam

Jedan od najboljih poznavatelja propisa u sustavu školstva, bivši tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, bivši pomoćnik ministra i dugogodišnji šef državne prosvjetne inspekcije, Marijan Kajmak, drži kako je 'uvođenje kurikuluma zdravstvenog odgoja uz potpuno zaobilaženje zakonske procedure samo vrh ledenog brijega nezakonitosti i nestručnog postupanja Jovanovićeva ministarstva i u brojnim drugim slučajevima'.

JovanovićMinistar Jovanović Odluku o uvođenju Kurikuluma donio je na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (NN, 150/11). Tim je člankom, međutim, propisano da ministar donosi provedbene propise kad je na to 'izrijekom zakonom ovlašten', a Jovanović tu ovlast nije imao, tvrdi jedan od najboljih poznavatelja propisa u sustavu školstva Marijan Kajmak.Kajmak tvrdi kako je kršenje zakonske procedure pri donošenju Kurikuluma takve prirode i takva opsega da ne pokazuje samo nestručnost i pravnu samovolju nego ga čini potpuno neprimjenjivim spolni-odgojza implementaciju u nastavni proces.

'Ne ulazeći ovaj čas u sve dubioze ovog problematičnog obrazovnog sadržaja, odgovorno tvrdim da je već sam postupak njegova protuzakonitog uvođenja, bolje kazano nametanja, razlog za njegovo promptno povlačenje', odrješit je Kajmak. 'Dakle neovisno o ideologijskim, svjetonazorskim i pitanjima struke, već na proceduralnoj razini, na razini pravne forme, provođenje Kurikuluma protuzakonito je i protuustavno. Naime, ministar Jovanović donio je 27. rujna 2012. godine 'Odluku o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama'.

Odluka je objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva. U preambuli Odluke navedeno je da se donosi na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (NN, 150/11). Međutim, tim je člankom propisano da ministar donosi provedbene propise kad je na to 'izrijekom zakonom ovlašten'. Znači', naglašava dalje Kajmak, 'uz propisanu ovlast za donošenje provedbenih propisa, ovaj Zakon propisuje i ograničenje ministrima, na način da se ovlašću koju im daje mogu koristiti samo u slučajevima kad su na to izrijekom ovlašteni i u granicama dane ovlasti. S obzirom na to da mu ni jedan zakon takvu ovlast nije izrijekom dao', odrješit je Kajmak, 'ministar Jovanović nije imao zakonski utemeljenu ovlast za donošenje tzv. Kurikuluma zdravstvenog odgoja.'

Kajmak drži pravno promašenim da se ministar, povodom donošenja provedbenog propisa, poziva na načelnu ovlast iz spomenutog članka 39., a da pritom potpuno 'zaboravlja' navesti odredbu materijalnog zakona iz 'svojega' područja. 'Svakom ozbiljnom pravniku iz područja državne uprave razvidno je kako se radi o sljedećem: ili ministru i njegovim 'bližnjima' nije poznat smisao ove zakonske odredbe ili ministar namjerno izigrava propise, zanemarujući činjenicu da nema ovlast za donošenje provedbenoga propisa, tj. Kurikuluma', primjećuje Kajmak te zaključuje: 'Budući da zakon Jovanoviću ne daje takvu ovlast, radi se o teškoj zlouporabi ministarske službe, a doneseni propis (Odluka) nije zakonit i suprotan je Ustavu Republike Hrvatske.'

Jovanović ne poštuje hrvatski pravni poredak

'Jovanović zanemaruje ili ne shvaća svoje zakonske obveze', nastavlja Kajmak, 'jer je člankom 6. Ustava Republike Hrvatske propisano da zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom te da je svatko dužan držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske. Ministar Jovanović, u postupku uvođenja zdravstvenog odgoja, taj poredak nije poštivao.

Bez izrijekom propisane zakonske ovlasti za donošenje provedbenoga propisa, njegovo neuko pozivanje na odredbu navedenog članka 39., pravno je promašeno i svjedoči o tomu da Jovanović ili ne shvaća proceduru ili namjerno njome manipulira. Ne postoji ni jedan zakon niti drugi propis koji bi ga ovlastio za donošenje Odluke kojom je u hrvatske škole uveo tzv. zdravstveni odgoj!', ustav-republike-hrvatske-slika-9665365tvrdi Kajmak. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – pročišćeni tekst (NN, 126/12) svakako mu ne daje tu ovlast!

Točno je da, prema tom Zakonu, ministar donosi nacionalni kurikulum. Međutim, člankom 26. stavak 3. određeno je da 'nacionalni kurikulum utvrđuje vrijednosti, načela, općeobrazovne ciljeve i ciljeve poučavanja, koncepciju učenja i poučavanja, pristupe poučavanja, obrazovne ciljeve po obrazovnim područjima i predmetima definirane ishodima obrazovanja, odnosno kompetencijama te vrjednovanje i ocjenjivanje'.

Kajmak drži da su se ministar i njegovi suradnici čudno zaigrali i nedopustivo 'slobodno' tumačili ovu odredbu, a to se lako uoči ako se usporedi sadržaj ove zakonske odredbe sa sadržajem Jovanovićeva Kurikuluma. Iz svega je razvidno da on i njegovi suradnici ne razumiju zakonski proces donošenja ovakvih sadržaja. Osim ideološke zaslijepljenosti, Kajmak drži da se, kad je forma u pitanju, radi još više o neznanju.

'Prema Zakonu, odgoj i obrazovanje u školi ostvaruju se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma. Ova odredba izrijekom navodi provedbene propise na osnovi kojih se, i to kumulativno, provodi odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi. Suprotno svemu navedenom', naglašava Kajmak, 'ministar Jovanović svojom nezakonitom Odlukom dodaje novi provedbeni propis - Kurikulum zdravstvenog odgoja za čije donošenje nema ovlasti. Ovaj provedbeni propis on čak i ne donosi, već donosi odluku kojom uvodi (oktroira) tzv. zdravstveni odgoj u hrvatske škole. Htio on to ili ne, znao on to ili ne, donošenjem ove nezakonite Odluke, prekoračio je svoje zakonske ovlasti, pa je tzv. zdravstveni odgoj u škole uveo protuzakonito.'

Zakašnjela objava nedorasla smušenjaka

Prema odredbi članka 90. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske, prije nego što stupe na snagu, propisi državnih tijela objavljuju se u Narodnim novinama, službenom listu Republike Hrvatske. Isto propisuje i članak 19. stavak 4. Zakona o sustavu državne uprave. Odluka ministra Jovanovića od 7. rujna 2012. godine nije objavljena u Narodnim novinama!

NevaljanostPostavlja se pitanje je li sada, nakon objavljivanja Jovanovićeva Odluka, neovisno o spornom sadržaju, postala konačno barem formalno valjana? 'Naravno da nije!', rezolutan je Marijan Kajmak. 'Naknadnom objavom ministar je samo eksplicitno potvrdio formalne nedostatke, ali nezakonitost u postupku donošenja provedbenoga propisa, tzv. Kurikuluma zdravstvenoga odgoja, nije otklonjena. U ovom slučaju mogao bih ponoviti onu latinsku - što ne valja od početka, s vremenom se ne popravlja'.Kajmak stoga ističe da tzv. Kurikulum zdravstvenog odgoja, čak i da je bio zakonito donesen, prije objavljivanja nije bio na snazi pa se nije smio provoditi u hrvatskim školama. Do kuda seže narodne-novine-zakon-www.kako.hrarogancija ministra, pokazuje i činjenica kako je krenuo u provođenje kurikuluma, a da ga nije objavio. Pritom premijerova supruga Sanja Musić Milanović sve više preuzima nekadašnju ulogu Mirjane Sanader, kojoj je Božo Biškupić bio priručna kasica-prasica za njezine veleumne projekte. Musićeva, s druge strane, obilazi Hrvatsku baveći se znanošću pranja ruku i znanstvenim pranjem zuba.

No čini se kako je nekome u Jovanovićevu ministarstvu ipak sinulo. Doduše, neko mutno svjetlo. Prije samo nekoliko dana, u Narodnim novinama, br. 17. od 13. veljače 2013. godine, Odluka o uvođenju Kurikuluma potiho je objavljena. Ova Odluka ima isti uvod i isti sadržaj kao i ona koja je na mrežnoj stranici Ministarstva objavljena 27. rujna 2012. godine.

Razlika je samo u tomu što se ovom odlukom propisuje da njezinim stupanjem na snagu prestaje važiti Odluka od 27. rujna 2012. godine i što nova Odluka stupa na snagu 21. veljače 2013. godine. Dakle obnarodovano je: program koji se već naveliko zahuktao – počet će tek 21. veljače!

'Sad je i pravnim laicima razvidno, zaključuje Kajmak, 'kako je ministar Jovanović objavljivanjem nove, a zapravo stare Odluke, o uvođenju tzv. zdravstvenog odgoja, priznao da mu Odluka od 27. rujna nije bila na snazi i da su sve radnje o provedbi tzv. zdravstvenog odgoja u hrvatskim školama bile nezakonite.'

Postavlja se pitanje je li sada, nakon objavljivanja Jovanovićeva Odluka, neovisno o spornom sadržaju, postala konačno barem formalno valjana? 'Naravno da nije!', rezolutan je Marijan Kajmak. 'Naknadnom objavom ministar je samo eksplicitno potvrdio formalne nedostatke, ali nezakonitost u postupku donošenja provedbenoga propisa, tzv. Kurikuluma zdravstvenoga odgoja, nije otklonjena. U ovom slučaju mogao bih ponoviti onu latinsku - što ne valja od početka, s vremenom se ne popravlja'.

Vjekoslav Magaš
Hrvatski list

Hrvatski tjednik

Sub, 5-12-2020, 03:47:05

Komentirajte

Zadnji komentari

Kolumne

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

Pretraži hkv.hr

PRETPLATA

Svakoga četvrtka
Hrvatski tjednik,
a sve drugo je manipulacija!

Posebna ponuda

Hrvatski tjednik dolazi s vrlo niskom cijenom pretplate!

Godišnja pretplata iznosi samo 678 kuna,

170 eura za zemlje EU i 200 eura za prekooceanske zemlje.

Hrvatski tjednik 210 41

Želimo da Hrvatski tjednik dođe u svaki hrvatski dom!

Podatci u računima

Žiro-račun: 2500009-1101384007

Banka: Hypo Alpe-Adria-Bank
Korisnik: Tempus d.o.o. Zadar
IBAN: HR61 2500 0091 1013 84007
BIC:HAABHR22

KONTAKTI

Hrvatski tjednik

KONTAKTI

TelefonTelefon
Hrvatskog tjednika:
+385 (0)23/305-277

Fax
Fax:
+385 (0)23/309-180

Elektronička pošta
Elektronička pošta:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Preporučite članke

Podržite članke na jednoj od socijalnih mreža jednim klikom!

Facebook, Tweet, Google+, LinkedIn, Pinterest

Facebook like

Preporučite Hrvatski tjednik, portal i naš forum svojim prijateljima i poznanicima kako bi i oni znali za komentare, reportaže, razgovore i vijesti koje ovdje objavljujemo.

Copyright © 2020 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.